Contact
  1. 6694-Mimetherapie aangezichtsverlamming

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de mimetherapeut voor onderzoek en behandeling van uw aangezichtsverlamming.
Een mimetherapeut is een speciaal daarvoor opgeleide logopedist of fysiotherapeut.

Wij zetten mimetherapie in bij een perifere aangezichtsverlamming. De problemen die zich kunnen voordoen zijn:

  • een asymmetrisch aangezicht;
  • een verminderde spierfunctie;
  • het abnormale meebewegen van andere spieren in het gezicht.

Onderzoek en observatie

Eerst wordt er een anamnese afgenomen. De anamnese richt zich op het ontstaan van de klachten en het verloop van de aangezichtsverlamming tot nu toe. Vervolgens vindt er onderzoek plaats waarbij gekeken wordt naar de asymmetrie in rust en tijdens bewegen. Ook kijkt de mimetherapeut naar eventuele ongewilde meebewegingen van andere spieren. Er wordt een video opname gemaakt om de beginsituatie vast te stellen.

Behandeling en training

De behandeling start zodra er weer enige beweging van de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. De behandeling van uw aangezichtsverlamming kan gericht zijn op verschillende aspecten. U leert ontspanningsoefeningen en massageoefeningen toe te passen. Er worden oefeningen gegeven voor het bewegen van de mond, het voorhoofd, de ogen en de spraak. Wanneer u problemen heeft met het eten- en drinken zal ook hier aandacht aan besteed worden tijdens de behandeling. Ook is er aandacht voor het omgaan met een aangezichtsverlamming.

Het aantal behandelingen is gemiddeld acht met een duur van dertig tot 45 minuten. Daarnaast is het belangrijk dat u thuis actief en regelmatig oefent. De oefeningen die u thuis moet doen, worden tijdens de behandelingen met u doorgenomen. De rol die de mimetherapeut heeft, is u begeleiden en ondersteunen.

Uw aangezichtsverlamming, of de restverschijnselen daarvan, verdwijnen niet door de behandeling. U krijgt door het oefenen naar verwachting wel meer controle over uw aangezicht en gezichtsuitdrukkingen. Hierdoor kunt u zich al prettiger gaan voelen en beter met de situatie omgaan. De mimetherapeut is lid van het facialisteam. Het facialisteam bestaat uit een plastische chirurg, KNO-arts, neuroloog, oogarts en mimetherapeut. Zij houden een keer per kwartaal een spreekuur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Logopedie
088 624 24 65 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 11 februari 2022 / 6694