Contact
  1. 8297-Vena Portae Embolisatie (VPE)

Bijlage van het PID Uitzaaiingen in de lever

Vena Portae Embolisatie (VPE) is een voorbereidende behandeling op een leveroperatie. Hier leest u meer over deze behandeling. Over de voorbereiding, de opname en de behandeling. Zo kunt u zich goed voorbereiden.

Als een groot deel van de lever verwijderd moet worden, voeren we voor deze operatie een Vena Portae Embolisatie (VPE) uit. Deze behandeling spoort de lever aan om snel te groeien. Zo is er straks – na het verwijderen van een groot deel van de lever – genoeg leverweefsel over om de vitale leverfuncties te kunnen vervullen.

Tijdens een VPE wordt de poortader afgesloten. Embolisatie betekent het dichtmaken of afsluiten van een bloedvat. Door het afsluiten van de poortader neemt de doorbloeding van het andere deel van de lever toe. Hierdoor zal dat deel van de lever snel groeien. Vlak voor de operatie controleren we dit groei-effect nog een keer met een CT-scan.

De behandeling wordt gedaan door een interventieradioloog op afdeling Radiologie.

Voorbereiding

Voor deze behandeling wordt u opgenomen in het ziekenhuis. U meldt zich op de afgesproken tijd bij de Centrale balie in de Centrale hal van het ziekenhuis. Een gastheer of –vrouw brengt u vervolgens naar de afdeling waar u wordt opgenomen.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Bespreek dit voor de operatie met de chirurg.

Nuchterbeleid

Voor deze behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u drie uur voor de opname in het ziekenhuis niets meer mag eten. Tot twee uur vóór de opname mag u alleen helder dranken gebruiken en koffie zonder melk (thee, water of limonade). Vanaf twee uur voor de opname in het ziekenhuis mag u niets meer drinken.

Lokale anesthesie

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

Contrastvloeistof

Met contrastvloeistof maken we uw bloedvaten tijdens het onderzoek zichtbaar. Deze contrastvloeistof wordt via een katheter direct in het bloedvat gespoten. In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Mensen die overgevoelig zijn voor jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie krijgen. Heeft u bij een eerdere CT-scan of onderzoek van de bloedvaten een (allergische) reactie gehad? Bespreek dit dan met uw behandelend specialist.

Behandeling

Vanuit de dagopname wordt u naar afdeling Radiologie gebracht. De embolisatie vindt plaats op de onderzoekskamer. Hier zijn de interventieradioloog en één of meerdere laboranten aanwezig.

De radioloog bekijkt met behulp van de echografie hoe de poortader bereikt kan worden. Meestal is dat via uw rechterzijde of in het midden van de bovenbuik. Daarna wordt de aanprikplaats gedesinfecteerd en met steriele doeken toegedekt. Via een prik krijgt u plaatselijke verdoving toegediend. Dit geeft vaak kortdurend een branderig gevoel.
Daarna wordt in het bloedvat geprikt en wordt er een dunne katheter ingebracht. Door de katheter wordt de contrastvloeistof ingespoten. Dit kan een warm gevoel geven op verschillende plaatsen in uw lichaam. Dit gevoel verdwijnt binnen enkele minuten.

Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof worden er foto’s gemaakt. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. De foto’s worden direct op de monitor bekeken. De radioloog bepaalt hiermee welk bloedvat dichtgemaakt moet worden. Om het bloedvat dicht te maken worden kleine plastic bolletjes (partikels) en metalen draadjes die opkrullen in het bloedvat (coils) gebruikt. Het dichtmaken zelf is pijnloos. Na afloop kunt u wel een (licht) drukkend gevoel hebben in de bovenbuik.

Tijdens de behandeling bekijken we meerdere keren met behulp van foto’s of de bloedvaten voldoende afgesloten zijn.

Als de behandeling klaar is, halen we de katheter uit het bloedvat. In totaal duurt de behandeling zo’n 1 tot 2 uur.

Na de behandeling

Als u weer terug bent op uw kamer, moet u minimaal nog een uur in bed blijven liggen. Zo houden we de kans op nabloeding zo klein mogelijk. Een verpleegkundige controleert de eerste uren regelmatig uw bloeddruk en polsslag. Rondom de plaats waar de arts heeft geprikt, kunnen blauwe plekken ontstaan. Dit zijn bloeduitstortingen. Ze trekken vanzelf weer weg. Uw arts bespreekt de uitslag van de behandeling met u. U blijft een nacht in het ziekenhuis ter observatie.

Eten en drinken

U mag na de behandeling weer eten en drinken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent. U vindt de contactgegevens in hoofdstuk 1 van het PID Uitzaaiingen in de lever.

Laatst gewijzigd 24 november 2023 / 8297 / P