Contact
  1. 7392-Calprotectine: zo verzamelt u ontlasting voor het onderzoek

Uw arts wil dit onderzoek voor u of uw kind laten uitvoeren door het laboratorium. Voor dit onderzoek moet u ontlasting verzamelen. Hier leest u hoe het verzamelen van ontlasting gaat.

Uw arts vraagt deze test aan om te onderzoeken of u een chronische darmontsteking heeft (IBD, Inflammatory, Bowel Disease). Het laboratorium test daarvoor of de stof Calprotectine in uw ontlasting zit.

Bij de polikliniek bloedafname in Isala Zwolle, Diagnosepunt Zwolle, Isala Kampen, Isala Heerde, Isala Meppel en Isala Steenwijk kunt u hiervoor een potje afhalen. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier meeneemt. Het laboratorium onderzoekt alleen ontlasting in dit potje. Als de ontlasting in een ander potje is gedaan, kan het onderzoek niet doorgaan.

Tips voor het verzamelen

  • Schep met behulp van het lepeltje een kleine hoeveelheid ontlasting in het potje. Het lepeltje zit aan de binnenkant van het schroefdekseltje.
  • Sluit het potje goed.
  • Schrijf op het potje uw naam, geboortedatum en de datum en tijd waarop u naar het toilet bent geweest (zonder deze datum kan deze test niet in behandeling worden genomen).
  • Let op: breng de feces na verzamelen binnen 24 uur naar de polikliniek bloedafname in Isala Zwolle (V4.0) of Isala Meppel of het klinisch chemisch laboratorium.
  • Bewaar het potje feces koel en donker (niet in de vriezer).

Inleveren van de ontlasting

Het inleveren van de verzamelde ontlasting kan zonder afspraak. 

Let op
Neem een geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) mee, als u de ontlasting inlevert.

Uitslag van het onderzoek

Het laboratorium geeft de uitslag van het onderzoek aan uw arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het Klinisch chemisch laboratorium 088 624 24 68 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). 

Laatst gewijzigd 9 mei 2023 / 7392