Contact
 1. 6634-Thuisbehandeling Chance@home hartfalen

Behandeling en herstel thuis

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, mits u de juiste begeleiding krijgt. Isala biedt u die begeleiding met gespecialiseerde verpleegkundigen van het team Chance@home.

U bent recent opgenomen in Isala wegens hartfalen. Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Hierbij wordt u thuis begeleid door gespecialiseerde verpleegkundigen van het team Chance@home die verbonden zijn aan Isala.

Uw thuisbehandeling

Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog. De gespecialiseerd verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode echter uw eerste aanspreekpunt.
Mocht blijken dat de thuisbehandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met de cardioloog besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Uiteraard worden uw huisarts en de apotheek ingelicht over uw thuisbehandeling.

Vergoeding

Uw thuisbehandeling via Chance@home valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering en wordt dus vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Chance@home in de praktijk

De duur van de behandeling gaat in overleg met de behandelend cardioloog.
Het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u thuis komt is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht moet worden en de plaats waar zij wonen. Daarom kan er van te voren helaas geen exact tijdstip worden afgesproken. Dagelijks wordt u telefonisch op de hoogte gebracht over het tijdstip.

Tijdens de dagelijkse thuisbezoeken:

 • Beoordeelt de verpleegkundige of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.
 • Controleert de verpleegkundige onder andere uw bloeddruk, pols en gewicht en dient medicijnen (diuretica) direct in de bloedbaan toe via een infuus.
 • Neemt de verpleegkundige bloed af voor laboratoriumonderzoek om te controleren of de behandeling geen schadelijke bijwerkingen heeft.
 • Ook maakt de verpleegkundige, indien nodig, een hartfilmpje.

De verpleegkundige kan te allen tijde met uw behandelend cardioloog overleggen over uw behandeling. Als het nodig is, stuurt de verpleegkundige in overleg met de behandelend arts, de behandeling bij.

Leefregels tijdens de thuisbehandeling

Dat u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, betekent niet dat u uw oude leven direct weer kunt oppakken. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u:

 • zich dagelijks weegt. Bij voorkeur in de ochtend na het opstaan. 
 • de eerste 5 dagen van uw thuisbehandeling thuis moet blijven.
  Daarna kan er in overleg met de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home en de cardioloog meer bewegingsruimte buitenshuis afgesproken worden. Wij willen benadrukken dat hierin een beroep wordt gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat u zich houdt aan de rechten en plichten van de leefregels.
 • niet mag werken.
 • uw dagelijkse activiteiten moet aanpassen.
 • activiteiten die u te veel vermoeien beter kunt vermijden.
 • geen auto mag besturen gedurende de thuisbehandeling.

Door u te houden aan bovenstaande leefregels draagt u zelf ook bij aan uw herstel. Uiteraard kunt u uw eventuele vragen over de behandeling of bovenstaande leefregels met de verpleegkundige die u thuis bezoekt bespreken.

Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige altijd telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komt de verpleegkundige naar u toe. 

Handige tips over eten en bewegen

Door tijdens uw thuisbehandeling te bewegen en genoeg te eten, wordt u sterker en heeft u minder hulp nodig. Elke vorm van beweging draagt bij aan herstel. Als u ziek bent, heeft u ook meer voeding nodig. Uw lichaam is namelijk hard aan het werk om beter te worden en kan daarbij extra energie gebruiken. Bekijk de tips op de poster, die kunnen u helpen bij uw herstel.

Stoppen van de thuisbehandeling

Gaat alles goed en zijn uw doelen bereikt? In overleg met de cardioloog kan de thuisbehandeling worden beëindigd. Uw huisarts en openbare apotheek worden geïnformeerd over het einde van uw thuisbehandeling. 
Na een week komt de gespecialiseerd verpleegkundige weer bij u langs voor controle. 

Recht om een klacht in te dienen

Wij horen het graag als u niet tevreden bent. Daar kunnen wij van leren. Bespreek uw klachten met uw zorgverleners. Onze klachtenfunctionaris is ook beschikbaar als u een klacht wilt indienen. Meer informatie vindt u onder Rechten, plichten en klachtenbehandeling.

Meer weten over hartfalen

Voor meer informatie over hartfalen verwijzen we u graag naar www.hartstichting.nl.
Voor meer informatie over Chance@home kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 624  40 05.

Laatst gewijzigd 5 maart 2024 / 6634 / L

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home bij hartfalen

U bent onder behandeling bij een cardioloog* in Isala Hartcentrum. Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Thuisbezoek door verpleegkundige

Observatie

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp of op een verpleegafdeling met benauwdheidsklachten. Na onderzoek van de longen en uitvragen van lichamelijke klachten, krijgt u medicatie (diuretica) toegediend via een infuus. De cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld kunt worden om verder te herstellen.

Onderzoek op de rug van een patiënt

Aanmelden

Een cardioloog of een verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp of verpleegafdeling belt met een gespecialiseerd verpleegkundige van het team Chance@home. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u gedurende de eerste 5 dagen thuis moet blijven. Daarna mag u in overleg met de dienstdoende verpleegkundige naar buiten. 

