Contact

Hartoperatie

  1. Hartoperatie

Openhartoperatie of robotchirurgie

Bij veel hart- en vaatziekten is uiteindelijk een hartoperatie nodig. Veel voorkomende hartoperaties zijn de hartklepvervanging en de bypassoperatie. Bij een hartoperatie snijdt de chirurg uw borstkas open. Bij veel van deze operaties werken tijdens de operatie uw hart en longen tijdelijk niet. Een hart-longmachine neemt dan hun taak over. Na de operatie blijft u een paar dagen op de intensive care, en daarna op de verpleegafdeling van Thoraxchirurgie. In Isala werken de chirurgen van het Hartcentrum ook met de operatierobot. Bepaalde hartoperaties, zoals het vervangen van een hartklep, kunnen soms ook met behulp van robotchirurgie worden gedaan.

Voorbereidend consult

Oudere patiënten met een indicatie voor een openhartoperatie krijgen bij Isala een voorbereidend consult met een verpleegkundige. Zo kan ruim van te voren worden ingeschat of een patiënt een verhoogd risico heeft op complicaties na de operatie. De verpleegkundige ziet de patiënt zo’n vijf tot twee weken voorafgaand aan de operatie op de polikliniek. Tijdens het gesprek wordt aan de hand van een scorelijst duidelijk welke risico’s iemand heeft op het ontwikkelen van een delier (acute verwardheid), infectie, doorligplekken of een depressieve stemming na een operatie. De patiënt en familie krijgen vervolgens specifieke informatie over wat zij er zelf aan kunnen doen om het risico op een complicatie zo klein mogelijk te maken

Hartoperatie

Wat is de gang van zaken rondom een hartoperatie? Om dit kort en krachtig uit te leggen, hebben we een fotoreportage gemaakt. Zo krijgt u letterlijk een beeld van de voorbereidingen, onze afdeling en de dagelijkse handelingen. Het kan zijn dat de Da Vinci-robot wordt ingezet. De hartchirurg informeert u over het al dan niet toepassen van deze methode. Daarom ziet u in het fotoboek een aantal foto’s van de robot. 

Met het fotoboek kunt u uzelf, familie of bekenden voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore
Ambulance

U komt aan met de ambulance vanuit een ander ziekenhuis of u komt zelf via de hoofdingang binnen.

Met de ambulance
Aanmelden
U meldt zich bij de balie in de Centrale hal.
Aanmelden
Gastvrouw of -heer
Een gastvrouw of -heer brengt u naar het laboratorium om bloed te prikken. Ook kan het vorkomen dat u nog andere onderzoeken moet laten doen.
Gastvrouw of -heer
Gang van zaken
Een verpleegkundige van Familiebegeleiding Intensive care informeert u over de gang van zaken tijdens uw opname. Zij is gedurende uw verblijf op de Intensive care (IC) de schakel tussen u, uw direct betrokkenen en het ziekenhuis.
Kamer bezet
Medicatie
De apothekersassistent neemt de medicijnen die u thuis gebruikt met u door.
Medicijnen
Lichamelijk onderzoek

 

Op de afdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk in staat bent de operatie te ondergaan.

 

Kennismaken
Controles
Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. Hij meet onder andere uw bloeddruk, polsslag en temperatuur.
Drukband
Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft u voorlichting over het hoestkussen en de uniflow.

Gesprek met fysiotherapeut
Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich en krijgt u een slaapmiddel. Voldoende drinken is goed. Daarom krijgt u, naast wat u normaal drinkt, twee glazen Roosvicee voor extra energie en vitaminen.

Nuchter
Uw spullen

Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. TIjdens de operatie en uw verblijf op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de afdeling.

Spullen opbergen
Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken
Da Vinci-robot

Sommige hartoperaties worden uitgevoerd met de Da Vinci-robot (kleine sneden) om hetzelfde resultaat te bereiken als via traditionele openhartoperaties (grote borstwond). Het herstel is sneller. De opname in het ziekenhuis duurt veelal korter.

Artsen opereren
Bewegingen

Terwijl de chirurg de knoppen van het paneel bedient, reageert het systeem direct op de handelingen. De robot zet de bewegingen van de hand, pols en vingers van de arts om in precieze bewegingen van de instrumenten.

Arts opereert
Getraind chirurgisch team

Een speciaal getraind chirurgisch team voert de operatie uit: een chirurg bedient de robot, de andere chirurg maakt incisies en brengt robotinstrumenten in. De operatieassistent geeft onder ander per operatiestap het juiste instrument aan de chirurg.

Artsen bezig
Familiebegeleiding IC

Tijdens uw operatie informeert een medewerker van Familiebegeleiding IC uw contactpersoon over het verloop van uw operatie.

Bellen
Intensive care

Na de operatie gaat u naar de Intensive care. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie voor een eerste bezoek aan u.

Naar de operatiekamer
Pijnscore

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag om de pijn een cijfer te geven tussen 0 en 10. Mede afhankelijk daarvan geeft zij u pijnbestrijding.

Pijnscore
Touw optrekken

U leert uw borstbeen te ontzien, door u ondere andere in bed een een touw op te trekken. Als er een bloedvat uit uw been is gehaald, draagt u een elastische kous voor uw beenwond.

Aan touw trekken
Eetwensen

Het is belangrijk dat u goed eet. De serviceassistent komt 's middags langs om uw eetwensen op te nemen. U krijgt 's avonds tussen 17.00 en 18.00 uur een warme maaltijd.

Menu eten
Zaalarts

 

Dagelijks wordt u bezocht door de zaalarts. Uw verpleegkundige is hier altijd bij aanwezig.

 

Controle
Onderzoeken

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje en bloedonderzoek. Ook wordt er een longfoto van uw borstkas gemaakt.

Buisjes
Herstelperiode

Als de uitslagen van de controles goed zijn, wordt u nog een aantal dagen verpleegd in Isala of uw eigen ziekenhuis. Tijdens het ontslaggesprek adviseert de verpleegkundige u over uw herstelperiode en de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige
Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief voor uw huisarts.

Kennismaken
Hartrevalidatie

Hartrevalidatie kan een bijdrage leveren aan het leren omgaan met klachten die horen bij de herstelperiode na uw operatie. Een verpleegkundige van hartrevalidatie van Isala neemt hierover contact met u op of u kunt contact opnemen met uw eigen ziekenhuis.

Fietstest
Pijnscore
Met de ambulance
Aanmelden
Gastvrouw of -heer
Kamer bezet
Medicijnen
Kennismaken
Drukband
Gesprek met fysiotherapeut
Nuchter
Spullen opbergen
Kennismaken
Artsen opereren
Arts opereert
Artsen bezig
Bellen
Naar de operatiekamer
Pijnscore
Aan touw trekken
Menu eten
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennismaken
Fietstest

Gerelateerde behandelingen

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.