Contact
 1. 7113-Ejectiefractiebepaling in rust met VAP (venous acces port)

Uw arts heeft een ejectiefractiebepaling in rust voor u aangevraagd. Met dit onderzoek wordt de pompfunctie van uw hart bepaald wanneer u geen lichamelijke activiteiten onderneemt. Voor dit onderzoek wordt bloed afgenomen via uw VAP (venous acces port). In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

 

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
 • Op de dag van het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u eerst naar afdeling V3.3. voor het aanprikken van de VAP en vervolgens naar de afdeling Nucleaire geneeskunde (V3.1). Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Het onderzoek

Het totale onderzoek duurt ongeveer zestig minuten. U kunt het volgende verwachten:

 • U gaat eerst naar afdeling V3.3 om de VAP te laten aanprikken.
 • Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (V3.1) waar via de VAP de radioactieve vloeistof wordt toegediend.
 • U komt op een onderzoeksbed te liggen en krijgt ECG-plakkers op uw borst geplakt. Hiermee wordt het hartritme beoordeeld.
 • De camera wordt boven uw hart geplaatst. Er worden foto’s gemaakt van de pompfunctie van uw hart. Dit duurt ongeveer dertig minuten.
 • Na afloop gaat u weer naar afdeling V3.3 om de infuusaansluiting uit de VAP te laten verwijderen.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

 • Regelmatig: een blauwe plek op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
  Let  op!
  Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen? Wilt u dat aan ons doorgeven. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. U krijgt dan een vliegbrief mee. We hebben dan de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die met u de uitslag bespreekt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bellen.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

28 december 2018 / 7113

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.