Contact
 1. 7914-Verpleegafdeling Neurologie
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​U bent opgenomen op de verpleegafdeling van afdeling Neurologie. Deze informatie dient voor u en uw naasten als aanvulling op de algemene informatie in de folder Opname in Isala of Opname in Isala Diaconessenhuis. Wij wensen u een voorspoedig herstel en een goed verblijf toe. 

Afdeling Neurologie

Neurologie is het medisch specialisme waarbij het gaat om onderzoek en behandeling van aandoeningen van het zenuwstelsel. Op de afdeling Neurologie krijgt u te maken met neurologen, arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundigen, leerlingverpleegkundigen, stagiaires, zorgassistenten, afdelingssecretaresses, serviceassistenten, facilitairassistenten en vrijwilligers.

Verpleegafdeling Neurologie, Isala Zwolle

De verpleegafdeling is opgedeeld in drie units: 

 • unit 1: kamer 7 t/m 27;
 • unit 2: kamer 33 t/m 39 en kamers 53 en 55;
 • braincare unit: kamer 41, 43 en 45.

Verpleegkundige zorg

Op de afdeling wordt gewerkt met het systeem van patiëntentoewijzing. Wij streven ernaar dat u één of meerdere dagen door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd. Deze verpleegkundige is uw aanspreekpunt en u kunt bij hem of haar terecht met uw vragen. Tijdens uw opname wordt een verpleegkundig electronisch dossier bijgehouden. Dit dossier bevat onder andere een verpleegplan en een rapportage over het verloop van uw opname. U kunt ten allen tijden vragen om uw dossier in te zien. Maak hiervoor een afspraak met de verpleegkundige. Wij stellen uw eigen inbreng bij de verpleging en verzorging op prijs en staan open voor uw ervaringen.

Medische zorg

Dagelijks vindt overleg plaats tussen de artsen en de verpleegkundigen, dit wordt de ‘papieren visite’ genoemd. Aansluitend loopt de arts-assistent samen met de neuroloog visite bij de opgenomen patiënten. Dan wordt er besproken hoe het op dat moment met u gaat en wordt het behandelplan bijgesteld en/of voortgezet. De neurologen rouleren wekelijks, waardoor u mogelijk in het verloop van uw ziekenhuisopname een andere arts treft dan de arts die u bij uw opname heeft gezien. 

 • Op maandag en woensdag wordt visite gelopen met de neuroloog op unit 1 met uitzondering van kamer 15 en 27.
 • Op dinsdag en donderdag wordt visite gelopen op unit 2 en kamer 15 en 27.
 • Op alle dagen van de week zal visite worden gelopen op de Braincare unit, bij nieuwe patiënten en bij problemen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. 

* Kamer 15 en 27 zijn voor de visite ondergebracht bij de zaalartsen van unit 2.

Isala Diaconessenhuis Meppel

De verpleegafdeling Neurologie is gesitueerd op afdeling B5. Deze verpleegafdeling beschikt ook over een stroke unit. Hier vindt de eerste 48 uur opvang en intensieve zorg plaats na een beroerte (CVA).

Op de verpleegafdeling werkt één van de neurologen: de afdelingsneuroloog. Alle opgenomen patiënten zijn onder behandeling van deze afdelingsneuroloog. Het kan dus zijn dat u op de polikliniek een vaste neuroloog hebt en dat u tijdens een opname door een collega wordt behandeld. De behandeling wordt dan tijdelijk overgedragen.

Eenmaal per week, op donderdagmiddag, lopen alle aanwezige neurologen samen de grote visite. Zij bespreken alle opgenomen patiënten met elkaar met de nadruk op het medische deel. Het kan gebeuren dat er dan meerdere artsen naar u willen kijken. Als u iets niet prettig vindt, kunt u dat zeggen en zullen de neurologen dat respecteren.

