Contact
 1. 7131-Leukocytenscintigrafie (HMPAO) buik

Een leukocytenscintigrafie maakt, met behulp van een radioactieve stof, actieve ontstekingsprocessen in de buik zichtbaar. Tijdens het onderzoek worden uw witte bloedlichaampjes (leukocyten) aan een radioactieve stof gekoppeld, waardoor ontstekingen in het lichaam zichtbaar worden.

Voorbereiding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf acht uur vóór het onderzoek niet meer mag eten of drinken. Water drinken mag wel. Neem uw lunch mee. Dan kunt u na de bloedafname wat eten.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Het onderzoek

 • Op het afgesproken tijdstip wordt er bloed bij u afgenomen.
 • Uit uw bloed worden de witte bloedlichaampjes (leukocyten) gehaald, deze worden
  aan een radioactieve stof gekoppeld.
 • Deze bewerking wordt in het laboratorium uitgevoerd en duurt ongeveer drie uur.
 • Na drie uur wordt u terug verwacht op de afdeling.
 • U krijgt een injectie met uw eigen, radioactief gemaakte, witte bloedlichaampjes.
 • Één en drie uur na de injectie worden er foto's gemaakt. Hierbij komt de camera dicht boven uw lichaam te staan. Probeert u dan zo stil mogelijk te blijven liggen.
 • U kunt uw kleding aanhouden, tenzij er veel metaal aan of in uw kleding zit.
 • Het maken van de foto’s kan variëren van 30 tot 60 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
 • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen? Wilt u dit aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 7131

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.