Contact
  1. 6435-Afwijkingen-blaas-kinderen

Een aantal van onze urologen is gespecialiseerd in kinderurologie. Zij behandelen kinderen met algemene urologische problemen, en kinderen met een aangeboren of veel voorkomende afwijkingen aan urinewegen en/of geslachtsorganen. Hier vindt u informatie over de meest voorkomende afwijkingen aan de blaas en de behandeling ervan.

Blaas

De blaas dient als opslag voor urine. Het is een min of meer bolvormig, elastisch reservoir dat de urine verzamelt die vanuit de nieren via de urineleiders wordt aangevoerd. De blaas ligt onder in het bekken. Als de blaas helemaal gevuld is, ontstaat door de rekking van de blaaswand een prikkel tot plassen. De sluitspier van de blaas verslapt en de urine wordt door samentrekking van de blaasspier via de plasbuizen uit het lichaam geloosd.

Afwijkingen aan de blaas

De meest voorkomende afwijkingen aan de blaas zijn:

  • diverticel;
  • aandrangincontinentie;
  • bedplassen;
  • blaasontsteking.

Diverticel

Een diverticel is een uitstulping van de blaas, waarbij de binnenwand van de blaas door de buitenwand heen breekt. De uitstulping is te vergelijken met de bobbel van de binnenband van een fiets die door een scheur in de buitenband naar buiten komt. Alleen hele grote diverticels dienen operatief behandeld te worden.

Aandrangincontinentie

Aandrangincontinentie is een vorm van urineverlies. Het kind laat de urine lopen, omdat de drang om te plassen heel plotseling komt opzetten. Afhankelijk van de oorzaak van de aandrangincontinentie, zal behandeling plaatsvinden.

Bedplassen

Het slapende kind voelt niet dat de blaas vol is. De volle blaas leegt zich, zodat het kind (ongemerkt) in bed plast. Bij ongeveer veertig procent van de kinderen in de leeftijd van zes jaar komt bedplassen nog voor. De oorzaak is meestal het ontbreken van een ‘volleblaasontwaakreflex’. Het kind wordt niet wakker als de blaas vol. Bij veel kinderen verdwijnt het probleem vanzelf. Bij hardnekkige problemen verwijzen we soms door naar een van onze gespecialiseerde verpleegkundigen op de Plaspoli.

Meer informatie over bedplassen vindt u op www.kenniscentrumbedplassen.com.

Speciaal spreekuur voor kinderen

De polikliniek Kinderurologie heeft een speciaal spreekuur voor kinderen. Hiervoor kunt u zowel bij Isala als in Isala Diaconessenhuis te Meppel terecht. Voor een afspraak op deze polikliniek heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Voor kinderen die hun plas niet kunnen ophouden (incontinent zijn voor urine) is er een aparte polikliniek: de Plaspoli. Hier werken onze urologen samen met een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met plasproblemen.

Wanneer bij kinderen een operatie noodzakelijk is, komen ze voor opname in het ziekenhuis. Ze liggen dan op de kinderafdeling van Isala Zwolle.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl  

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 10 maart 2022 / 6435

Gerelateerde folders