Contact
 1. 7914-Verpleegafdeling Neurologie

​U bent opgenomen op de verpleegafdeling van Neurologie. Deze informatie dient voor u en uw naasten als aanvulling op de algemene informatie in de folder Opname in Isala of Opname in Isala Diaconessenhuis. Wij wensen u een voorspoedig herstel en een goed verblijf toe. 

Afdeling Neurologie

Neurologie is het medisch specialisme waarbij het gaat om onderzoek en behandeling van aandoeningen van het zenuwstelsel. Op de afdeling Neurologie krijgt u te maken met neurologen, arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundigen, leerlingverpleegkundigen, stagiaires, zorgassistenten, afdelingssecretaresses, serviceassistenten, facilitair assistenten en vrijwilligers.

Verpleegafdeling Neurologie, Isala Zwolle

De verpleegafdeling is opgedeeld in drie units: 

 • unit 1: kamer 7 t/m 27;
 • unit 2: kamer 33 t/m 39 en kamers 53 en 55;
 • Braincare unit: kamer 41, 43 en 45.

Verpleegkundige zorg

Op de afdeling wordt gewerkt met het systeem van patiëntentoewijzing. Wij streven ernaar dat u één of meerdere dagen door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd. Deze verpleegkundige is uw aanspreekpunt en u kunt bij hem of haar terecht met uw vragen. Tijdens uw opname wordt een verpleegkundig elektronisch dossier bijgehouden. Dit dossier bevat onder andere een verpleegplan en een rapportage over het verloop van uw opname. U kunt ten allen tijden vragen om uw dossier in te zien. Maak hiervoor een afspraak met de verpleegkundige. Wij stellen uw eigen inbreng bij de verpleging en verzorging op prijs en staan open voor uw ervaringen.

Medische zorg

Dagelijks vindt overleg plaats tussen de artsen en de verpleegkundigen, dit wordt de ‘papieren visite’ genoemd. Aansluitend loopt de arts-assistent samen met de neuroloog visite bij de opgenomen patiënten. Dan wordt er besproken hoe het op dat moment met u gaat en wordt het behandelplan bijgesteld en/of voortgezet. De neurologen rouleren wekelijks, waardoor u mogelijk in het verloop van uw ziekenhuisopname een andere arts treft dan de arts die u bij uw opname heeft gezien. 

 • Op maandag en woensdag wordt visite gelopen met de neuroloog op unit 1, met uitzondering van kamer 15 en 27.
 • Op dinsdag en donderdag wordt visite gelopen op unit 2 en op kamer 15 en 27.
 • Dagelijks wordt visite gelopen op de Braincare unit, bij nieuwe patiënten en bij problemen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. 

* Kamer 15 en 27 zijn voor de visite ondergebracht bij de zaalartsen van unit 2.

Isala Meppel

De verpleegafdeling Neurologie is gesitueerd op afdeling B5. Deze verpleegafdeling beschikt ook over een stroke unit. Hier vindt de eerste 48 uur opvang en intensieve zorg plaats na een beroerte (CVA).

Op de verpleegafdeling werkt één van de neurologen: de afdelingsneuroloog. Alle opgenomen patiënten zijn onder behandeling van deze afdelingsneuroloog. Het kan dus zijn dat u op de polikliniek een vaste neuroloog hebt en dat u tijdens een opname door een collega wordt behandeld. De behandeling wordt dan tijdelijk overgedragen.

Eenmaal per week, op donderdagmiddag, lopen alle aanwezige neurologen samen de grote visite. Zij bespreken alle opgenomen patiënten met elkaar met de nadruk op het medische deel. Het kan gebeuren dat er dan meerdere artsen naar u willen kijken. Als u iets niet prettig vindt, kunt u dat zeggen en zullen de neurologen dat respecteren.

