Contact
  1. 6444-Prostaatoperatie-Green-Light-Laser
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Bij behandeling van een goedaardige prostaatvergroting wordt steeds vaker de Green Light Laser ingezet. Hier leest u wat de behandeling inhoudt.

Green Light Laser Therapie

Bij Green Light Laser Therapie wordt via een dunne werkschacht (veel dunner dan bij de traditionele manier van opereren) een laserdraad door de plasbuis naar binnen gebracht. De krachtige laserenergie verhit vervolgens het overtollige prostaatweefsel, waarna het weefsel verdampt. Slechts in enkele gevallen is de vorm van de prostaat zodanig dat een laser niet de eerste keus van opereren is.

Voordelen

Inmiddels zijn wereldwijd meer dan vijfhonderdduizend patiënten behandeld met Green Light Laser Therapie. De voordelen ten opzichte van een ‘traditionele’ prostaatoperatie via de plasbuis zijn:

  • veel kleinere kans op beschadigingen in de overige delen van de plasbuis door de kleine afmeting van de werkschacht; 
  • de spoelvloeistof tijdens de operatie bestaat uit een isotone zoutoplossing. Dit is een belangrijk verschil met de traditionele behandeling (TURP), dat maakt dat de operatie indien nodig langer kan worden voortgezet. Bovendien bestaat er geen kans bestaat op een verstoring van de zouthuishouding (het zogeheten TUR-syndroom); 
  • praktisch geen bloedingen tijdens en na de behandeling; 
  • na de behandeling geen of slechts korte katheterisatie nodig (meestal minder dan 24 uur); 
  • snellere hersteltijd.

Behandeling

Narcose of ruggenprik

De behandeling vindt plaats onder volledige narcose of met een ruggenprik. U kunt dus eventueel meekijken naar uw eigen operatie. De uroloog leidt de laserdraad via uw plasbuis naar uw prostaat. Vervolgens verdampt hij met de laserstralen het overtollige prostaatweefsel dat de urineweg dichtdrukt. Tot slot brengt hij een blaaskatheter in.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u overgebracht naar de verpleegafdeling, waar u meestal één nacht verblijft om te herstellen van de narcose. In de meeste gevallen kan de katheter al snel worden verwijderd en kunt u weer zelf plassen.

Resultaat en bijwerkingen

De meeste patiënten ervaren binnen 24 uur na de ingreep een grote verlichting van hun plasklachten. Gedurende meestal een week na de behandeling kunt u een klein beetje bloed in de urine aantreffen maar dit kan ook nog plots na enkele weken gebeuren.
Ook kunt u de eerste tijd vaker een (sterke) aandrang voelen om te plassen of kunt u kramp in uw blaas hebben. Uw blaas moet zich nog aanpassen aan de nieuwe situatie. Gedurende zes weken kunt u een licht branderig gevoel hebben tijdens het plassen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten in vrijwel alle gevallen vanzelf.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel

Urologie
(0522) 23 38 22 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Preoperatief onderzoek
(0522) 23 39 97 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6444