Contact
 1. 7695 Psoriasis behandeling met fumaarzuur
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Uit onderzoek is gebleken dat Fumaarzuur voor de behandeling van psoriasis van de huid een doeltreffend middel is. In deze folder leest u meer over de behandeling van uw psoriasis met Fumaarzuur. Lees voor het gebruik van Fumaarzuur ook goed de bijsluiter ervan.

 

Voor welke patiënten?

Patiënten met een matig tot ernstige psoriasis, die onvoldoende reageren op plaatselijke therapie, komen in aanmerking voor Fumaarzuur-therapie.

Voor wie niet?

De volgende patiënten mogen geen fumaraten gebruiken:

 • patiënten jonger dan 17 jaar
 • patiënten met ernstige hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, nier- en leverziekten, ernstige maag- en darmklachten, bloed- en of lymfklierkanker
 • zwangere vrouwen
 • vrouwen die borstvoeding geven (zie ook kopje 'Zwangerschap')

Bijwerkingen

Bijwerkingen op korte termijn

De meest voorkomende bijwerkingen van Fumaarzuur op korte termijn zijn:

 • opvliegers
 • vermoeidheid
 • diarree
 • buikkrampen

Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op en kunnen in de loop van de behandelperiode verminderen. Deze klachten worden meestal goed verdragen en zijn zelden een reden om met de therapie te stoppen. Verder kan Fumaarzuur van invloed zijn op met name de nieren, lever en het bloed (vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes en stijging van het cholesterol). Daarom doen wij tijdens de hele behandelperiode regelmatig bloedonderzoek.

Andere bijwerkingen die in veel mindere mate voorkomen:

 • slokdarmpijn
 • maagpijn en/of maagzweer
 • braken, misselijkheid, algemeen onwel bevinden
 • nierfunctiestoornissen
 • koortsig gevoel
 • jeuk
 • duizeligheid
 • gewichtstoename
 • oedeem (vochtophoping) in de benen.

Bijwerkingen op lange termijn

De bijwerkingen die hierboven vermeld staan, zijn in wisselende mate beschreven bij mensen die tot drie jaar behandeld werden met Fumaarzuur. Voor een nog langere behandeling met Fumaarzuur is onbekend of er bijwerkingen zijn anders dan hierboven beschreven en of deze al dan niet ernstig zijn. Op dit moment zijn er op basis van de ervaringen met mensen die al jarenlang Fumaarzuur gebruiken, geen aanwijzingen dat men op lange termijn een ernstig risico loopt wat betreft de gezondheid. Dit is niet helemaal uit te sluiten.

Zwangerschap

Fumaarzuurtherapie kan de vrucht beschadigen. Daarom kunnen vrouwen beter een zwangerschap voorkomen door goede anticonceptie. Bij gebruik van anticonceptiepillen zijn aanvullende anticonceptiemaatregelen nodig, als u in het begin van de Fumaarzuurtherapie, moet overgeven of diarree krijgt.

Gewrichtsklachten

Als u gewrichtsklachten bij psoriasis heeft, kunnen deze verminderen door Fumaarzuur-therapie.

Gebruik

Beschikbaarheid en toediening

Als uw dermatoloog Fumaarzuur voorschrijft, moet uw apotheek de Fumaarzuur-tabletten meestal bestellen. Dit kan een aantal dagen duren. Meestal kunt u uw medicijnen daarom niet onmiddellijk meekrijgen bij de apotheek. Omdat Fumaarzuur een niet geregistreerd medicijn is, kan het gebeuren dat uw apotheek bij ieder recept een artsenverklaring vraagt voor de Inspectie voor de Volksgezondheid. Deze verklaring geeft uw dermatoloog dan mee. De tabletten zijn beschikbaar als Fumaarzuur 30 mg tabletten en Fumaarzuur 120 mg tabletten.

Vergoedingsaanvraag

Ondanks dat Fumaarzuur al sinds 1981 in Nederland wordt gebruikt, is het hier nog niet officieel geregistreerd als geneesmiddel tegen psoriasis. Het middel is op dit moment alleen in Duitsland officieel geregistreerd. Daarom moet uw arts naast een recept, ook een zogenoemde vergoedingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar afgeven. Alleen dan is Fumaarzuur bij uw apotheek (gratis) verkrijgbaar.

Wijze van innemen

De tabletten moet u in z'n geheel innemen. Dus niet kauwen of doormidden breken. Slik de tabletten bij voorkeur direct na uw maaltijd. De tabletten zijn namelijk beschermd met een speciaal maagsapbeschermend laagje. Zo bereiken ze ongeschonden uw maag vallen pas in uw darm uit elkaar. Hierdoor worden maagklachten voorkomen. 

Controle

Gezien de mogelijke bijwerkingen op korte termijn en de onbekendheid met bijwerkingen op lange termijn (>3 jaren), is zorgvuldige controle van uw bloed via uw dermatoloog noodzakelijk. Deze controle vindt in de eerste drie maanden van uw behandeling maandelijks plaats. Daarna (afhankelijk van de uitslag) één keer in de drie maanden. Na een jaar nog één keer per zes maanden.

Resultaat

Hoe doeltreffend is Fumaarzuur?

De effectiviteit van Fumaarzuur is niet altijd op gelijke wijze onderzocht. Daarom is het moeilijk om onderzoeken over de effectiviteit met elkaar te vergelijken en precieze getallen te geven over de effectiviteit van Fumaarzuur.

Het is bekend dat Fumaarzuur een 'slow starter' is. Dat betekent dat het een aantal weken tot maanden duurt, voordat het eerste resultaat zichtbaar is. Gemiddeld blijkt dat bij één op de vier mensen (24%) de psoriasis na 16 weken behandeling met Fumaarzuur helemaal is verdwenen. Bij 60-80% van de psoriasis-patiënten treedt flinke verbetering op, als het middel goed verdragen wordt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel

polikliniek Dermatologie
(0522) 23 38 77 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7695