Wat neemt u mee bij opname? Denk aan:

 • Stevige schoenen, het liefst met veters
 • Bril of lenzen
 • Gehoorapparaat
 • Toiletspullen
 • Scheerapparaat/scheermesje
 • Loophulpmiddel van thuis, bijvoorbeeld rollator of wandelstok
 • Gemakkelijk zittende kleding
 • Pyjama
 • Opladers van bijvoorbeeld telefoon, scheerapparaat of tablet

Familiegesprek

Wilt u een gesprek met uw (zaal)arts over uw behandeling, onderzoek en/of uitslag? Neem dan contact op met uw verpleegkundige. Uw verpleegkundige bespreekt dit dan met de arts-assistent. Familiegesprekken zijn meestal aan het einde van de middag. Ook uw arts kan vragen om een familiegesprek. Om bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen rondom uw behandeling te bespreken. De volgende personen kunnen bij het gesprek aanwezig zijn:

 • uzelf (als dat mogelijk is)
 • uw arts
 • uw verpleegkundige
 • uw eerste contactpersoon. Eventueel samen met 1 á 2 andere naasten.

U kunt bij uw verpleegkundige terecht voor meer informatie over het familiegesprek.

Onderzoek

Als tijdens uw opname een onderzoek gepland wordt, kan het een aantal dagen duren voordat het onderzoek plaatsvindt. Zodra wij weten wanneer een onderzoek plaatsvindt, stellen wij u daarvan op de hoogte. Ook uitslagen van onderzoeken kunnen een aantal dagen op zich laten wachten.

Mantelzorg

Wilt u dat één van uw naasten betrokken wordt bij de zorgverlening, bijvoorbeeld met het helpen bij het eten of bij het wassen? Bespreek dit dan gerust met uw verpleegkundige.

Rooming-in

Ook is het mogelijk dat uw partner, familielid of goede bekende bij u overnacht. Patiënten op de afdeling Neurologie kunnen verward of onrustig zijn. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon kan deze onrust verminderen. Uw verpleegkundige kan daarom uw naaste vragen bij u te overnachten. Dit noemen wij rooming-in. Uiteraard mag uw naaste dan mee eten (maximaal 1 persoon). Rooming-in vraagt wel wat van diegene, meer dan bij een 'gewoon' bezoek. Daarom is het belangrijk om dagelijks te bekijken of rooming-in het gewenste effect heeft, zowel op u als op uw naaste. U kunt dit bespreken met de verpleegkundige. Meer informatie leest u in de folder 'Overnachten in het ziekenhuis bij een onrustige, angstige of verwarde patiënt'.

Op bezoek

Bezoektijden

Voor meer informatie over onze bezoektijden verwijzen wij u graag naar www.isala.nl/bezoektijden

Bloemen en potplanten

In het kader van veiligheid zijn bloemen en potplanten op de Braincare Unit niet wenselijk.

Familiekamer

De afdeling beschikt over een familiekamer (kamer 49). In deze ruimte kunnen gesprekken plaatsvinden. Kan de patiënt zich met zijn/haar familie terugtrekken na een slecht-nieuws gesprek. En kan familie, die in huis is om te waken bij hun stervende familielid, zich even terugtrekken of gewoon even samenzijn.

Contact

 • Wilt u vragen die niet dringend zijn, tijdens het bezoekuur op de afdeling stellen aan de verpleegkundige? Dit voorkomt onnodige telefonische verstoringen tijdens de zorg voor onze patiënten.
 • Heeft u dringende vragen? Bel dan vóór 7.00 uur of na 10.30 uur. Hartelijk dank!

Bij het opnamegesprek noteren wij een eerste en een tweede contactpersoon in het dossier van de patiënt. In verband met de privacy van de patiënt mogen wij alleen aan de eerste contactpersoon (telefonisch) informatie geven. De tweede contactpersoon wordt uitsluitend genoteerd als vanuit het ziekenhuis dringend contact met naasten van de patiënt noodzakelijk is.

Zwolle

verpleegafdeling Neurologie (V4.2)
088 624 14 20 

polikliniek Neurologie (V4.1)
088 624 24 58 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Neurologie
088 624 24 58 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 14 juni 2023 / 7914