Contact
  1. 8013-Opname vanwege alcohol drugsvergiftiging

Informatie voor ouders en jongeren

​Uw zoon of dochter is met een alcohol- of drugsvergiftiging opgenomen op de afdeling Kindergeneeskunde. Dit kan voor u en uw kind een schokkende ervaring zijn. In deze folder leest u meer over de opname en nazorg.

Gevolgen

Alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd is erg schadelijk. Het kan gevolgen hebben voor de lichamelijke ontwikkeling op de langere termijn. Zo kan een hersenbeschadiging een gevolg zijn. Hierdoor kan uw kind bijvoorbeeld problemen krijgen met leren of het gedrag van uw kind verandert. Ook als uw kind voor het eerst dronken is, kunnen deze problemen al ontstaan.

Opname

Onze kinderartsen verlenen de best medische zorg die uw kind nodig heeft. Wat kunt u verwachten?

  • De kinderarts legt een infuus aan.
  • De verpleegkundige neemt bloed af om de alcoholspiegel en GHB te bepalen. GHB is een afkorting van Gamma Hydroxy Boterzuur en wordt ook wel partydrug genoemd.
  • Wij monitoren continu hartslag en ademhaling van uw kind.
  • Zodra uw kind zich beter voelt, voert de kinderarts en eventueel de verpleegkundige met u en uw kind een gesprek over onder andere de gezondheid van uw kind, school, gezin en
    alcohol- en drugsgebruik.

De opnameduur verschilt per situatie. Maar meestal mag uw kind aan het eind van de dag weer naar huis.

Nazorg

Na ontslag ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek op de polikliniek Kindergeneeskunde. Hier bespreekt de arts met u en uw kind opnieuw wat er is gebeurd en hoe dergelijke situaties in het vervolg voorkomen kunnen worden. Wij werken hierbij nauw samen met onze kinderpsychologen en in sommige gevallen ook met Tactus (verslavingszorg) en Dimence (geestelijke gezondheidszorg).

Informatie delen

Voor een goede samenwerking tussen Isala, Tactus en Dimence, is het noodzakelijk dat wij informatie over de ziekenhuisopname van uw kind onderling kunnen delen. Natuurlijk vraagt de kinderarts daarvoor eerst (schriftelijk) toestemming van kind en ouders/verzorgers.

Meer informatie

Voor meer informatie over jongeren en alcoholgebruik kunt u ook terecht op de volgende websites:

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw kind onder behandeling is:

Zwolle

Vrouw-kindcentrum
Kindergeneeskunde
088 624 50 50 (bereibaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8013