Contact
  1. 8471 Van de IC naar de Braincare unit

U bent overgeplaatst van de Intensive care (IC) naar de Braincare unit op verpleegafdeling Neurologie (V4.2A). Patiënten en hun naasten ervaren deze overplaatsing vaak als een grote verandering. Op de IC heeft u intensieve zorg gehad. Op de verpleegafdeling bent u nog steeds in goede handen, maar de zorg ziet er wel anders uit. In deze folder staat informatie over de verpleegafdeling en wat u en uw naasten kunnen verwachten.

Opnamegesprek

De verpleegkundige heeft met u en uw naasten een kort opnamegesprek. In het gesprek bespreekt u de reden voor uw opname en het vervolg van uw behandeling. De verpleegkundige vraagt informatie aan u om de juiste zorg te kunnen bepalen. De ‘leer mij kennen poster’ die op de IC is ingevuld, helpt hierbij. De verpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt op de Braincare unit. U kunt bij uw verpleegkundige altijd terecht met uw vragen.

Verpleegkundige zorg

U heeft op de Braincare unit geen intensieve zorg meer nodig. Daarom is de aanwezigheid van verpleegkundigen anders dan u gewend was op de IC. De verpleegkundige heeft namelijk meer patiënten onder zijn of haar verantwoordelijkheid. Hierdoor is er niet altijd een verpleegkundige aanwezig op uw kamer. Op de zaal (kamer met meerdere patiënten) is wel regelmatig een verpleegkundige aanwezig. Daardoor lijkt de verpleegkundige misschien minder zichtbaar, maar hij of zij houdt u goed in de gaten tijdens controles of als u de alarmbel heeft ingedrukt.

Op de Braincare unit wordt gewerkt met het systeem van patiëntentoewijzing. Wij streven ernaar dat u één of meerdere dagen door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd. Deze verpleegkundige is uw aanspreekpunt en u kunt bij hem of haar terecht met uw vragen.

Tijdens uw opname wordt een verpleegkundig elektronisch dossier bijgehouden. Dit dossier bevat onder andere een verpleegplan en een rapportage over het verloop van uw opname. U kunt altijd vragen om uw dossier in te zien. Maak hiervoor een afspraak met de verpleegkundige. Wij stellen uw eigen inbreng bij de verpleging en verzorging op prijs en staan open voor uw ervaringen.

Controle vitale functies

Op de Braincare unit worden uw vitale functies bewaakt via een monitor. Dit zijn de belangrijkste lichaamsfuncties. De verpleegkundige kan op een scherm achter de balie en in de teamkamer uw gegevens zien. Bewaking zoals op de IC is niet meer nodig. Dit heeft de neuroloog met u besproken.

Het kan noodzakelijk zijn om u te bewaken via een camera in uw verpleegkamer. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u onrustig bent, niet in staat bent om voor uw eigen veiligheid te zorgen of als u extra toezicht nodig heeft. Door bewegingen of geluiden in uw kamer krijgt de verpleegkundige seintjes binnen via een alarmsysteem. Hij of zij kan dan in actie komen als dat nodig is.

Andere medische zorg

Op de Braincare unit komt de neuroloog elke dag samen met de verpleegkundig specialist of arts-assistent bij u langs. Er is ook overleg tussen de artsen en verpleegkundigen. De neuroloog is uw hoofdbehandelaar.

Op de afdeling kunt u ook de volgende medewerkers ontmoeten:

  • fysiotherapeut;
  • geestelijk verzorger;
  • logopedist;
  • revalidatiearts;
  • ergotherapeut;
  • diëtist.

Onderzoek

Als tijdens uw opname een onderzoek gepland wordt, kan het een aantal dagen duren voordat het onderzoek plaatsvindt. Zodra wij weten wanneer een onderzoek plaatsvindt, stellen wij u daarvan op de hoogte. Ook uitslagen van onderzoeken kunnen een aantal dagen op zich laten wachten.

Mantelzorg

Wilt u dat één van uw naasten betrokken wordt bij de zorgverlening, bijvoorbeeld bij het eten of bij het wassen? Bespreek dit dan gerust met uw verpleegkundige.

Rooming-in

Ook is het mogelijk dat uw partner, familielid of goede bekende bij u overnacht. Patiënten op de Braincare unit kunnen verward of onrustig zijn. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon kan deze onrust verminderen. Uw verpleegkundige kan daarom uw naaste vragen bij u te overnachten. Dit noemen wij rooming-in. Uiteraard mag uw naaste dan mee eten (maximaal 1 persoon).
Rooming-in vraagt wel wat van diegene, meer dan bij een 'gewoon' bezoek. Daarom is het belangrijk om dagelijks te bekijken of rooming-in het gewenste effect heeft, zowel op u als op uw naaste. U kunt dit bespreken met de verpleegkundige. Meer informatie leest u in de folder 'Overnachten in het ziekenhuis bij een onrustige, angstige of verwarde patiënt'.

Bezoektijden

De bezoektijden op de Braincare unit zijn anders dan op de IC.
Voor meer informatie over onze bezoektijden verwijzen wij u graag naar www.isala.nl/bezoektijden.

Tijdens de bezoektijden komt de verpleegkundige ook langs. Hij of zij bespreekt dan samen met u en uw naasten eventuele vragen, onduidelijkheden, bijzonderheden en de planning van de volgende dag. Ook vraagt de verpleegkundige hoe het met uw naasten gaat.

Bloemen en potplanten

Vanwege veiligheid vragen we u liever geen bloemen en potplanten mee te nemen naar de Braincare unit.

Familiekamer

De Braincare unit beschikt over een familiekamer (kamer 49). In deze ruimte kunnen gesprekken plaatsvinden. Hier kan de patiënt zich met zijn of haar familie terugtrekken na een slecht-nieuws gesprek. En kan familie, die in huis is om te waken bij hun stervende familielid, zich even terugtrekken of gewoon even samenzijn.

Familiegesprek

Wilt u of uw naaste(n) graag een gesprek met de arts over uw behandeling, onderzoeken en/of uitslagen? U kunt dan een familiegesprek aanvragen bij de verpleegkundige. Dit gesprek wordt binnen 48 uur gepland, meestal aan het einde van een middag.

Contact

  • Wilt u vragen die niet dringend zijn tijdens het bezoekuur op de Braincare unit stellen aan de verpleegkundige? Dit voorkomt onnodige telefonische verstoringen tijdens de zorg voor onze patiënten.
  • Heeft u dringende vragen? Bel dan vóór 7.00 uur of na 10.30 uur. Hartelijk dank!

Bij het opnamegesprek noteren wij een eerste en een tweede contactpersoon in het dossier van de patiënt. In verband met de privacy van de patiënt mogen wij alleen aan de eerste contactpersoon (telefonisch) informatie geven. De tweede contactpersoon wordt alleen benaderd als vanuit het ziekenhuis dringend contact met naasten van de patiënt noodzakelijk is.

Zwolle

verpleegafdeling Neurologie/Braincare unit
088 624 14 20

Laatst gewijzigd 30 augustus 2022 / 8471

Gerelateerde folders