Contact

Contact en locaties

  1. Contact en locaties
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U hebt als patiënt meestal geen direct contact met de medewerkers van Zorgtechnologie. Deze medewerkers ondersteunen de medisch specialisten en medewerkers van Isala.

Door hun werk worden de kwaliteit en veiligheid van medische apparatuur waarmee u onderzocht of behandeld wordt gewaarborgd. Mocht u vragen hebben over de medische apparatuur dan kunt u die via uw behandelend specialist aan ons stellen.

Voor vragen over stages of afstudeeropdrachten kunt u contact opnemen met ons via de Isala Academie.