Telefonisch contact met verpleegkundige

Bezoek verpleegkundige Chance@home

De gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home bezoekt u terwijl u nog op de Eerste hartlonghulp of verpleegafdeling ligt. Zij overlegt met u en uw familielid of u het aan kunt de thuisbehandeling te starten. U krijgt een thuisbehandelmap mee, met o.a. het telefoonnummer Chance@home. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor u tijdens de thuisbehandeling. 

Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt

Instructie infuuspomp

U krijgt een infuuspomp mee naar huis. De gespecialiseerd verpleegkundige geeft u instructies over het gebruik van de infuuspomp en wat te doen als de pomp een alarm geeft.

Gegevens tonen monitor

De infuuspomp

De infuuspomp kunt u om de nek dragen en is nodig voor het geven van de medicatie in de juiste hoeveelheid en snelheid. U krijgt een behandelbak met materiaal mee die door de gespecialiseerd verpleegkundige wordt gebruikt bij u thuis tijdens de thuisbehandeling. Aan het einde van de behandeling gaat de behandelbak terug naar het ziekenhuis. 

Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt

Telefonisch contact

Als u weer thuis bent, neemt de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Zij geeft indien nodig nogmaals uitleg over de infuuspomp. Ook informeert de gespecialiseerd verpleegkundige uw huisarts. 

Vrouw is aan het bellen

Thuisbehandeling

De volgende morgen belt de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home met u om een tijdsindicatie met u af te spreken voor haar bezoek van die dag aan u. Dat kan al vanaf 8.30 uur in de ochtend. Het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u thuis komt, hangt af van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt en de plaats waar zij wonen.

 

Thuisbezoek door een verpleegkundige

Verpleegkundige herkennen

De gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home belt bij u thuis aan en stelt zich voor. De verpleegkundige is te herkennen aan een wit Isala uniform (jas) en het pasje dat de verpleegkundige bij zich draagt. Het dagelijks bezoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Kennismaken thuisbezoek

Controles

De gespecialiseerd verpleegkundige voert een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk, controle van uw medicatie en het infuuspompje, en het afnemen van bloed. Zo kan de verpleegkundige beoordelen of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.

Thuis onderzoek

Wegen

Het is van belang dat u uzelf iedere dag weegt. De gespecialiseerd verpleegkundige draagt zorg voor de medicijnen die u krijgt toegediend. Indien nodig kan de verpleegkundige tijdens het thuisbezoek contact opnemen met de cardioloog om te overleggen over uw behandeling.

Weegschaal

Vervolgafspraak

Zolang het nodig is voor de behandeling, zal de gespecialiseerd verpleegkundige u dagelijks bezoeken. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home altijd telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komt de verpleegkundige naar u toe.

Informatie uit de map doornemen

Dagelijkse controles

Tot de doelen zijn bereikt die de cardioloog met u heeft besproken, komt de gespecialiseerd verpleegkundige dagelijks bij u thuis. De verpleegkundige kijkt hoe het met u gaat en voert de controles uit. De duur van de behandeling gaat in overleg met de cardioloog.

Infuus

Opname in het ziekenhuis

Mocht blijken dat de behandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de gespecialiseerd verpleegkundige in overleg met de cardioloog besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Telefonisch contact

Einde thuisbehandeling

Gaat alles goed en zijn uw behandeldoelen bereikt?
In overleg met de cardioloog kan de thuisbehandeling worden dan beëindigd. Na overleg met de cardioloog neemt de gespecialiseerd verpleegkundige de vervolgstappen met u door. Bijvoorbeeld met welke medicijnen u kunt stoppen en met welke u eventueel moet doorgaan.

Gesprek met verpleegkundige

Medicatiewijzingen

De medicatiewijzigingen worden ook doorgegeven aan de huisapotheek van de patiënt. Ook verwijdert de gespecialiseerd verpleegkundige het infuus. De verpleegkundige brengt de huisarts telefonisch op de hoogte en schrijft een ontslagbrief die uw huisarts ontvangt.

Brief Isala

Vervolgafspraak

Na een week komt de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home weer bij u langs voor controle en hoe u zich voelt. Ook checkt de verpleegkundige of eventuele andere controle afspraken voor u bij de Harfalenpolikliniek en/of cardioloog gemaakt zijn. Verder geeft de verpleegkundige u leefadviezen voor thuis.

Thuisbezoek door verpleegkundige
Thuisbezoek door verpleegkundige
Onderzoek op de rug van een patiënt
Telefonisch contact met verpleegkundige
Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt
Gegevens tonen monitor
Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt
Vrouw is aan het bellen
Thuisbezoek door een verpleegkundige
Kennismaken thuisbezoek
Thuis onderzoek
Weegschaal
Informatie uit de map doornemen
Infuus
Telefonisch contact
Gesprek met verpleegkundige
Brief Isala
Thuisbezoek door verpleegkundige