Contact
  1. 6429-Afwijkingen-plasbuis-kinderen

Een aantal van onze urologen is gespecialiseerd in kinderurologie. Zij behandelen kinderen met algemene urologische problemen, en kinderen met een aangeboren of veel voorkomende afwijkingen aan urinewegen en/of geslachtsorganen. Hier vindt u informatie over de meest voorkomende afwijkingen aan de plasbuis en de behandeling ervan.

Plasbuis

De plasbuis, met een vrij dikke, sponsachtige cilinder er omheen, bevindt zich bij jongens aan de onderkant van de penis. Bij meisjes komt de plasbuis uit tussen de schaamlippen. Via de plasbuis vloeit de urine uit de blaas het lichaam uit.

Afwijkingen aan de plasbuis

De meest voorkomende afwijkingen aan de plasbuis zijn:

  • plasbuiskleppen (urethrakleppen);
  • plasbuisvernauwing.

Plasbuiskleppen (urethrakleppen)

Een plasbuisklep (urethraklep) is een vliesachtige klep in het gebied van de kringspier (bij de blaasuitgang) die de plasstroom gedeeltelijk blokkeert. Het is een van de meest voorkomende vernauwingen van de blaasuitgang en de plasbuis, die al vóór de geboorte van het kind en kort erna problemen kunnen veroorzaken. Er zijn diverse vormen urethrakleppen. Deze afwijkingen komen alleen voor bij jongens.

Een ernstige vernauwing door plasbuiskleppen (urethrakleppen) leidt vaak tot een dubbelzijdige hydronefrose (uitzetting van het nierbekken). Een plasbuisklep kan ook reflux tot gevolg hebben. Dit is de terugloop van urine vanuit de blaas naar de nier. Een slechte ontwikkeling van de nieren is eveneens een ernstig gevolg van plasbuiskleppen. Op de lange termijn kunnen urethrakleppen een verminderde nierfunctie en een niet goed werkende blaas veroorzaken.

Mildere vormen van plasbuiskleppen komen op oudere leeftijd voor. Klachten als urineweginfecties, aandrangincontinentie of met een slechte straal plassen, kunnen duiden op de aanwezigheid van plasbuiskleppen.
Bij een ernstige vorm van vernauwing door plasbuiskleppen is het noodzakelijk de afwijking direct na de geboorte van het kind operatief te behandelen. De uroloog voert een kijkoperatie uit bij het kind en zal de plasbuiskleppen insnijden of wegbranden.

Plasbuisvernauwing

Plasbuisvernauwingen kunnen voorkomen bij jongens en meisjes. Het zijn meestal aangeboren afwijkingen die een normale afvloed van urine belemmeren. Bij een plasbuisvernauwing horen klachten als: plassen met een afwijkende straal, urineweginfecties en incontinentie. De uroloog voert een kijkoperatie uit bij het kind en zal de vernauwing oprekken of insnijden.

Speciaal spreekuur voor kinderen

De polikliniek Kinderurologie heeft een speciaal spreekuur voor kinderen. Hiervoor kunt u zowel bij Isala als in Isala Diaconessenhuis te Meppel terecht. Voor een afspraak op deze polikliniek heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Voor kinderen die hun plas niet kunnen ophouden (incontinent zijn voor urine) is er een aparte polikliniek: de Plaspoli. Hier werken onze urologen samen met een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met plasproblemen.

Wanneer bij kinderen een operatie noodzakelijk is, komen ze voor opname in het ziekenhuis. Ze liggen dan op de kinderafdeling van Isala Zwolle.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl   

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 31 oktober 2022 / 6429

Gerelateerde folders