Contact
 1. 8585-PET-CT onderzoek 18F-FES hormoon PET bij borstkanker

Uw behandelend arts heeft een PET-CT-scan voor u aangevraagd. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Wat is een PET-CT 18F-FES onderzoek?

Een PET-CT-onderzoek is een combinatie van de Positron Emissie Tomografie (PET) en een Computer Tomografie (CT-scan). De Positron Emissie Tomografie (PET) geeft informatie over de stofwisseling. Bij dit onderzoek wordt de radioactieve vloeistof 18F-FES (18F-Fluoroestradiol) via een infuus in de bloedbaan ingespoten. Deze stof verspreidt zich op plaatsen waar veel oestrogeen-receptoren zitten. Oestrogeen is een geslachtshormoon. Vervolgens wordt er een PET-scan gemaakt.
Ook wordt er een CT-scan gemaakt. Met de computer worden de beelden van de PET en de CT over elkaar heen gelegd. Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof in de organen en structuren wordt opgenomen. Bij een CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt.

Hoe bereidt u zich op dit onderzoek voor?

Thuis

 • 1 of 2 werkdagen voor het onderzoek wordt u thuis gebeld. Een van onze medewerkers neemt dan een vragenlijst met u door.
 • Bent u op deze dagen niet thuis? Bel ons dan. Wij zijn tussen 8.00 uur en 17.00 uur bereikbaar.
 • Wilt u tijdens het onderzoek een rustgevend tabletje? Dan is het raadzaam om vervoer te regelen. Dit tabletje heeft als bijwerking dat u minder alert kunt zijn en daarom mag u na het onderzoek gedurende 8 uur niet deelnemen aan het verkeer.

Op de dag van het onderzoek

 • U hoeft niet nuchter te zijn. U mag gewoon eten zoals u dat gewend bent.
 • Drink 2 uur voor uw afspraak 1 liter water. Voorbeeld: als u zich om 10.00 uur moet melden, dan drinkt u tussen 8.00 en 10.00 uur 1 liter water.
 • U mag gewoon plassen. U hoeft niet met een volle blaas te komen.
 • Uw arts kan u verteld hebben dat u (tijdelijk) moet stoppen met het slikken van uw medicijnen.
 • Draag kleding zonder metalen onderdelen. Dus zonder ritssluitingen, haakjes, bh-beugels of drukknopen. Sieraden kunt u beter thuis laten.
 • Draagt u een kunstgebit? Deze moet uit bij het maken van de foto's. Houd hier rekening mee bij het (eventueel) aanbrengen van kleefpasta.
 • Neem uw telefoon met uw eigen muziek mee. In de voorbereidingsruimte kunt u dan naar muziek luisteren. U kunt ook wat te lezen meenemen.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

 • Bent u (mogelijk) zwanger? Vertel het de medewerker die u belt om de vragenlijst door te nemen. Hij of zij belt u 1 of 2 dagen voor het onderzoek.
 • Geeft u borstvoeding? Stop met het geven van borstvoeding tot 6 uur na de injectie van de radioactieve stof. Afkolven is wel toegestaan. De afgekolfde voeding kan gebruikt worden. Het is geen probleem als iemand anders de afgekolfde voeding geeft.
 • Neem geen kinderen en/of (mogelijk) zwangeren mee naar het ziekenhuis. Kom tot 6 uur na het onderzoek zo min mogelijk in contact met kinderen en/of (mogelijk) zwangeren.

Kunt u iemand meenemen naar het onderzoek?

Uw begeleider kan in de wachtruimte gaan zitten. Vanaf het moment dat u uit de wachtkamer opgehaald wordt, kan uw begeleider niet meer mee. 

Belangrijk: Kom op tijd naar uw afspraak. Het radioactieve materiaal is maar heel kort houdbaar. Het wordt speciaal voor u besteld. Daarom is het heel belangrijk dat u op tijd naar uw onderzoek komt. Houd u zich ook goed aan de voorbereiding.

Hoe verloopt het onderzoek?

U gaat eerst naar het toilet om uw blaas leeg te plassen. Daarna legt de laborant uit hoe het onderzoek gaat. Heeft u angst voor kleine ruimtes of bent u heel erg zenuwachtig voor het onderzoek? Dan kunt u vragen naar een rustgevend tabletje. Als dit het geval is, mag u na het onderzoek gedurende 8 uur niet zelf aan het verkeer deelnemen.

Het onderzoek ziet er verder als volgt uit:

 • U krijgt een infuusnaald in uw arm. Daarna wordt de radioactieve stof toegediend. De radioactieve stof moet 1 uur inwerken. Tijdens dit uur ligt u op een bed en mag u gewoon bewegen. U krijgt eventueel een deken om te voorkomen dat u het koud krijgt. U mag naar uw eigen muziek luisteren.
 • Na dit uur gaat u weer naar het toilet om te plassen. Draagt u een kunstgebit of gehoorapparaat? Deze wordt gevraagd om uit te doen. Daarna worden de foto's gemaakt met de PET-CT-scanner. Hierbij ligt u op een smal bed. Het bed schuift stapje voor stapje door de scanner. Elke stap duurt ongeveer drie minuten. De scanner maakt geen hard geluid. Er worden foto's gemaakt van uw kruin tot en met uw liezen/knieën. Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het scannen.

Afbeelding 1. PET-CT-scanner

Hoe lang duurt het onderzoek?

Ongeveer 35 minuten tot maximaal 60 minuten. Daarna bent u klaar en kunt u de afdeling verlaten. In totaal duurt het onderzoek 1,5 uur tot 2,5 uur. Dit is inclusief de inwerktijd van 1 uur.

Let op: Helaas kan het soms gebeuren dat het onderzoek niet kan doorgaan. Dit komt omdat de radioactieve stof soms niet geleverd kan worden. Het maken van deze stof is niet eenvoudig. Het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen. Voor het naar het ziekenhuis wordt gebracht, wordt de stof zorgvuldig getest. Helaas komt het regelmatig voor dat een levering wordt afgekeurd. Wij horen dit pas kort van tevoren. Als dit gebeurt, moeten we uw onderzoek verplaatsen. Vaak kan het dezelfde dag op een ander tijdstip. Maar soms moeten we het verplaatsen naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Is de radioactieve vloeistof die u krijgt toegediend gevaarlijk?

De radioactieve stof is niet gevaarlijk voor uw gezondheid. De stof verdwijnt binnen enkele uren vanzelf uit uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierdoor kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

 • Regelmatig: blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Bekijk hier de voorlichtingsfilm over de PET-CT-scan

In de voorlichtingsfilm kunt u zien hoe een PET-CT-onderzoek ongeveer verloopt.

Let op: Dit is een algemene film, het precieze verloop van het PET-CT-onderzoek staat hierboven beschreven.

Wanneer krijgt u de uitslag van de PET-CT-scan?

De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar:

Nucleaire geneeskunde

088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 19 januari 2024 / 8585