Contact

Masterfase 2: senior coschappen

  1. Masterfase 2: senior coschappen

Geneeskunde studeren aan de Rijks Universiteit Groningen betekent dat je in Masterfase 2 kennis kunt maken met Isala.

Kies je voor Isala, dan kies je voor professionaliteit, flexibiliteit en ruime kennis en ervaring binnen veel verschillende specialismen. Maar er is meer. Wij bieden een combinatie van topklinische én algemene ziekenhuiszorg. Een deel van de coschappen volg je namelijk in Isala Diaconnessenhuis in Meppel. Ook het Sint-Jansdal in Harderwijk en het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Harderberg behoren tot de mogelijkheden.

Vakkenpakketten

Masterfase 2 is een intensief jaar. In Isala doorloop je tien coschappen van elk vier weken. Bijzonderheden:

  • Je kunt kiezen uit tien verschillende vakkengroepen, met keuze uit ruim dertig vakken!
  • Anders dan in andere affiliatieziekenhuizen maakt bij ons het specialisme Chirurgie of Orthopedie standaard deel uit van de coschappen. Wij vinden het belangrijk dat iedere coassistent, óók in Masterfase 2, ervaring opdoet met één van deze specialismen.
  • Daarnaast moet je óf in M1 óf in M2 een coschap algemene interne geneeskunde, kindergeneeskunde, gynaecologie, psychiatrie en neurologie gevolgd hebben. Indien je in M1 algemene interne geneeskunde hebt gevolgd, mag je dit vak uiteraard ook in M2 nog een keer doen. Alternatieven zijn longgeneeskunde, cardiologie, reumatologie of maag-, darm- en leverziekten.
  • De coschappen huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde zijn verplicht.
  • De mogelijkheid bestaat een 11e coschap te doen, maar dit kun je pas regelen wanneer je 4 à 5 coschappen hebt doorlopen.
  • Wij doen er als Isala Academie alles aan rekening te houden met jouw wensen, zodat je een pakket kunt samenstellen dat aansluit bij je interesses.

Als duidelijk is dat je voor je coschappen naar Isala komt, ontvang je van de Isala Academie informatie over de verdere instroomprocedure. Wij vragen je tijdens een zogenaamde pakketkeuzebijeenkomst om tien coschappen te kiezen.

Basisindeling vakkenpakket (de volgorde varieert)

Verplicht 1: huisartsgeneeskunde.
Verplicht 2: sociale geneeskunde (evt. in buitenland al dan niet in combinatie met tropengeneeskunde).
Verplicht 3: chirurgie of orthopedie.
Verplicht 4: interne geneeskunde of maag-, darm- en leverziekten of cardiologie of longgeneeskunde of reumatologie.
Verplicht 5 t/m 8: psychiatrie en/of neurologie en/of kindergeneeskunde en/of gynaecologie, afhankelijk van vakkenpakket Masterfase 1.
Overige vakken, keuze uit:
acute geneeskunde, anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, fertiliteit, gynaecologie, intensive care, interne geneeskunde, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, kindergeneeskunde, klinische genetica, keel-, neus- en oorheelkunde, laboratoriumgeneeskunde, longgeneeskunde, maag-, darm- en leverziekten, medische microbiologie, neurologie, neurochirurgie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, ouderengeneeskunde, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, thoraxchirurgie, tropengeneeskunde, urologie, combistage dermatologie-oogheelkunde.
Binnen 10 vakken is maximaal 1 combistage, 1 buitenlandstage en 1 ondersteunend vak toegestaan.

Vakanties in M2

Er zijn vaste vakanties: 1 week voorjaarsvakantie, 4 weken zomervakantie, 1 week herfstvakantie en 2 weken kerstvakantie. In deze weken is er geen woensdagmiddagonderwijs.

Begeleiding

Tijdens je senior coschappen word je begeleid door een stagecoördinator. Elk specialisme, in elk van de ziekenhuizen, kent zijn eigen coördinator. In alle gevallen is dit een medisch specialist, die je optimaal kan begeleiden en coachen. Gedurende je coschap heb je regelmatig voortgangsgesprekken met de betreffende stagecoördinator. Na afloop van het coschap is hij of zij verantwoordelijk voor de eindbeoordeling.

Ervaringen