Contact

Vergoeding en verwijzing

  1. Vergoeding en verwijzing
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Bij opname

Logopedie is in geval van verwijzing door een specialist onderdeel van de totale kosten van uw ziekenhuisopname. U ontvangt hiervoor zodoende geen aparte factuur.

Bij polikliniek bezoek

  • Op verwijzing van uw huisarts: U ontvangt een factuur. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt deze (deels) vergoed.
  • Op verwijzing van uw specialist: U ontvangt geen factuur. Kosten worden uit het ziekenhuisbudget vergoed als uw klacht een duidelijke relatie heeft met het klinische of poliklinische behandeltraject bij uw specialist.