Contact
  1. 8375-Vergoeding poliklinische fysiotherapie

U bent door uw arts verwezen naar de afdeling Fysiotherapie van Isala. Hier vertellen wij u hoe het zit met de kosten en vergoeding van deze behandelingen. Voor vragen over uw polisvoorwaarden kunt u het beste uw verzekering bellen.

Soorten fysiotherapie

Kort gezegd werkt de facturatie van de behandelingen fysiotherapie binnen Isala hetzelfde als die van een fysiotherapiepraktijk in uw woonplaats. Er zijn twee soorten behandeltrajecten; fysiotherapie bij een niet-chronische aandoening en fysiotherapie bij een chronische aandoening. Ook zijn er bijzonderheden bij het deelnemen aan groepen en het bezoeken van multidisciplinaire spreekuren.

Fysiotherapie bij een niet-chronische aandoening

Bij gewone fysiotherapie gaat het bijna altijd om behandeltrajecten die een beperkte lengte en duur hebben, meestal maximaal 9 keer. Deze worden niet vergoed uit het basispakket, dit is een besluit van de overheid. Wanneer u heeft gekozen voor een aanvullend pakket, dan is het vaak mogelijk om een aantal (variërend van 6-18) behandelingen fysiotherapie per kalenderjaar vergoed te krijgen. Het preciese aantal is dus afhankelijk van uw aanvullende pakket.

Wanneer u méér behandelingen krijgt dan het aantal dat gedekt wordt in uw aanvullende pakket, komen de kosten voor de meerdere behandelingen voor uw eigen rekening.

Uitzonderingen:

  • DTF–directe toegankelijkheid fysiotherapie. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut kunt. Binnen Isala bieden wij DTF alleen aan voor collega-medewerkers van Isala of kinderen van medewerkers. De afhandeling van de facturen verloopt verder precies hetzelfde als bij niet-Isala medewerkers.
  • Kinderfysiotherapie, deze vorm van fysiotherapie wordt voor de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie.

Wanneer u bekkenfysiotherapie krijgt wegens urine-incontinentie, dan vallen de eerste 9 behandelingen eenmalig onder de basisverzekering. Deze krijgt u dus sowieso vergoed. Alle volgende behandelingen vallen weer onder de regels zoals hierboven beschreven: het is dus na 9 behandelingen afhankelijk van of u aanvullend verzekerd bent, of u de verdere behandelingen vergoed krijgt.

Fysiotherapie bij een chronische aandoening

In sommige gevallen krijgt u van uw arts een verwijzing voor chronische fysiotherapie. Dit wordt bepaald door de diagnose. Afhankelijk van de diagnose zijn deze verwijzingen vaak 12 of 24 maanden geldig. In die gevallen worden alle fysiotherapie-behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, behalve de eerste 20. Deze moet u dan zelf betalen. Maar wanneer u een aanvullend pakket heeft afgesloten, zal het vaak zo zijn dat u bij chronische fysiotherapie een aantal van die de eerste 20 tóch vergoed krijgt. Hierbij is het dus belangrijk om te kijken wat de dekking van uw aanvullende pakket is.

Groepen

Onze afdeling Fysiotherapie is gespecialiseerd in revalideren na knie-operaties en bepaalde vormen van kanker. Hiervoor bieden wij groepsfysiotherapie, waarbij patiënten onder begeleiding van een aantal fysiotherapeuten een persoonlijk programma doorlopen. Deelname aan deze groepen is mogelijk bij zowel een verwijzing voor gewone fysiotherapie als voor chronische fysiotherapie. Het is belangrijk om te weten dat deze groepsfysiotherapie in Isala gedeclareerd wordt als groepsfysiotherapie en niet als “beweegprogramma” of “oefentherapie” of als onderdeel van de DBC van de specialist wordt gefactureerd.

Zodra u aanspraak maakt op vergoeding vanuit de basisverzekering, van welke soort dan ook, zal eerst uw eigen risico worden aangesproken, als dit nog niet opgebruikt is.

Multidisciplinaire spreekuren

In Isala proberen we alle zorg van verschillende invalshoeken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, waar u als patiënt van kunt profiteren. U kunt dan denken aan het plannen van meerdere poli-afspraken op één dag bij verschillende specialismen, zodat u slechts één keer naar het ziekenhuis hoeft te komen. 

Daarnaast zijn multidisciplinaire spreekuren voor u als patiënt vaak prettig, omdat dan meerdere specialismen tegelijk naar uw klachten luisteren en gezamenlijk en in overleg met u een behandelrichting kan worden besproken. Toch kan het gebeuren dat u van een bezoek aan zo’n multidisciplinair spreekuur meerdere facturen ontvangt. Van de fysiotherapie bijvoorbeeld bij het bekkenbodemspreekuur, het handenspreekuur, de nazorgpoli en de zogeheten follow-up-afspraken.

Laatst gewijzigd 15 november 2022 / 8375