Contact

Kosten laboratoriumonderzoek

 1. Kosten laboratoriumonderzoek

Wanneer ontvang ik een rekening?

Als een zorgverlener van Isala (o.a. internist, cardioloog, dermatoloog) u doorverwijst voor laboratoriumonderzoek, dan zijn de kosten daarvan opgenomen in de totale kosten van de behandeling waarvoor u naar de medisch specialist bent doorverwezen. U ontvangt geen aparte rekening van Isala voor het laboratoriumonderzoek.

Als een andere zorgverlener (o.a. huisarts, verloskundige) u doorverwijst voor laboratoriumonderzoek, dan zijn de kosten daarvan ten laste van uw eigen risico. U ontvangt daarvoor een rekening van Isala (alleen als u 18 jaar of ouder bent).

Voorwaarde is in alle gevallen dat de zorgverlener door uw zorgverzekeraar als verwijzer wordt geaccepteerd. Indien dat niet het geval is, dan ontvangt u voor het laboratoriumonderzoek een rekening van Isala of van uw zorgverzekeraar.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

De kosten van laboratoriumonderzoek zijn opgebouwd uit de orderkosten en de tarieven die Isala in rekening brengt voor de door uw behandelaar aangevraagde onderzoeken.

 • De orderkosten zijn de kosten voor het aanvragen, afnemen van lichaamsmateriaal en het rapporteren van de uitslagen. Afhankelijk van de locatie van de afname (ziekenhuis, prikpost of thuis), kan een toeslag worden berekend.
 • De kosten die Isala in rekening brengt voor de door uw zorgverlener aangevraagde onderzoeken, zijn afhankelijk van uw zorgverzekering.
 • Bovenop de aangevraagde onderzoeken kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor extra onderzoeken die achteraf door uw zorgverlener zijn aangevraagd. Bijvoorbeeld omdat er op basis van de eerste uitslagen vervolgonderzoeken nodig zijn.

Vraag uw zorgverzekeraar en zorgverlener

Bovenstaande uitleg laat zien dat het voor ons lastig is om van tevoren voor uw specifieke situatie de exacte kosten van uw onderzoek te bepalen. Wij adviseren u daarom om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u aangeven wat de exacte kosten zijn van het voor u aangevraagde onderzoek en of deze wel of niet worden vergoed. Bovendien is het verstandig om vooraf met uw zorgverlener te bespreken of er vervolgonderzoeken kunnen voortkomen uit het aangevraagde onderzoek.

Toelichting op de rekening

Op de rekening die wij versturen staat de omschrijving van elk onderzoek vermeld met de daarbij behorende declaratiecode en de daarvoor door ons in rekening gebrachte kosten. De declaratiecodes zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan deze codes zijn bedragen gekoppeld die wij maximaal in rekening mogen brengen voor het ordertarief en het betreffende onderzoek, tenzij anders is overeengekomen met uw zorgverzekeraar. De vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Meer informatie over dit onderwerp.

Voorbeelden labkosten

Wij hopen u met onderstaande voorbeelden een idee te geven van de wijze waarop een rekening voor laboratoriumonderzoek tot stand komt. De vermelde bedragen zijn nog zonder BTW. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voorbeeld 1: Allergieonderzoek

Uw huisarts vraagt voor u allergieonderzoek aan. Hiervoor moet u bloed laten afnemen. U maakt hiervoor een afspraak met ons laboratorium. Omdat dit onderzoek met uw eigen risico wordt verrekend ontvangt u daarvoor een rekening van ons. Wat gaat dit onderzoek u kosten?

Een exact antwoord op deze vraag kunnen wij u helaas niet geven, wel een inschatting van het bedrag dat u daarvoor ongeveer moet betalen (bron: passantenlijst 2022):

 • Vaste orderkosten (declaratiecode 079991): circa 15 euro
 • Toeslag indien bloedafname plaatsvindt op prikpost (declaratiecode 079990): circa 4 euro
 • Toeslag indien bloedafname bij u thuis plaatsvindt (declaratiecode 079987): circa 20 euro
 • Allergieonderzoek (declaratiecode 072603): circa 18 euro

U ziet dat deze voorbeeldrekening kan verschillen tussen de 33 en 53 euro. Ook kan vervolgonderzoek nodig zijn, om vast te stellen waarvoor u allergisch bent. Per onderzoek dat we daarvoor moeten doen kan er nog eens 18 euro extra in rekening worden gebracht. De rekening kan daardoor oplopen tot bedragen ver boven de 100 euro.

Voorbeeld 2: Urine onderzoek

Uw huisarts vraagt voor u onderzoek op kreatinine, natrium en eiwitten in urine aan. Hiervoor dient u een portie urine te verzamelen en in te leveren. U maakt hiervoor een afspraak met ons laboratorium. Omdat dit onderzoek met uw eigen risico wordt verrekend ontvangt u daarvoor een rekening van ons. Wat gaat dit onderzoek u kosten?

Een exact antwoord op deze vraag kunnen wij u helaas niet geven, wel een inschatting van het bedrag dat u daarvoor ongeveer moet betalen (bron: passantenlijst 2022):

 • Vaste orderkosten (declaratiecode 079991): circa 15 euro
 • Toeslag indien u de urine inlevert op prikpost (declaratiecode 079990): circa 4 euro
 • Toeslag indien wij de urine bij u thuis ophalen (declaratiecode 079987): circa 20 euro
 • Kreatinine (declaratiecode 070419): circa 2 euro
 • Natrium (declaratiecode 070442): circa 2 euro
 • Eiwitten (declaratiecode 074801): circa 2 euro

U ziet dat de voorbeeldrekening kan verschillen tussen de 21 en 41 euro.

Ervaringen