Contact
  1. 7935-POP-dagbehandeling

Dagbehandeling voor zwangeren en moeders met psychiatrische problemen

In het algemeen worden zwangerschap en het krijgen van een kind als vreugdevol ervaren. Voor vrouwen met psychische of psychiatrische klachten brengt deze periode juist vaak extra vragen en soms ook onzekerheden met zich. Ook na de bevalling kan het wennen aan de baby en aan het moederschap veel spanning geven. 

Doel

Het doel van de dagbehandeling is dat u de eventuele komende bevalling, de kraamtijd en het moederschap beter voorbereid en met meer vertrouwen tegemoet kunt zien.

Voor wie

De dagbehandeling is voor  (aanstaande) moeders met psychische problemen die bij de POP-polikliniek (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie) van Isala worden begeleid.

Programma

U komt wekelijks bijeen in een behandelgroep met andere (aanstaande) moeders waarbij u een therapieprogramma volgt. De dagbehandeling vindt plaats op iedere dinsdag van 09.15 tot 14.00 uur. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.  

Wij verzorgen koffie, thee en de lunch voor u. 

Therapieprogramma:

Tabel Therapieprogramma 
​09.15 - 09.45 uur ​Start ​Verpleegkundige
​09.45 - 10.00 uur ​Pauze
​10.00 - 11.00 uur ​Activiteitentherapie ​Activiteitentherapeute
​11.00 - 11.15 uur ​Pauze
​11.15 - 12.00 uur ​Psychomotorische therapie ​Psychomotorisch therapeut
​12.00 - 13.00 uur ​Lunch en pauze
​13.00 - 14.00 uur ​Doelenbespreking en afronding ​Verpleegkundige
​14.00 uur ​Einde programma

Inhoud van de therapieën

Start

Bij de start bent u in de gelegenheid te vertellen hoe het op dit moment gaat en welke doelen u heeft voor de dag. Dit is ook het moment waarop een eventuele nieuwe deelnemer kennismaakt met de groep. 

Activiteitentherapie

Binnen de activiteitentherapie staan dagstructuur en daginvulling in relatie tot zwangerschap en moederschap centraal. Samen met u wordt onderzocht wat uw mogelijkheden en vaardigheden op gebied van structureren en invullen van de dag op dit moment zijn. Concrete vragen zijn daarbij: wat gaat er goed en waar loopt u tegen aan in de uitvoer van dagelijkse taken en zaken? En hoe gaat u daar vervolgens mee om.

Psychomotorische therapie

Binnen de psychomotorische therapie wordt u tijdens uw zwangerschap gestimuleerd contact te maken met uw ongeboren baby. Na de bevalling is het belangrijk om op een voor u goede manier weer in beweging te komen. Er is aandacht voor inspanning-, ontspanning, bekkenbodem- en ademhalingsoefeningen. Afhankelijk van de vragen uit de groep kan er specifieke voorlichting komen op de naderende bevalling of is er ruimte voor andere specifieke lichaamsgerichte vragen.

Doelenbespreking

Bij de doelenbespreking staat met name 'hoe zorg ik goed voor mezelf' centraal. U gaat na welke stappen u de komende week wilt nemen. Deze omschrijft u in een concreet en haalbaar doel. U leert onder andere uw huidige belastbaarheid beter inschatten.

Psychiater

In de periode dat u dagbehandeling volgt houdt u regelmatig contact met uw psychiater. In de gesprekken met uw behandelend arts bespreekt u uw klachten en uw eventuele vragen over medicatie. Ook de voortgang in de dagbehandeling komt er aan bod: hoe loopt het en welke doelen hebben de komende periode de aandacht.

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker kan op indicatie betrokken worden bij uw behandeling. U kunt hier terecht met al uw vragen op het gebied van (uitgestelde) kraamzorg, thuisbegeleiding, huisvesting, financiën, werk en relaties. De maatschappelijk werker kan u indien nodig informeren over hulpverlenende instanties in de regio.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Dagbehandeling
088 624 23 87 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Secretariaat Psychiatrie
088 624 54 44 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Mailen kan naar: dagbehandelingpsychiatrie@isala.nl

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 6 maart 2023 / 7935