Contact
 1. 6301-Katheterablatie

Behandeling bij hartritmestoornissen

Als de cardioloog weet welk hartweefsel uw hartritmestoornissen veroorzaakt, dan kan hij dit hartweefsel uitschakelen. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe het verloop van een katheterablatie eruit ziet, leest u hieronder.

​Wat is katheterablatie?

Een elektrofysiologisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt waar in uw hart de ritmestoornis ontstaat. Dit kan zijn in de rechter- of linkerboezem, de longaderen, de rechter- of linkerkamer, of in een combinatie hiervan.

De cardioloog gebruikt een elektrode-katheder die radiofrequente energie afgeeft en zo littekenweefsel veroorzaakt. De hoogfrequente elektrische energie voelt u niet als elektriciteit. Op deze manier schakelt de cardioloog het hartweefsel uit dat de ritmestoornis veroorzaakt. Dit noemen we ablatie.

Voor de opname

U wordt voor de katheterablatie in principe een dag en een nacht opgenomen. In sommige gevallen krijgt u tijdelijk, als antistollingstherapie, heparine injecties. Meestal kunt u dit als patiënt of partner zelf toedienen.

 • Wordt u ’s ochtends behandeld, dan moet u na 0.00 uur ’s nachts nuchter blijven.
 • Wordt u ’s middags behandeld dan kunt u nog een licht ontbijt gebruiken: een kop thee (geen koffie!) met een beschuit of boterham.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit op de afspraak met uw cardioloog voorafgaand aan de ingreep. Hij geeft u dan aan welke u kunt blijven innemen voorafgaand aan de ingreep. Ook geeft uw arts dan aan hoe u uw medicijngebruik kunt hervatten na afloop.

Diabeet

Bespreek met uw cardioloog of u de dosering van uw diabetes-medicijnen moet aanpassen. Dit is belangrijk, omdat u voor de ingreep nuchter moet zijn of tijdelijk een aangepast dieet volgt. Daarop moet de dosering van uw diabetes-medicijn zijn afgestemd.

Meenemen

 • al uw medicijnen;
 • actueel medicatieoverzicht van uw apotheek;
 • nachtkleding.

Fotoboek

Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw opname op de afdeling? Met de fotoreportage onderaan deze pagina krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen. 

De behandeling

Voorbereiding

De katheterablatie vindt plaats in de elektrofysiologiekamer. Dit is een hartkatheterisatiekamer met een aantal specifieke voorzieningen om een elektrofysiologisch onderzoek en een ablatie te verrichten. Zo staan er naast de behandeltafel, nog röntgenapparaten en wat andere voorzieningen. Ook hangen er een flink aantal monitoren.

 • U neemt plaats op de behandeltafel.
 • De elektrofysiologisch laborant sluit u aan op een ECG-apparaat.
 • U krijgt de aardeplakkers opgeplakt
 • Een warmtedeken beschermt u tegen de kou in de kamer. De behandelaars dragen loodbescherming tegen de röntgenstraling en dat is bij huiskamer temperaturen erg onaangenaam.
 • De toegang tot uw hart start bij de (slag)aderen in de lies. Daarom worden uw beide liezen gedesinfecteerd.

Inbrengen van katheters

Na verdoving van uw lies (meestal de rechterlies) brengt de cardioloog een aantal holle buisjes van ongeveer tien centimeter lengte in. Eén tot vier buisjes in uw liesader en soms één in de liesslagader (dit zijn grote vaten die genoeg ruimte bieden). Door deze holle buisjes zijn voorzien van een klepje dat voorkomt dat het bloed terug lekt.

Via de buisjes brengt de arts de elektrodekatheters in. Elektrodekatheters zijn dunne slangetjes (ongeveer twee millimeter dik) met daarop een aantal metalen elektrodes. Dit inbrengen van de katheters naar uw hart is niet pijnlijk. Tijdens het inbrengen van de katheters, via de aderen, naar verschillende plaatsen in uw hart, volgt de cardioloog zijn werkzaamheden via een röntgenmonitor.

Als de katheters in uw hart op de juiste plek worden gebracht, zult u vaak uw hart voelen ‘overslaan’. Dit komt door het contact van de katheter met de hartwand en is volstrekt normaal. Soms wordt als gevolg van dit overslaan al een ritmestoornis opgewekt.

De elektrische activiteit van uw hart, die uitwendig wordt geregistreerd door het ECG en inwendig door de elektrodekatheters, wordt op een monitor zichtbaar gemaakt.

Wanneer de ablatie aansluitend op het elektrofysiologisch onderzoek plaatsvindt, zijn de buisjes al in uw liesvaten gebracht en hoeft dit uiteraard niet opnieuw te gebeuren. Een enkele keer plaatst de cardioloog nog wel één buisje bij.

Ablatie

Een katheterablatie kan in een half uur klaar zijn, maar het kan ook drie tot vier uur duren. Afhankelijk van het type ritmestoornis is het nodig om enkele, of soms ook flink wat, littekentjes te maken om zo de stoornis uit te schakelen. Het ligt er ook aan of de cardioloog de plek waar hij de radiofrequente energie moet afgeven, en de littekentjes die hij moet maken, goed kan bereiken.

 • Een katheterablatie begint met het zeer nauwkeurig positioneren van de ablatiekatheter.
 • Uit het elektrofysiologisch onderzoek is duidelijk geworden waar het hartweefsel kapot gemaakt moet worden en waar een littekentje zal ontstaan. Met behulp van röntgenapparatuur beweegt de arts de katheter naar die plek.
 • Het afgeven van de radiofrequente energie duurt tien tot zestig seconden.
 • Soms is het pijnlijk, meestal echter niet. Als het pijn doet, kunt u dit aangeven en krijgt u pijnstilling.

