Contact
  1. 6385-Nierscintigrafie DMSA

Bij een nierscintigrafie DMSA wordt onderzoek gedaan naar mogelijke afwijkingen van de nieren.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door. 
  • U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

U krijgt een injectie met een radioactieve vloeistof in een ader in de arm. Omdat de stof enige tijd nodig heeft om door uw nieren te worden opgenomen (ongeveer vier uur), kunt u de afdeling na de injectie verlaten. Op het afgesproken tijdstip verwachten wij u terug voor het maken van de foto’s. Om te zorgen dat de foto’s scherp worden, komt de camera dicht boven uw lichaam te staan. U kunt uw kleding aanhouden, tenzij er metaal in zit. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 45 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve vloeistof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken en regelmatig uit te plassen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

  • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen? Wilt u dit aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend. De afdeling Nucleair geneeskundige stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u hierover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 55 38 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6385

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.