Contact
  1. 6393-Behandeling van schouderklachten
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

De volgende aandoeningen aan de schouder komen veel voor: beschadiging van de pees (scheurtje), inklemming van slijmbeurs en pezen, beschadiging van het schouderkapsel (een scheurtje of verkalking), instabiliteit van het schoudergewricht, slijtage (artrose) en beschadiging door gewrichtsontsteking (artritis). Hier vindt u informatie over het onderzoek van de schouder, behandelingen en de schouderprothese (operatie).

Onderzoek schouder

Als u klachten heeft aan uw schouder, maakt u een afspraak op de polikliniek Orthopedie. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Op de polikliniek heeft u een gesprek met een orthopedisch chirurg over uw (pijn)klachten. Ook doet de chirurg lichamelijk onderzoek. Vóór of direct na uw gesprek maken we röntgenfoto’s. Hierop kan de chirurg zien of er afwijkingen zijn aan het bot van uw schouder. Het kan dan nodig zijn om contrastvloeistof te injecteren in uw schoudergewricht voor bijvoorbeeld een MRI-scan. Hierdoor worden de afwijkingen in uw schouder beter zichtbaar.

Soms kan verder onderzoek nodig zijn. In dat geval bespreekt de orthopedisch chirurg de uitslagen op een vervolgafspraak.

Naast de algemene polikliniek Orthopedie is er een speciale Schouderpolikliniek. Mogelijk wordt u direct ingepland voor dit spreekuur. Ook kunt u vanuit de algemene polikliniek worden doorverwezen. U komt dan voortaan naar de Schouderpolikliniek voor behandeling en controles.

Behandelingen

De verschillende aandoeningen aan de schouder kennen ieder hun eigen behandeling.

Ingeklemde schouder

Is uw schouder ingeklemd of beschadigd, bijvoorbeeld door een scheurtje in het kapsel? Dan zijn er de volgende behandelmogelijkheden:

  • Kijkoperatie. Uw chirurg kijkt dan met een arthroscoop in uw schouder en beslist wat de behandelmogelijkheden zijn. Meestal kan gelijktijdig een behandeling plaatsvinden.
  • Marcainisatie. Dit is het injecteren van een verdovend geneesmiddel. Dit geneesmiddel kan uw pijn tijdelijk wegnemen. Dit gebeurt meestal op de polikliniek. Na de injectie krijgt u vaak een aanvraag voor de fysiotherapeut mee.

Instabiliteit van de schouder

Bij instabiliteitklachten wordt vaak een MRI-scan gemaakt. Afhankelijk van de beschadigingen van de schouder, kan een passende behandeling worden geadviseerd.

Artrose

Heeft u artrose aan uw schouder, dan kunt u worden doorverwezen naar de Artrosepolikliniek. Dit is een speciaal spreekuur voor patiënten met artrose. Hier wordt u stapsgewijs behandeld voor uw klachten. De volgende behandelingen zijn mogelijk:

  • Kijkoperatie. Als uw schoudergewricht beschadigd is door artrose, kan een kijkoperatie nodig zijn. Uw chirurg kijkt dan met een arthroscoop in uw schouder en beslist wat de behandelmogelijkheden zijn.
  • Operatie (prothese schouder). Als u artrose heeft aan uw schoudergewricht, behandelen we dit uiteindelijk meestal met een operatie. Hierbij krijgt u een prothese die uw schouderkop en/of schouderkom vervangt. Natuurlijk overleggen we hierover zorgvuldig met u, uw (huis)arts en familie.

Operatie (schouderprothese)

Als u een schouderprothese krijgt, duurt de operatie ongeveer anderhalf uur. De chirurg legt uw schoudergewricht bloot en past het gewricht aan zodat de prothese goed aansluit. Ook verwijdert hij het beschadigde kraakbeen. De chirurg zet de prothese vast met botcement, zodat deze goed hecht aan uw eigen botweefsel.

Meestal herstelt u een week op de verpleegafdeling. U oefent met een fysiotherapeut om weer mobiel te worden. Hiervoor heeft de afdeling een speciale oefenkamer. Als u voldoende van de ingreep hersteld bent, kunt u naar huis. Verder herstel vindt dan thuis plaats.

Thuis verder herstellen

Vaak is het nodig dat u thuis oefent en onder behandeling blijft bij uw eigen fysiotherapeut. Ook komt u regelmatig op controle bij een arts-assistent (onder supervisie van een orthopedisch chirurg). Deze controles vinden plaats na zes weken en drie maanden gedurende uw herstelperiode en (vaak) zes maanden na uw operatie. Afhankelijk van uw situatie beslissen we dan over het vervolgtraject.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent.

Zwolle, Kampen of Heerde

Orthopedie
(038) 424 56 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Orthopedie
(0522) 23 32 41 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

17 januari 2019 / 6393