Contact
  1. 6483-Vernauwing-urineleider
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De urineleider (ureter) is de buis die loopt tussen de nier en de blaas. Normaal gesproken is de urineleider overal even wijd. We spreken van vernauwing als door obstructie (verstopping) de doorgang van de urineleider nauwer is geworden, waardoor problemen in de afvloed van urine zijn ontstaan. Hier leest u meer over deze aandoening.

Klachten

Een geleidelijke vernauwing van de urineleider geeft weinig of zelfs helemaal geen klachten. Zo’n vernauwing komt vaak pas aan het licht bij afwijkende uitslagen van bloedonderzoek of röntgenonderzoek dat om andere redenen bij u is verricht. Als door de vernauwing de nier gestuwd is, kan dit pijnklachten in de zij (flank) geven.

Oorzaken

Eén van de meest voorkomende oorzaken van vernauwing is obstructie (verstopping) van de urineleider door een steen die in de urineleider geklemd zit. Hierdoor kan de urine er niet meer langs en zet het urineverzamelsysteem uit. Dit is merkbaar als stuwing van de nier. Soms is de urineleider van buitenaf dichtgedrukt met vernauwing als gevolg, bijvoorbeeld door een tumor in de onderbuik of door uitzaaiingen van een tumor elders in de buik.

Behandeling

Als er stuwing optreedt in de urineleider is opheffen van de vernauwing noodzakelijk. Omdat de natuurlijke urineafvloed tussen nier en blaas belemmerd is, brengt de uroloog allereerst een nierdrain (nefrostomiekatheter) bij u in via de rug. Dit is een dun hard slangetje, dat de uroloog via een incisie (snede) in uw zij (flank) inbrengt in het nierbekken. Om te voorkomen dat de katheter uit de nier valt, komt deze met een hechting aan de huid vast te zitten. Via deze katheter kan de urine uit de nier afvloeien. Wanneer de urine in de nier geïnfecteerd raakt, zal met spoed een nefrostomiekatheter worden ingebracht om de ontstoken, gestuwde nier te ontlasten.

Soms is het mogelijk om via de blaas tijdelijk een inwendig slangetje in de urineleider te brengen. Na het inbrengen van de katheter zal verder onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van de obstructie. Bij ernstige beschadiging worden de nier en de urineleider verwijderd.

Wanneer de vernauwing is ontstaan door stenen die niet vanzelf het lichaam verlaten, dan worden deze op dezelfde manier behandeld als nierstenen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
(038) 424 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 23 november 2018 / 6483