Contact
Kopbeeld

Vergoeding en verwijzing

  1. Vergoeding en verwijzing
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Bij opname

Logopedie is in geval van verwijzing door een specialist onderdeel van de totale kosten van uw ziekenhuisopname. U ontvangt hiervoor zodoende geen aparte factuur.

Bij polikliniek bezoek

  • Op verwijzing van uw huisarts: U ontvangt een factuur. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt deze (deels) vergoed.
  • Op verwijzing van uw specialist: U ontvangt geen factuur. Kosten worden uit het ziekenhuisbudget vergoed als uw klacht een duidelijke relatie heeft met het klinische of poliklinische behandeltraject bij uw specialist.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.