Contact
  1. 6432-Afwijkingen-nieren-kinderen

Een aantal van onze urologen is gespecialiseerd in kinderurologie. Zij behandelen kinderen met algemene urologische problemen, en kinderen met een aangeboren of veel voorkomende afwijkingen aan urinewegen en/of geslachtsorganen. Hier vindt u informatie over de meest voorkomende afwijkingen aan de nieren en de behandeling ervan.

​Nieren

De nieren zijn twee boonvormige organen die boven in de buikholte liggen, aan weerszijden van de wervelkolom achter het buikvlies. De nieren zorgen voor reiniging van het bloed. De afvalstoffen daarvan blijven achter in de nieren in de vorm van urine. De urine komt via het nierbekken en de urineleiders in de blaas terecht.

Afwijkingen aan de nieren

Aan de nieren kunnen de volgende afwijkingen ontstaan:

  • hydronefrose;
  • multicysteus dysplastische nier;
  • Willms tumor;
  • niercysten;
  • nierverdubbeling;
  • nierstenen;
  • nierbekkenontsteking.

Hydronefrose

Hydronefrose is een uitzetting van het nierbekken. Een mogelijke oorzaak van de verwijding van het nierbekken is de vernauwing van de overgang van het nierbekken naar de urineleider. Deze aandoening ontdekken we bij het kind vaak al vóór de geboorte via echo’s tijdens de zwangerschap van de moeder. Na de geboorte van het kind is verder onderzoek noodzakelijk om de juiste aard en ernst van de afwijking in kaart te brengen. Afhankelijk van de uitkomst kiezen we voor een behandeling.

Multicysteus dysplastische nier

Een multicysteus dysplastische nier is een nier die voornamelijk bestaat uit cysten. De nier werkt niet of nauwelijks. Vaak is de urineleider gedeeltelijk afgesloten. Deze aandoening wordt vaak al vóór de geboorte van het kind op echo’s van de baarmoeder van de moeder gezien. Meestal adviseren we deze niet-werkende nier in de eerste levensmaanden van het kind te laten verwijderen.

Willms tumor

Dit is een kwaadaardige afwijking van de nier. De behandeling van deze aandoening gebeurt in speciale centra in Nederland.

Niercysten

Niercysten zijn goedaardige gezwellen van de nier. De holten van de gezwellen zijn gevuld met vocht. Deze gezwellen geven in de regel geen klachten.

Nierverdubbeling

Bij een nierverdubbeling heeft de nier twee afvoerkanalen. Incidenteel vinden we bij deze afwijking ook andere afwijkingen als vesico ureterale reflux (terugloop van urine vanuit de blaas naar de nier) en ureterocele (sterke verwijding van het laatste deel van de urineleider, waarbij het uitmondingsgaatje in de blaas meestal vernauwd is).

Nierstenen

Nierstenen zijn stenen in de nier. Ieder mens maakt regelmatig stenen aan in de vorm van gruis. Dit niergruis geeft echter bijna nooit problemen, doordat die hele kleine steentjes gemakkelijk en ongemerkt met de urine het lichaam verlaten. Ook bij jonge kinderen kunnen al nierstenen voorkomen. Kinderen hebben er over het algemeen minder klachten van. Oorzaken van nierstenen zijn onder andere anatomische afwijkingen van de urinewegen en infectie. Het merendeel van de nierstenen kunnen we met niersteenvergruizing (EWSL) succesvol behandelen. Bij kinderen gebeurt dat onder narcose. We houden een kind met nierstenen lang onder controle, omdat de kans op nieuwe steenvorming groot is.

Speciaal spreekuur voor kinderen

De polikliniek Kinderurologie heeft een speciaal spreekuur voor kinderen. Hiervoor kunt u zowel bij Isala als in Isala Diaconessenhuis te Meppel terecht. Voor een afspraak op deze polikliniek heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Voor kinderen die hun plas niet kunnen ophouden (incontinent zijn voor urine) is er een aparte polikliniek: de Plaspoli. Hier werken onze urologen samen met een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met plasproblemen.

Wanneer bij kinderen een operatie noodzakelijk is, komen ze voor opname in het ziekenhuis. Ze liggen dan op de kinderafdeling van Isala Zwolle.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 31 oktober 2022 / 6432

Gerelateerde folders