Contact

Delier

  1. Delier

Tijdelijk verward

Mensen met een delier zijn tijdelijk (ernstig) verward. Vooral ouderen die (plotseling) in het ziekenhuis terecht komen hebben kans op een delier. Doordat ze uit hun vertrouwde omgeving zijn, door angst, stress of pijn. Maar ook een operatie of medicijn die iemand gebruikt kan een delier veroorzaken.

Tijdens een delier laat het geheugen iemand in de steek. Dit is tijdelijk en gaat weer over. Met name de dingen die net of kort geleden zijn gebeurd, weet iemand dan niet meer. Hij of zij verliest de ‘vat’ op zichzelf, de tijd en de omgeving. Dit kan erg beangstigend zijn. En hierdoor kan iemand waakzaam, achterdochtig of zelfs agressief reageren. Iemand kan zich juist ook stilletjes terugtrekken. Een patiënt met een delier kan de werkelijkheid anders ervaren en is vaak erg onrustig. Voor familie en naasten is dit vaak moeilijk om te zien. Want iemand is tijdelijk niet zichzelf.  

De onrust en/of verwardheid verergeren vaak in de avond of nacht. Dit vermindert wanneer er een vertrouwd persoon in de buurt is. Overdag kunnen naaste familieleden vaker op bezoek komen, er zijn ruimere bezoektijden. En ’s nachts kan een naaste blijven slapen, zodat een patiënt een vertrouwd persoon in de omgeving heeft zodra hij of zij wakker is. Dit heet rooming-in.

Extra aandacht

Vanuit Isala Centrum voor ouderengeneeskunde is er extra aandacht voor ouderen. Juist bij ouderen is er namelijk kans op een delier. De combinatie van ouderdom, complexe zorg en de aanwezigheid van verschillende ziekten naast elkaar, maakt oudere patiënten vaak extra kwetsbaar. Ziekte verloopt op latere leeftijd vaak anders dan bij jongere mensen. Standaard zorg en behandeling passen daar niet altijd bij. Om oudere patiënten goed te behandelen en te begeleiden, is specifieke kennis en ervaring nodig. En die heeft het Centrum voor ouderengeneeskunde.