Contact

Meestgestelde vragen

  1. Meestgestelde vragen

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord al in deze lijst met meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met het Klinisch chemisch laboratorium in Isala Zwolle. Bent u patiënt in Isala Diaconessenhuis Meppel, houdt er dan rekening mee dat werkwijzen soms af kunnen wijken van Isala Zwolle. Stel uw vraag gerust aan uw arts.

Ja, u kunt uitsluitend bloed laten prikken op verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist. Meer informatie over bloedprikken.

Ja, bloedafname gaat alleen op afspraak. Een medewerker van de polikliniek van uw behandelaar plant hiervoor in overleg met u een afspraak.Moet u periodiek uw bloed laten onderzoeken? Mogelijk heeft de poli al een afspraak voor u klaar gezet in MijnIsala om zelf te plannen. Meer informatie over bloedprikken

Ja, bloedprikken kan alleen op afspraak.  

  • Heeft u een verwijzing van uw huisarts, plan dan een afspraak via MijnIsala.
  • Bent u in behandeling bij Isala en moet uw bloed laten onderzoeken. Een medewerker van de polikliniek van uw behandelaar plant hiervoor in overleg met u een afspraak. 
  • Moet u periodiek uw bloed laten onderzoeken? Mogelijk heeft de poli al een afspraak voor u klaar gezet in MijnIsala om zelf te plannen.
  • Meer informatie over bloedprikken

Nee, voor bloedprikken voor de huisarts en voor bloedprikken voor de Trombosedienst dient u twee aparte afspraken te maken.

Het aanvraagformulier dat u hebt meegekregen van uw behandelend arts, een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en uw afsprakenkaartje. Heeft u (nog) geen afsprakenkaartje? Neem dan ook het polisblad of de zorgpas van uw zorgverzekeraar mee.

Als u voor een onderzoek nuchter moet zijn, hoort u dit vooraf van uw behandelend arts. Nuchter houdt in dat u van tevoren niets mag eten en drinken. Of u nuchter moet zijn, staat ook aangevinkt links boven aan het aanvraagformulier dat u hebt meegekregen van uw behandelend arts.

Via de locatiekaart kunt u zoeken op locatie, tijd of type bloedonderzoek en vindt u snel de juiste priklocatie bij u in de buurt.

Urine en ontlasting kunt u in een afgesloten potje inleveren aan de balie van Diagnosepunt (Dokter Spanjaardweg, gebouw A) of bij de Bloedafname (V4.0) van Isala. Ook kunt u hiervoor terecht bij een van onze medewerkers op de prikposten in de regio. Voor het inleveren van de verzamelde urine maakt u een afspraak via MijnIsala.nl.

Het bloed, de urine of ontlasting die u hebt afgestaan, gebruiken we in principe alleen om het aangevraagde onderzoek te doen. Het overgebleven lichaamsmateriaal kán soms voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In dat geval verwijderen wij uw persoonlijke gegevens, waardoor het materiaal niet meer naar u te herleiden is. Als extra afname van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is, vragen wij u altijd om toestemming. Hebt u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar of degene die uw bloed, urine of ontlasting af- of aanneemt.