Contact

Vergoeding en verwijzing

  1. Vergoeding en verwijzing

Bij (dag)opname

  • Op verwijzing van uw specialist, is logopedie onderdeel van de totale kosten van uw ziekenhuisopname. U ontvangt dan geen aparte factuur.

Bij polikliniek bezoek

  • Revalideert u na ontslag uit het ziekenhuis verder? Dan kunt u zonder verwijzing bij ons terecht op de polikliniek.
  • Tijdens uw eerste afspraak onderzoekt de logopedist of uw klacht door een logopedisch probleem komt. Als dat zo is, kan een behandeling worden afgesproken.
  • Bij polikliniek bezoek op verwijzing van uw huisarts: u ontvangt een factuur. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt deze (deels) vergoed.
  • Bij polikliniek bezoek op verwijzing van uw specialist: u ontvangt geen factuur. Kosten worden uit het ziekenhuisbudget vergoed, als uw klacht een duidelijke relatie heeft met het klinische of poliklinische behandeltraject bij uw specialist.

Ervaringen