Contact

PEP-behandeling

  1. PEP-behandeling

Voorkomen van een hiv-infectie

Er kan zich een gebeurtenis voordoen, waardoor iemand misschien een hiv-infectie heeft opgelopen. In dat geval kan een PEP-behandeling de kans op een mogelijke hiv-infectie verkleinen.

PEP betekent Post Expositie Profylaxe. Een PEP-behandeling bestaat uit een combinatie van de volgende medicijnen:

  • emcitricabine/tenofovir (Truvada®);
  • dolutegravir (Tivicay®).

Hoe werkt een PEP-behandeling?

Een PEP-behandeling voorkomt dat het hiv-virus zich in de cellen kan vermenigvuldigen. De geïnfecteerde cellen sterven af zonder virusdeeltjes gemaakt te hebben.

Hoe eerder de PEP-behandeling start na blootstelling aan hiv, hoe groter de kans dat een hiv-infectie wordt voorkomen. Er is namelijk geen genezing als hiv zich eenmaal in de cellen heeft vermenigvuldigd. Een PEP-behandeling start daarom binnen 4 tot 72 uur na een mogelijke besmetting. Uit onderzoek is gebleken dat een PEP-behandeling niet meer werkt als deze start na 72 uur.

De PEP-behandeling duurt vier weken. Drie en zes maanden na deze behandeling vinden er bloedonderzoeken plaats, om vast te stellen of er daadwerkelijk een hiv-infectie is opgelopen. In Isala vindt de begeleiding en behandeling van patiënten met een (mogelijke) hiv-infectie plaats in het erkende Hiv-behandelcentrum.

Wat moet ik doen als ik misschien een hiv-infectie heb opgelopen?

Bent u korter dan 72 uur geleden misschien besmet geraakt met hiv? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de GGD IJsselland. U kunt dan misschien starten met een PEP-behandeling.

Als dat nodig is, verwijst de GGD u naar Isala Hiv-behandelcentrum.

Specialisme en centra

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!