Contact

Centrale opleidingscommissie

  1. Centrale opleidingscommissie

Iedere opleidingsinstelling heeft een Centrale opleidingscommissie. Het is een overleg- en adviesorgaan voor (medische) vervolgopleidingen in het ziekenhuis. 

Jaaroverzicht 2022 COC

De Centrale opleidingscommissie (COC) bewaakt, bevordert en handhaaft de kwaliteit van de in Isala aanwezige (medische) vervolgopleidingen en een optimaal en veilig opleidingsklimaat. Ze ziet er ook op toe dat alle opleidingen worden uitgevoerd en verzorgd volgens de vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft de commissie een adviserende taak richting Raad van Bestuur en Medische Staf betreffende de medische vervolgopleidingen.

Deelnemers

De COC Isala bestaat uit alle opleiders en plaatsvervangend opleiders van de erkende medisch-specialistische vervolgopleidingen, de postacademische niet-medische vervolgopleidingen en twee afgevaardigden van de vereniging arts-assistenten. Daarnaast maken een lid Raad van Bestuur, het hoofd medisch opleidingsbeleid, de affiliatiecoördinator coassistenten, de manager van de Isala Academie, een onderwijskundig adviseur en de coördinator arts-assistenten deel uit van de COC. De commissie vergadert minimaal vier keer per jaar.

Jaaroverzicht

 

Ervaringen