Contact
  1. 7111-CT-scan calciumscore

Uw cardioloog heeft een CT-scan aangevraagd om uw calciumscore te bepalen. Met dit onderzoek wordt vastgesteld of er verkalkingen in de kransslagaders van het hart aanwezig zijn en zo ja, in welke mate. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan het onderzoek aan ons door.
  • U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden

Locatie Isala Zwolle

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de Centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Op de afdeling scant u opnieuw de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Locatie Isala Diaconessenhuis Meppel

Volg vanaf de hoofdingang routenummer 45a naar de afdeling op de eerste verdieping. U kunt plaatsnemen in wachtruimte 2. Een medewerker haalt u op.

Het onderzoek

  • Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 10 minuten.
  • Bij het onderzoek wordt röntgenstraling gebruikt.
  • U komt op een behandeltafel te liggen. Voor dit onderzoek moet u het bovenlichaam ontbloten.
  • U krijgt ECG-plakkers op uw bovenlichaam en we meten de hartslag.
  • Wanneer de hartslag op dat moment te hoog is, is het noodzakelijk om u medicatie toe te dienen om uw hartslag omlaag te krijgen.
  • Tijdens de scan schuift de behandeltafel waarop u ligt door een ring waarin de röntgenbuis zich bevindt. Probeert u dan zo stil mogelijk te blijven liggen.
  • Tevens krijgt u tijdens het onderzoek een ademcommando. Dit wordt van tevoren met u doorgesproken en geoefend.
Let op
Als u door een te hoge hartslag tijdens het onderzoek medicatie toegediend heeft gekregen, mag u de eerste vier uur na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer. Daarom raden wij u aan om vervoer te regelen.
Na het gebruik van valium mag u de hele dag niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Het onderzoek wordt beoordeeld door de cardioloog en de nucleair geneeskundige. De uitslag van het onderzoek gaat naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

8 augustus 2019 / 7111

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.