Contact
  1. 6581-Spraak- en taalproblemen kinderen

Wanneer u zorgen heeft over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind, kan de huisarts, KNO-arts, kinderarts of een andere specialist binnen of buiten het ziekenhuis uw kind doorverwijzen naar de logopedist.

Onderzoek en observatie

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een anamnese plaats. In dit gesprek komen vragen aan de orde die relevant zijn voor de logopedist om uw hulpvraag en eventuele zorgen van u als ouder/verzorger duidelijk te krijgen. Vervolgens zal de logopedist een onderzoek doen. Aan de hand van de anamnese met u als ouder/verzorger en de bevindingen van het onderzoek, wordt er een diagnose gesteld.

Behandeling en training

Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek geeft de logopedist een advies over het al dan niet starten met logopedie. De logopedische behandeling kan gericht zijn op:

  • de mondmotoriek;
  • spraak;
  • beginnende communicatie;
  • ondersteunende communicatie;
  • het stimuleren van het taalbegrip;
  • de taalproductie en/of het taalgebruik.

Nadat er logopedisch onderzoek op de afdeling Logopedie van Isala plaats heeft gevonden, wordt de behandeling vaak in een logopediepraktijk bij u in de buurt gegeven.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Logopedie
088 624  24 65 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 15 november 2022 / 6581