Contact
 1. 7002-Problemen met praten en slikken bij hersenkneuzing

​Het bewustzijnsverlies bij een hersenkneuzing is van langere duur (minstens vijftien minuten) en dieper dan bij een hersenschudding. Anders dan bij een hersenschudding raakt hersenweefsel beschadigd. De neurologische stoornissen zoals bijvoorbeeld verlamming hangt af van de plaats van de beschadiging in de hersenen en de ernst van de kneuzing. Als u bij een ongeluk een hersenkneuzing heeft opgelopen, kan uw neuroloog de hulp van een logopedist inschakelen. Er kunnen namelijk taal, spraak en/of slikproblemen optreden.

Observatie en onderzoek

Bij opname op de afdeling neurologie wordt er door de verpleegkundige een slikproef uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of het slikken van water veilig verloopt. Nadat de logopedist uw gegevens heeft bekeken, vindt er een intakegesprek met u plaats. In dit gesprek zal onder andere gevraagd worden naar de reden van opname, de klachten door het ongeval en het functioneren voor ziekenhuisopname. Daarnaast zullen de problemen en hulpvraag op het gebied van mondmotoriek, spraak, taal en het slikken aan de orde komen. Vervolgens worden er, indien nodig, logopedische onderzoeken afgenomen. Deze onderzoeken kunnen zich richten op de volgende punten.

 • de mondmotoriek;
  Er wordt gekeken naar de gevoeligheid en de werking van de spieren in en rond de mond.
 • de slikfunctie;
  De logopedist beoordeelt de slikfunctie en adviseert hoe u veilig kunt eten en drinken. Wanneer er sprake is van slikproblemen noemen we dit ‘dysfagie’.
 • de spraak;
  Hieronder vallen aspecten zoals ademing, stemgeving, uitspreken van de woorden, de klemtoon en de intonatie. Problemen op dit gebied noemen wij ‘dysartrie’.
 • het talig functioneren;
  Daarmee wordt bedoeld het begrijpen van taal, het spreken, het lezen en het schrijven. Als er problemen zijn op dit gebied noemen we het ‘afasie’.

Behandelplan en trainen

Uit onderzoek kunnen aandachtspunten en behandeldoelen naar voren komen waar de logopedist in overleg met u en de verpleging aan kunnen gaan werken tijdens uw ziekenhuisopname. Behandelingen kunnen gericht zijn op het trainen van onderstaande punten.

 • het trainen van de mondmotoriek;
 • het trainen van de slikfunctie en het opwaarderen van de voedingsconsistenties (samenstelling en stevigheid voedsel);
 • het trainen van de articulatie tijdens het spreken;
 • het trainen van het taalbegrip, de taalproductie, het lezen en/of het schrijven;
 • het inzetten van een ondersteunend communicatiehulpmiddel;
 • het informeren van familieleden van de patiënt over de logopedische problemen.
Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7002