Contact
  1. 8507-Belangrijke informatie over uw laboratoriumonderzoek

Bloedafname, urine of ontlasting inleveren, uw bloedglucosemeter laten controleren of een fundusfoto laten maken kan bij ons laboratorium alleen op afspraak.

Afspraak maken

Om een afspraak te kunnen maken moet u als patiënt zijn ingeschreven in ons ziekenhuis. Dit kunt u zelf regelen bij de receptie van Isala Zwolle of Isala Meppel. 

Er zijn huisartspraktijken in Wijhe, Dalfsen, Zwartsluis en IJsselmuiden die als service bloedafname bij hun eigen patiënten aanbieden. Als u patiënt bent bij een van deze praktijken en daar gebruik van wilt maken, neem dan contact op met uw praktijk voor een afspraak voor bloedafname. U kunt uiteraard ook bij ons terecht mocht u daar de voorkeur aan geven.

Bloedafname bij kinderen

Kinderen jonger dan 8 jaar ontvangen we voor het bloedprikken graag op onze polikliniek bloedafname in Isala Zwolle of Isala Meppel. Daar hebben we prikkamers ingericht speciaal voor kinderen. Met extra aandacht proberen wij de bloedafname zo kindvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Het is ook mogelijk om de huid van een kind voor het bloedprikken te laten verdoven met een speciale zalf. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in onze patiëntenfolder Bloedafname bij kinderen.

Inzamelen urine of ontlasting

Voor het zelf verzamelen van urine of ontlasting dient u gebruik te maken van materialen die door ons aan u worden verstrekt. Bij het uitreiken daarvan ontvangt u van ons ook mondelinge en schriftelijke instructies. Hiermee willen we ervoor zorgen dat we betrouwbare onderzoeksresultaten kunnen leveren. Voor het ophalen van materialen en inleveren van de door u zelf verzamelde urine of ontlasting dient u twee aparte afspraken te maken. 

Locaties

  • Op onze locatiekaart prikposten kunt u zien waar onze poliklinieken en prikposten zich bevinden en voor welke onderzoeken u waar terecht kunt.
  • Ga 10 minuten voor uw afspraak naar de wachtkamer/prikpost. Bent u klaar? Ga dan meteen het ziekenhuis/de prikpost uit. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Uw afspraak

Wat moet u meenemen naar uw afspraak?

  • Een origineel en geldig identiteitsbewijs (toegestaan zijn: Nederlands paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of paspoort uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument).
  • Uw verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis).
  • Het aan u door uw arts verstrekte papieren patiëntenbericht of aanvraagformulier.

Afspraak verzetten of annuleren

  • Bent u verhinderd? Via MijnIsala kunt u uw afspraak ook wijzigen of annuleren.

Afspraakherinnering

U kunt twee werkdagen voor uw poliklinische afspraak een afspraakherinnering ontvangen per sms of e-mail. Handig om uw afspraak niet te vergeten. Om hiervan gebruik te kunnen maken ontvangen wij graag uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Die kunt u als volgt aan ons doorgeven:

  • Via MijnIsala.nl, log in met uw DigiD en ga vervolgens naar ‘Mijn gegevens’.
  • Bij de balie in de Centrale hal van Isala Zwolle of Meppel.

Afspraak digitaal plannen lukt niet

Is voor u het digitaal maken van een afspraak lastig? Dat geeft niets. Bel dan voor een afspraak met het nummer 088 624 23 77. 

Kosten laboratoriumonderzoek

Of de kosten voor laboratoriumonderzoek aan u zelf of aan uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht en wat die kosten precies zijn is afhankelijk van diverse factoren. Meer informatie over kosten laboratoriumonderzoek.

Informatieverstrekking aan apothekers

Bij bloedonderzoek wordt vaak ook de nierfunctie onderzocht. Die kan normaal of verminderd zijn. Deze informatie is soms ook van belang bij de keuze of dosering van bepaalde medicijnen. Wij willen daarom informatie over de nierfunctie delen met apothekers waar Isala een zorgrelatie mee heeft. Dit betekent dat de apotheker informatie over uw nierfunctie kan opvragen als u bepaalde geneesmiddelen krijgt voorgeschreven. Als het nodig is overlegt de apotheker hier ook over met uw arts. Zo dragen we bij aan uw medicatieveiligheid.

Vragen?

Voor meer informatie, zie onze meest gestelde vragen

Laatst gewijzigd 24 maart 2023 / 8507

Gerelateerde folders