Contact

Masterfase 3: stages

 1. Masterfase 3: stages

Isala biedt een ruim aanbod van stageplaatsen voor studenten die in Masterfase 3 toe zijn aan hun semi-artsstage. De Isala Academie organiseert de stages, het is dé plek waar je terecht kunt voor informatie en bemiddeling. De meeste stages staan open voor geneeskunde studenten van alle universiteiten.

In het laatste jaar van je studie geneeskunde loop je als semi-arts een klinische stage. Je richt je geheel op je ontwikkeling van semi-arts (onder supervisie) tot basisarts. De nadruk ligt daarbij op het zelfstandig functioneren. De semi-artsstage duurt in totaal twintig weken, waarvan je er veertien op dezelfde afdeling doorbrengt. De overige zes weken breng je door op een andere stageplek, bij een aanverwant (sub)specialisme. Deze korte stage heeft een duidelijke meerwaarde en kan bij uitstek dienen als aanvulling op bepaalde kennis of vaardigheden.

Je kunt bij de semi-artsstage aan verschillende combinaties denken, zoals:

 • 14 weken chirurgie en 6 weken radiologie;
 • 14 weken op een afdeling en 6 weken op een polikliniek (en vice versa);
 • 14 weken oncologie en 6 weken radiotherapie;
 • 14 weken huisartsgeneeskunde en 6 weken spoedeisende hulp;
 • 14 weken kindergeneeskunde en 6 weken klinische genetica;
 • 14 weken neurologie en 6 weken neurochirurgie.

De combinatie die je kiest bestaat in ieder geval uit een coherent samengesteld programma in de intra- en/of extramurale gezondheidszorg. Het plan dat je opstelt, moet goedgekeurd worden door de examinator semi-artsstage van de RUG. Alle informatie over het M3-jaar vind je onder ‘my university’ op de website van de RUG.

Begeleiding

Tijdens de semi-artsstage word je begeleid door een stagebegeleider. Hij of zij beoordeelt je en is binnen het ziekenhuis eindverantwoordelijk voor jouw stage. Naast deze stagebegeleider op de werkvloer, word je begeleid door een facultair begeleider. In overleg met de begeleiders maak je een plan voor de samenstelling en invulling van de hele semi-artsstage. Dit plan wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de examinator semi-artsstage van de RUG.

Facultair begeleider

Specialisten met een vast dienst verband bij het UMCG, Isala, Isala Diaconessenhuis in Meppel of een van de andere affiliatieziekenhuizen, alsmede de affiliatiecoördinatoren mogen optreden als facultaire begeleider. Indien je directe begeleider aan deze voorwaarden voldoet, mag hij/zij ook optreden als facultair begeleider.

Tijdens de stage bestaat de taak van de facultair begeleider voornamelijk uit:

 • het bewaken van de inhoud en de voortgang van je stage;
 • het bewaken van de inhoud en de voortgang tijdens het schrijven van de klinische les;
 • fungeren als aanspreekpunt wanneer er onverhoopt problemen ontstaan bij de voortgang van de stage;
 • het bespreken van de korte voortgangsrapportage.

Vrijwel alle specialismen bieden semi-artsstages aan. Een deel van de semi-arts stages is terug te vinden onder 'my university' op de website van de RUG. Bij interesse voor een semi-arts stage in Isala of Isala Diaconessenhuis raden we je aan eerst contact op te nemen met het Bureau onderwijs coassistenten.

Stage wetenschap

In Isala wordt op bijna alle afdelingen wetenschappelijk onderzoek verricht. Dit biedt enorme mogelijkheden voor het doen van een stage wetenschap in dit ziekenhuis.
De onderzoeksstages resulteren regelmatig in presentaties op wetenschappelijke congressen en de jaarlijkse Isala Wetenschapsavond. Isala biedt subsidiemogelijkheden aan coassistenten voor het bijwonen van cursussen en congressen, waarop een presentatie wordt gehouden. De RUG heeft een database met onderzoeksvoorstellen voor een stage wetenschap. Daarnaast is het bureau onderwijs coassistenten je graag behulpzaam met advies en ondersteuning bij het vinden van een geschikte stage wetenschap.

Voor de stage wetenschap kun je dr. I.M. Nijholt, affiliatiecoördinator Isala, als facultair begeleider vragen. Ook hier geldt dat de facultair begeleider een specialist met een vast dienstverband bij het UMCG, Isala of Isala Diaconessenhuis, een van de andere affiliatieziekenhuizen, of de affiliatiecoördinator moet zijn. Indien je directe begeleider aan deze voorwaarden voldoet, mag hij/zij ook optreden als facultair begeleider.

Ervaringen