Wat neemt u mee bij opname? Denk aan:

 • Stevige schoenen, het liefst met veters
 • Bril of lenzen
 • Gehoorapparaat
 • Toiletspullen
 • Scheerapparaat/scheermesje
 • Loophulpmiddel van thuis, bijvoorbeeld rollator of wandelstok
 • Gemakkelijk zittende kleding
 • Pyjama
 • Opladers van bijvoorbeeld telefoon, scheerapparaat of tablet

Familiegesprek

Als u een gesprek wilt met de zaalarts over uw behandeling, onderzoeken en/of uitslagen dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige die voor u zorgt.  Zij zal dit verzoek voorleggen aan de verantwoordelijke arts-assistent. Familiegesprekken vinden meestal aan het einde van de middag plaats. Het familiegesprek kan ook plaatsvinden op verzoek van de arts met als doel het bespreken (van belangrijke wijzigingen) van het beleid en/of de behandeling. Bij het familiegesprek zal de behandelend/dienstdoende arts, de verantwoordelijk verpleegkundige, de patiënt (indien mogelijk) en het 1e contactpersoon (indien gewenst bijgestaan door 1 a 2 personen) aanwezig kunnen zijn.

Onderzoek

Als tijdens uw opname een onderzoek gepland wordt, kan het een aantal dagen duren voordat het onderzoek plaatsvindt. Zodra wij weten wanneer een onderzoek plaatsvindt, stellen wij u daarvan op de hoogte. Ook uitslagen van onderzoeken kunnen een aantal dagen op zich laten wachten.

Mantelzorg

Wilt u dat een van uw naasten betrokken wordt bij de zorgverlening, bijvoorbeeld met het helpen bij het eten of bij het wassen? Bespreek dit dan gerust met uw verpleegkundige.

Rooming-in

Ook is het mogelijk dat uw partner, familielid of goede bekende bij u overnacht. Patiënten op de afdeling Neurologie kunnen verward of onrustig zijn. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon kan deze onrust verminderen. Uw verpleegkundige kan daarom uw naaste vragen bij u te overnachten. Dit noemen wij rooming-in. Uiteraard mag uw naaste dan mee eten (maximaal 1 persoon). Rooming-in vraagt wel wat van diegene, meer dan bij een 'gewoon' bezoek. Daarom is het belangrijk om dagelijks te bekijken of rooming-in het gewenste effect heeft, zowel op u als op uw naaste. U kunt dit bespreken met de verpleegkundige. Meer informatie leest u in de folder 'Overnachten in het ziekenhuis bij een onrustige, angstige of verwarde patiënt'.

Op bezoek

Bezoektijden

Dagelijks van 15.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen bent u ook van 10.30 tot 12.00 uur welkom. Op de Braincare unit gelden afwijkende bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen bent u ook van 10.30 tot 11.30 uur welkom.

Rust is belangrijk voor onze patiënten. Als u een patiënt op zijn kamer of zaal bezoekt, ga dan met maximaal twee bezoekers tegelijk op bezoek.

Bloemen en potplanten

In het kader van veiligheid zijn bloemen en potplanten op de Braincare Unit niet wenselijk.

Familiekamer

De afdeling beschikt over een familiekamer (kamer 49). In deze ruimte kunnen gesprekken plaatsvinden. Kan de patiënt zich met zijn/haar familie terugtrekken na een slecht-nieuws gesprek. En kan familie, die in huis is om te waken bij hun stervende familielid, zich even terugtrekken of gewoon even samenzijn.

Contact

U kunt ons altijd telefonisch bereiken, bij voorkeur vóór 7.00 uur of na 10.30 uur.

Bij het opnamegesprek worden een eerste en een tweede contactpersoon genoteerd in het dossier van de patiënt. In verband met de privacy van de patiënt mag alleen aan het eerste contactpersoon (telefonische) informatie gegeven worden. De tweede contactpersoon wordt uitsluitend genoteerd als vanuit het ziekenhuis dringend contact met naasten van de patiënt noodzakelijk is.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent (bij voorkeur vóór 7.00 uur of na 10.30 uur):

Zwolle

Neurologie
(038) 424 14 20 

Meppel

Neurologie
(0522) 23 32 09 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

27 mei 2020 / 7914