Contact
  1. 6449-Dopamine-transporterscintigrafie (FP-CIT)

Met behulp van dopamine-transporterscintigrafie (FP-CIT) worden foto's van uw hoofd gemaakt. Daarmee kan de ziekte van Parkinson aangetoond of uitgesloten worden. Hier leest u hoe dit onderzoek verloopt en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan vóór het onderzoek aan ons door.
  • Op de dag van het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.
  • Mogelijk vragen wij u tijdelijk te stoppen met het gebruik van bepaalde medicijnen. Dit hoort u bij het maken van de afspraak.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Heeft u een afspraak in Isala Diaconessenhuis Meppel? Volg dan routenummer 88.

Onderzoek

U krijgt een injectie met een radioactieve vloeistof in een ader in de arm. Het duurt enige tijd voordat de stof is opgenomen, daarom worden na drie uur opnamen gemaakt. U mag de afdeling na de injectie verlaten.
Voor het maken van de foto’s draait er een camera in kleine stapjes dicht rond uw hoofd. Probeert u dan zo stil mogelijk te blijven liggen. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 45 minuten.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

  • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven? U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

In enkele gevallen is een aanvullend onderzoek nodig; een dopamine receptorscintiegrafie (IBZM) of een PET-scan. Mocht dit voor u nodig zijn dan hoort u dit direct na de scan. Er wordt dan ook gelijk een afspraak met u gemaakt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Meppel

Nucleaire geneeskunde
(0522) 23 30 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

14 januari 2019 / 6449

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.