Contact
 1. 7111-CT-scan calciumscore

Uw cardioloog heeft een CT-scan aangevraagd om uw calciumscore te bepalen. Met dit onderzoek wordt vastgesteld of er verkalkingen in de kransslagaders van het hart aanwezig zijn en zo ja, in welke mate. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan het onderzoek aan ons door.
 • U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Vragenlijst invullen

Voor dit onderzoek vragen wij u digitaal een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst ontving u per e-mail. Vul de vragenlijst voor de dag van het onderzoek in. Wanneer u de vragenlijst niet per e-mail heeft ontvangen, kan het zijn dat:

 • uw e-mailadres nog niet bekend is bij Isala;
 • de mail in de map ongewenste e-mail terecht is gekomen;
 • u de vragenlijst al ingevuld hebt bij een eerder hartonderzoek.

Melden

Locatie Isala Zwolle of Isala Meppel

Voor uw afspraak meldt u zich bij binnenkomst aan bij de aanmeldzuil. Dit doet u met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). Als u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. Heeft u een afspraak in het Hoofdgebouw (V) in Zwolle? Dan komt u opnieuw een aanmeldzuil tegen op de verdieping waar u de afspraak heeft. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

 • Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 10 minuten.
 • Bij het onderzoek wordt röntgenstraling gebruikt.
 • U komt op een behandeltafel te liggen. Voor dit onderzoek moet u het bovenlichaam ontbloten.
 • U krijgt ECG-plakkers op uw bovenlichaam en we meten de hartslag.
 • Wanneer de hartslag op dat moment te hoog is, is het noodzakelijk dat u medicatie krijgt om uw hartslag omlaag te krijgen. In dat geval kan het nodig zijn dat u een nieuwe afspraak voor het onderzoek krijgt.
 • Tijdens de scan schuift de behandeltafel waarop u ligt door een ring waarin de röntgenbuis zich bevindt. Probeert u dan zo stil mogelijk te blijven liggen.
 • Tevens krijgt u tijdens het onderzoek een ademcommando. Dit wordt van tevoren met u doorgesproken en geoefend.
Let op!

Na toediening van medicatie (om de hartslag te verlagen) mag u zelf deelnemen aan het verkeer, mits u zich goed voelt. Als u valium heeft gehad, mag u de hele dag niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Het onderzoek wordt beoordeeld door de cardioloog en de nucleair geneeskundige. De uitslag van het onderzoek gaat naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 5 augustus 2022 / 7111