Contact

Meestgestelde vragen

  1. Meestgestelde vragen

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord al in deze lijst met meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met de Trombosedienst van Isala Zwolle.

Let op: Als u contact opneemt met de Trombosedienst, houd dan altijd uw doseringskalender bij de hand.

Kijk hiervoor op uw doseringskalender. Hierop staat hoeveel tabletten u moet innemen, en op welke dagen.

Het beste kunt u uw medicijnen in één keer innemen op een vast tijdstip, liefst bij uw avondmaaltijd. Streep na inname van de medicijnen de betreffende dag op de doseringskalender door.

Neem zo snel mogelijk contact op met de Trombosedienst.

Geef dit door aan de Trombosedienst. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen. Vraag ook aan uw arts om dit door te geven aan de Trombosedienst.

Nee, het aantal antistollingstabletten zegt niets over uw gezondheid. Het heeft alleen te maken met uw INR, de snelheid waarmee uw bloed stolt. Uw INR kan schommelen, zie INR bepalen.

Nee, het aantal antistollingstabletten zegt niets over uw gezondheid. Het heeft alleen te maken met uw INR, de snelheid waarmee uw bloed stolt. Uw INR kan schommelen, zie INR bepalen.

Meestal geeft de apotheek dit aan ons door, dus hoeft u niets te doen. Als de apotheker u gevraagd heeft ons zelf te waarschuwen, neem dan contact op met de Trombosedienst.

Geef dit door aan de Trombosedienst. U kunt telefonisch contact opnemen, of het doorgeven bij de controle.

Waarschuw uw huisarts. Neem ook contact op met de Trombosedienst voordat u opnieuw uw tabletten inneemt.

Neem contact op met de Trombosedienst voordat u opnieuw uw tabletten inneemt.

Neem contact op met de Trombosedienst.

Vertel aan artsen en verpleegkundigen dat u trombose hebt en dat u onder controle bent bij de Trombosedienst. Laat, zo mogelijk, uw doseringskalender zien.

Neem contact op met de Trombosedienst en vertel dat er een opname is gepland.

Neem contact op met de Trombosedienst. Doe dit minstens een week vóór uw afspraak bij de tandarts.

Neem tijdig contact op met de Trombosedienst en vertel dat u vakantieplannen hebt.

Is de controle al drie dagen (of langer) geleden? Neem dan contact op met de Trombosedienst

Nee, thuis bloedprikken gebeurt alleen als er een medische indicatie is. Wel kunt u leren om zelf bloed te prikken en uw INR te bepalen. U hoeft dan niet meer naar de prikposten. Meer informatie hierover vindt u in de patiëntenfolder 'Zelf uw INR waarde meten'.

Neem contact op met de Trombosedienst en geef uw nieuwe adres en/of telefoonnummer door. Laat ook uw gegevens wijzigen bij de centrale balie van Isala.

Neem contact op met de Trombosedienst en geef de nieuwe gegevens door. Laat ook uw gegevens wijzigen bij de centrale balie van Isala.