Contact
  1. 'Een openhartoperatie is ingrijpend'

Als hartpatiënt kan het gebeuren dat je voor een openhartoperatie in aanmerking komt. Een heftige gebeurtenis die vaak een lange revalidatieperiode met zich meebrengt. Bij Isala Hartcentrum wordt gekeken naar de beste behandeling tegen het laagste risico. En er zijn ook minder ingrijpende alternatieven, zegt thoraxchirurg Robert Storm van Leeuwen.

Thoraxchirurg Robert Storm van Leeuwen

Het kan iedereen overkomen: plotseling krijg je pijn op de borst of word je kortademig. Als de huisarts constateert dat er meer aan de hand is, kan een patiënt worden doorverwezen naar de cardioloog. “Bij een hartafwijking zoekt de specialist altijd naar de beste en minst belastende behandeling”, legt thoraxchirurg Robert Storm van Leeuwen uit, werkzaam bij Isala Hartcentrum. “Dat kan een behandeling met medicijnen zijn, of bijvoorbeeld dotteren. Maar soms komt het tot een operatie.”

Minst belastend

De meeste mensen die bij Isala in aanmerking komen voor een operatie hebben te maken met achteruitgang van de kwaliteit van weefsels, aderverkalking of hartklepverkalking. Niet alleen mensen op leeftijd worden er behandeld, maar ook jongeren die bijvoorbeeld kampen met de gevolgen van een aangeboren afwijking. Bij Isala wordt voor iedere patiënt gekeken naar de beste behandeling tegen het laagste risico. “Een hartoperatie is een ingrijpend iets”, zegt Storm van Leeuwen. “Omdat de borstkas opengaat zijn er risico’s op complicaties. Hierbij kun je denken aan nabloedingen, ontstekingen of hartritmestoornissen. Hierdoor duurt revalideren na een openhartoperatie vrij lang. Gelukkig zijn er, afhankelijk van je leeftijd, ook minder ingrijpende behandelingen denkbaar.”

TAVI

Minder ingrijpend voor patiënten met een verkalkte of vernauwde hartklep is een TAVI-operatie: een aortaklepimplantatie via een kleine opening in de huid. Deze operatie kan zonder hartlongmachine worden uitgevoerd en is met name voor oudere patiënten een beter alternatief. “We kijken bij Isala ook steeds vaker naar een hybride operatie: een combinatie van twee behandelingen. Daarbij doe je eerst het zwaardere deel in de borstkas waarna een kleinere ingreep volgt, bijvoorbeeld dotteren. Zo’n combinatie is minder belastend voor de patiënt.”

Robotchirurgie

Robotchirurgie, waarbij een apparaat via robotarmen de operatie ondersteund, is ook mogelijk. Dat is een kijkoperatie waarbij een camera in de borstkas wordt ingebracht. De robotarmen worden vervolgens via joysticks door de hartchirurg bediend. “De robot wordt regelmatig ingezet bij bypass- en longoperaties. Hiervoor staan we bij Isala bekend.” Voor Storm van Leeuwen blijft elke operatie even bijzonder. “Als jonge student stond ik al aan het hoofdeinde mee te kijken naar een harttransplantatie. Ons hart is de bron en motor van het leven. Door mijn werk kan ik vaak levens redden, en dat is telkens weer bijzonder.”

Meer informatie

isala.nl/hartcentrum

Gerelateerd nieuws