Contact
  1. Direct aanvragen slaapdiagnostiek bij verdenking slaapapneu of slaapstoornis

Vanaf 1 september biedt Isala Slaapcentrum Isala de mogelijkheid direct slaapdiagnostiek aan te vragen via ZorgDomein. Dit biedt verwijzers de mogelijkheid om laagdrempelig een volwaardig slaaponderzoek uit te laten voeren, zonder dat patiënt hiervoor wordt verwezen naar het ziekenhuis. Het onderzoek vindt thuis plaats, terwijl de patiënt in z’n eigen bed slaapt.

zorgverlener met WatchPAT

Patiënten vullen voor het slaaponderzoek, digitaal twee vragenlijsten in. Daarna krijgen zij thuis de WatchPAT toegestuurd. Hiermee wordt het slaaponderzoek uitgevoerd. Dit apparaat bestaat uit een horloge met armband voor om de pols, een vingersensor (probe) op de vinger en een borstsensor. Het apparaat meet de slaappositie, snurkintensiteit, zuurstofverzadiging in uw bloed en slaaptijd.

Advies op basis van diagnostiek

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten en het slaaponderzoek formuleert Isala Slaapcentrum een advies voor de aanvragend verwijzer. Bestaat er op basis van het slaaponderzoek een grote verdenking op slaapapneu, dan wordt er een afspraak ingepland met de patiënt bij isala Slaapcentrum.

Aanvragen slaapdiagnostiek

U vraagt de slaapdiagnostiek aan via: ZorgDomein > Diagnostiek > Functieonderzoek > Diagnostiek Slaaponderzoek

Meer informatie

Lees meer over slapdiagnostiek met de WatchPAT in het interview met Physician Assistant Marion Veltien. Zij zet de WatchPAT al langere tijd in bij slaaponderzoeken. Bij Marko Doeleman werd slaapapneu vastgesteld na een slaaponderzoek met de WatchPAT, nadat zijn huisarts hem doorverwees naar Isala Slaapcentrum. Het multidisciplinaire team van Isala Slaapcentrum werkt samen om mensen met slaapstoornissen optimaal te behandelen en te begeleiden.   

Gerelateerd nieuws