Contact
 1. 7110-CTA-scan longaders

Uw cardioloog heeft een CTA-scan van de longaders voor u aangevraagd. Met dit onderzoek wordt de anatomie en de bloedvoorziening van uw hart in beeld gebracht. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Wat is een CTA-scan?

Een CTA-scan is een combinatie van een CT-scan en een angiografie. Dit houdt in dat u een contrastvloeistof krijgt ingespoten en dat er vervolgens driedimensionale beelden worden gemaakt van de anatomie en bloedvoorziening van uw hart. In het bijzonder worden de anatomie van uw linkerboezem en de grote bloedvaten die in uw linkerboezem uitmonden in beeld gebracht. Deze beelden heeft de cardioloog nodig voor verdere behandeling van uw klachten of ter controle van een eerdere behandeling.

 

Voorbereiding 

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan het onderzoek aan ons door.
 • Het is belangrijk dat u twee uur vóór de start van het onderzoek nuchter bent.
  Dit betekent dat u vanaf twee uur vóór het onderzoek niets meer mag eten, drinken en niet roken.
 • Als u medicijnen gebruikt mag u deze wel gewoon innemen met een klein beetje water. Wilt u uw medicijnkaart meenemen? 
 • Voor het onderzoek is het soms nodig om bloed te laten prikken om uw nierfunctie te bepalen. Hiervoor krijgt u van ons, als dat nodig is, een labformulier. 
 • Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel via een ader in uw arm ingespoten. Daarom willen wij u vragen de vragenlijst (contrastformulier) in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak. U krijgt deze vragenlijst bij deze folder.
 • Het is belangrijk dat u op de dagen rondom het onderzoek voldoende vocht en zout binnenkrijgt. Op de dag vóór het onderzoek, op de dag van het onderzoek en op de dag na het onderzoek vragen wij u om twee liter vocht en een kop bouillon te drinken. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, is extra drinken niet noodzakelijk. 
Let op!

Na toediening van het contrastmiddel mag u zelf deelnemen aan het verkeer, mits u zich goed voelt. Als u valium heeft gehad, mag u de hele dag niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Melden

Het onderzoek vindt plaats op locatie Isala Diaconessenhuis in Meppel. Voor uw afspraak meldt u zich bij binnenkomst aan bij de aanmeldzuil. Dit doet u met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). Als u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

 • U wordt aangesloten aan een monitor die uw hartslag registreert en u krijgt een infuus in de arm.
 • Daarna worden er enkele voorbereidende scans gemaakt. Hierbij schuift de behandeltafel waarop u ligt door een ring waarin zich de röntgenbuis bevindt.
 • Vervolgens dient de laborant röntgencontrastvloeistof toe via het infuus.
 • Tijdens de toediening van de röntgencontrastvloeistof worden er nog een aantal scans gemaakt.
 • Hierna is het onderzoek klaar.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
 • Het infuus wordt na 15 minuten verwijderd en daarna u mag weer naar huis.

Risico's en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof

Als er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof via het infuus, dan kan een allergische reactie optreden. De kans hierop is klein en is de afgelopen jaren sterk afgenomen door verbetering van de jodiumhoudende contrastvloeistoffen.

Allergische reacties

Soms kunnen contrastvloeistoffen bij toediening via het infuus een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (niezen, jeuk of galbulten) die optreedt binnen een uur na het onderzoek. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) ontstaan. Het is daarom belangrijk te weten of u overgevoelig bent voor contrast. Reacties op contrastvloeistof treden in de regel binnen één uur na de injectie op. U wordt daarom altijd goed geobserveerd bij de injectie, zodat wanneer nodig een eventuele reactie meteen kan worden behandeld.

Heeft u eerder last gehad van een allergische reactie toen röntgencontrastvloeistof bij u gebruikt werd? Of bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen? Neem dan vooraf contact op met uw behandelend arts, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek.

Verstoring nierfunctie

Bij onderzoek met een jodiumhoudend contrastmiddel is het van belang dat uw nieren goed werken. Door de toediening van de contrastvloeistof bestaat de kans dat de nierfunctie achteruitgaat. Om de nierfunctie te bepalen is bloedonderzoek nodig. In sommige gevallen moeten, op basis van het bloedonderzoek, voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico op nierfunctievermindering te verkleinen. Bekijk voor meer informatie over het voorkomen van nierfunctieverslechtering als gevolg van jodiumhoudende contrastvloeistof de folder 'Contrastpoli'.

Risico’s bij toedienen van een stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een infuus een stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden. 

Mogelijke complicaties:

 • Regelmatig: een blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: het infuus zit niet goed en de stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Het onderzoek wordt beoordeeld door de cardioloog en de nucleair geneeskundige. De uitslag van het onderzoek gaat naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Bijlage: Contrastformulier

Wilt u het contrastformulier invullen, uitprinten en meenemen naar uw afspraak?

Laatst gewijzigd 5 augustus 2022 / 7110 / L