Controle

Als de cardioloog verwacht dat de ritmestoornis voldoende is behandeld, zal hij met een elektrofysiologisch onderzoek proberen de ritmestoornis weer op te wekken. Soms wacht hij tien tot twintig minuten voor hij hiermee begint.

Lukt het niet om de stoornis weer op te wekken, dan is de behandeling klaar. Kan de cardioloog nog wel een stoornis opwekken, dan gaat hij verder met de behandeling.

Na de behandeling

 • Als de behandeling klaar is, verwijdert de cardioloog de elektrodekatheters en de buisjes.
 • Uw vaten worden enige tijd met de hand dichtgedrukt en u krijgt een drukverband. Soms wordt het gaatje in de slagader met een speciaal lijmplugje gesloten. In dat geval moet u na de behandeling nog enkele uren in bed liggen.

Weer naar huis

De eerste week na de behandeling is het belangrijk om uw lies te ontzien. Ga dan niet autorijden, fietsen, persen op het toilet of zware spullen tillen.

Het is verstandig een week lang voorzichtig te zijn met veel buigen van het been in de lies.

Hartrevalidatie

Veel patiënten zijn na een ingreep aan het hart erg onzeker over hun lichaam. Wat kan ik wel, wat kan ik niet? Thuis komen de vragen over bewegen, voeding, werk en leefstijl. Vaak kunt u en mag u meer dan u denkt. Het is ook belangrijk dat u nieuwe klachten voorkomt.

In Zwolle kunt u een hartrevalidatieprogramma volgen bij het Isala Harthuis. Wij bekijken samen met u wat het beste past bij uw persoonlijke doelen en situatie. Dit doen we volgens de Richtlijn Hartrevalidatie van de Nederlandse Hartstichting. Na uw behandeling in Isala bespreekt uw cardioloog met u de mogelijkheid om een hartrevalidatieprogramma te volgen. Als dat niet het geval is vraag dat dan gerust. Lees voor meer informatie ook de folder Hartrevalidatie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Cardiologie
088 624 23 74 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de Nederlandse hartstichting.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6301

Katheterablatie – behandeling bij hartritmestoornissen

In overleg met uw cardioloog ondergaat u een behandeling voor hartritmestoornissen; een katheterablatie. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Patiënt ligt op bed

Aanmelden

U meldt zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.

Aanmelden bij de receptie

Gastvrouw of -heer

Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken. U gaat onder andere naar de Bloedafname om bloed te laten prikken en er wordt een hartfilmpje gemaakt.

Gastvrouw loopt met patiënt mee

Wachtruimte

Na de vooronderzoeken neemt u plaats in de wachtruimte op de verpleegafdeling. De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.

Wachtruimte hartcentrum

Verpleegkundige

U wordt opgehaald door de verpleegkundige.

Patiënt schudt de hand van een verpleegkundige

Opnamegesprek

De verpleegkundige gaat met u in gesprek over uw opname. Tijdens het opnamegesprek brengt de verpleegkundige een naambandje aan om uw pols.

Gesprek met verpleegkundige

Kluisje

Op de kamer is een kluisje voor u aanwezig. U kunt hierin uw kostbaarheden zoals een horloge, telefoon of tablet opbergen.

Kluis

Infuus

U wordt voorbereid op de ingreep. De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm, waardoor u straks medicijnen toegediend krijgt.

Infuus

Overdracht

Vlak voordat u naar de behandelruimte wordt gebracht, zorgt de verpleegkundige voor overdracht van uw (medische) gegevens aan de laborant van de elektrofysiologiekamer. U heeft inmiddels operatiekleding aan.

Overdracht

Elektrofysiologiekamer

De laboranten brengen u naar de elektrofysiologiekamer, waar de ingreep plaatsvindt.

Patiënt op bed wordt vervoerd naar de OK

Katheterablatie

Een katheterablatie duurt 3 tot 4 uur. Wij bellen uw contactpersoon zodra u weer op de afdeling bent.

Hoofdkapje

Terug naar de verpleegafdeling

Na de ingreep gaat u terug naar de verpleegafdeling. Uw hartritme wordt op afstand bewaakt via een telemetriekastje.

Controles

Eten en drinken

U mag weer eten en drinken.
Patiënt krijgt eten en drinken

Enkele uren rust

U heeft enkele uren bedrust en moet glooiend (niet plat) blijven liggen en het been/benen recht houden totdat het drukverband verwijderd is, dit om nabloedingen te voorkomen.
Patiënt ligt op bed

Controles

Na 4 uur bedrust mag u voorzichtig uit bed. De verpleegkundige voert een aantal controles uit.
Patiënt krijgt een drukband om

Afsluitend gesprek

De volgende dag wordt een hartfilmpje gemaakt. De physician assistant heeft een afsluitend gesprek met u over de behandeling en u heeft de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Patiënt krijgt toelichting van een arts

Ontslaggesprek

Voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U ontvangt de ontslagpapieren. De leefregels voor thuis worden met u doorgenomen.

Patiënt ontvangt papieren en uitleg van de verpleegkundige
Patiënt ligt op bed
Aanmelden bij de receptie
Gastvrouw loopt met patiënt mee
Wachtruimte hartcentrum
Patiënt schudt de hand van een verpleegkundige
Gesprek met verpleegkundige
Kluis
Infuus
Overdracht
Patiënt op bed wordt vervoerd naar de OK
Hoofdkapje
Controles
Patiënt krijgt eten en drinken
Patiënt ligt op bed
Patiënt krijgt een drukband om
Patiënt krijgt toelichting van een arts
Patiënt ontvangt papieren en uitleg van de verpleegkundige