Contact

Aneurysma of dissectie aorta (borstkas)

  1. Aneurysma of dissectie aorta (borstkas)

Een verwijde of gescheurde aorta

De aorta is de grote lichaamsslagader die uw lichaam zuurstofrijk bloed geeft. De aorta loopt vanaf de linkerkamer van het hart via de wervelkolom naar uw buik. De aorta vertakt zich tot steeds kleinere vaten en haarvaten. Hierdoor stroomt het bloed naar uw spieren en organen.

Telkens als uw hartspier samentrekt, stroomt er bloed onder grote druk de aorta in. De wand van de aorta bestaat daarom uit drie verschillende lagen. Deze lagen zorgen samen voor een stevige en soepele aorta, die deze druk aan kan.

Er zijn twee belangrijke problemen die kunnen voorkomen bij de aorta in de borstkas: een aneurysma of een dissectie. Deze problemen hebben verschillende oorzaken en vragen om verschillende behandelingen.

Aneurysma

Een aneurysma is een verwijding van de aorta tot meer dan twee keer de normale grootte. De verwijding ontstaat door een verzwakking in de vaatwand.

Een aneurysma kan steeds groter worden en uiteindelijk leiden tot een scheur in de aorta. De volgende behandelingen zijn mogelijk:

  • Medicijnen die het risico op scheuren verkleinen. Regelmatig controles bij de arts om te kijken of het aneurysma gegroeid is, zijn dan ook nodig.
  • Een operatie.

Dissectie

Als de binnenwand en de buitenwand van de aorta zich van elkaar losmaken, spreken we van een dissectie. Door een scheurtje in de binnenwand van de aorta hoopt het bloed zich op tussen de verschillende wandlagen van de aorta. Hierdoor kunnen de lagen loskomen van elkaar.

Een dissectie kan steeds groter worden. Dat kan zelfs over de hele lengte van de aorta gebeuren. Belangrijke haarvaten van de aorta kunnen dan afgesloten raken. Daardoor krijgen spieren en organen geen of onvoldoende zuurstof.
Afhankelijk van de plaats van de dissectie vindt behandeling plaats met medicijnen en bedrust en/of een operatie.

Vaatprothese plaatsen

Tijdens een operatie van een aneurysma of dissectie wordt in het zieke gedeelte van de aorta een vaatprothese geplaatst. Het borstbeen wordt hierbij geopend.
Er zijn meerdere soorten operaties mogelijk. De soort operatie is afhankelijk van de plek waar het aneurysma of de dissectie zit. Als de situatie levensbedreigend is, is een spoedoperatie nodig.

Specialisme en centra

Meer informatie

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!