Contact
 1. 7047-Hartoperatie (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding
 • Inleiding
 • Contact
 • Aanvullende informatie
Hoofdstuk 2: Voor de opname
 • Preoperatief onderzoek
 • Vooraf regelen
 • Operatie
Hoofdstuk 3: De opnameperiode
 • Programma opnamedag
Hoofdstuk 4: Na de operatie
 • Intensive care (IC)
 • Voorbereiding op ontslag
Hoofdstuk 5: Herstel thuis
 • Normale verschijnselen na de operatie
 • Leefregels

Inleiding

U bent bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten. Met uw cardioloog heeft u de mogelijkheden besproken om uw klachten te verhelpen. De gegevens van al uw onderzoeken zijn besproken in het Hartteam van Isala. Naar aanleiding van deze gegevens zijn de artsen van dit team van mening dat u in aanmerking komt voor een hartoperatie. Daarvoor bent u op de wachtlijst geplaatst van Isala. Ook kan het zijn dat u al bent opgenomen op de afdeling Cardiologie van Isala. Of u bent opgenomen in een verwijzend ziekenhuis in de regio waar u in afwachting bent van een hartoperatie in Isala.

Een hartoperatie

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de opname, de operatie en de periode daarna leest u dit Patiënten Informatie Dossier. Hierin is informatie opgenomen die voor u van belang kan zijn. Met deze infomatie kunt u meedenken over wat er gebeurt tijdens deze voor u zo belangrijke periode. Leest u het dossier al vóór uw opname door.
Omdat iedere patiënt anders is, komt het voor dat er van hetgeen u gelezen heeft wordt afgeweken. Uw arts zal uw persoonlijke situatie met u en zo mogelijk met uw direct betrokkenen bespreken.

Aandachtspuntenlijst

Gedurende uw behandeling krijgt u veel informatie. U heeft gesprekken met verschillende zorgverleners. Wij raden u aan om iemand (maximaal twee personen) te vragen aan te sluiten bij de verschillende gesprekken op de preoperatieve polikliniek en op de opnamedag. Twee horen nu eenmaal meer dan één.

Vragen

Is er iets niet duidelijk, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende zorgverlener. Wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan bij ons. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Contact

In Isala werken acht hartchirurgen.
De dag vóór de operatie hoort u wie van hen u opereert.

Hartchirurgen

 • R. Boon
 • Dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma
 • M.R. Ghamati
 • R.R.P. Laurens
 • Dr. A.L.P. Markou
 • Mw. G.M.M. Shahin
 • Dr. S. Singh
 • R.P.H. Storm van Leeuwen
 • S.E. Verstraeten.

De anesthesie bij openhartoperaties wordt gedaan door cardio-anesthesiologen.

Cardio-anesthesiologen

 • Dr. E.P. Eijking
 • M.A. Hardziyenka
 • M. Kuijpers
 • C.J. Kwik
 • Dr. A.P. Nierich
 • C. van Rijn
 • Dr. C.L.G. Rutten
 • F.T.F. Snellen
 • Dr. J.P.C. Sonneveld
 • A.J. Spanjersberg
 • Dr. J.K. Zuur

Verpleegafdeling V4.5

Op de afdeling wordt visite gelopen door pysician assistants, de assistenten van de hartchirurgen.

 • Mw. S. den Dikken-Bout (physician assistant = PA)
 • Mw. M. Hofman-Heideveld (physician assistent in opleiding = PA i.o.)
 • Mw. K.W. van der Klauw (physician assistant = PA)
 • Hr. S.G. van Straten (physician assistant = PA)
 • Mw. W.L. Vink (physician assistant = PA).

In dit PID spreken we verder over zaalarts.

Telefoonnummers

 • Isala
  (038) 424 50 00
 • Secretariaat Thoraxchirurgie
  (038) 424 28 66
  (038) 424 28 65
 • Familiebegeleiding IC
  (038) 424 42 84
 • Verpleegafdeling Thoraxchirurgie V4.5
  (038) 424 14 55
 • Steunpunt Zorg/transferverpleegkundige
  (038) 424 56 00

Uw postadres in Isala

Isala
t.a.v. mevr. / dhr. …..
Verpleegafdeling V4.5 , kamer …..
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Bezoektijden

Verpleegafdeling V4.5

 • Dagelijks: van 18.00 tot 20.00 uur.
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen extra bezoekuur van 10.30 tot 12.00 uur en van 15.30-17.00 uur.

De bezoektijden zijn ruim zodat uw familie en andere bezoekers kunnen komen op het moment dat hen het beste schikt. Wij verzoeken u vriendelijk uw bezoek te beperken tot twee personen tegelijkertijd bij het bed (dus afwisselen).

Wij willen u erop wijzen dat ook tijdens de bezoektijden de zorg en behandeling gewoon door gaan. Het kan gebeuren dat de patiënt die u bezoekt even weg is/moet voor een onderzoek. Het is ook mogelijk dat medewerkers zorg verlenen aan de patiënt die u bezoekt of aan een andere patiënt op de kamer. Zij kunnen u dan vragen de kamer voor korte tijd te verlaten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Patiënten van de afdeling Thoraxchirurgie mogen de afdeling alleen verlaten voor onderzoek, onder begeleiding van een verpleegkundige.

Intensive care (IC)

In overleg met Familiebegeleiding IC:

 • 11.00 tot 11.30 uur
 • 14.00 tot 20.00 uur (maximaal 30 minuten).

Wij verzoeken u vriendelijk uw bezoek te beperken tot twee personen tegelijkertijd bij het bed. Bezoek op andere tijden en bezoek van kinderen jonger dan 12 jaar gaat alleen in overleg met Familiebegeleiding IC en/of de IC-verpleegkundige.

Hartbewaking

 • Dagelijks in overleg tussen 10.00 tot 20.00 uur.

Aanvullende informatie

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen informeren over hartziekten en een hartoperatie. Zij geven bijvoorbeeld brochures uit over uiteenlopende onderwerpen rondom hart- en vaatziekten. Ook kunnen zij u informeren als u graag in contact wilt komen met lotgenoten. Als u over deze zaken informatie wilt, kunt u zich wenden tot de onderstaande organisaties.

Harteraad

Nederlandse Hartstichting

Daarnaast zijn er op de verpleegafdelingen V2.5 en V4.5 relevante folders van onder andere de Hartstichting aanwezig.

Verantwoording

Deze tekst is samengesteld door medewerkers van Thoraxchirurgie en de stafdienst Marketing en Communicatie. Het is tot stand gekomen met behulp van de in het Universitair Medisch Centrum Utrecht ontwikkelde methodiek Patiënten Informatie Dossier.

26 augustus 2020 / 7047 / P

Hartoperatie

Wat gebeurt er allemaal bij een hartoperatie? Dit leggen we uit met een fotoboek. Zo krijgt u een idee van de voorbereidingen, onze afdeling en wat we elke dag doen. Met het fotoboek kunt u uzelf, uw familie en andere betrokkenen voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt binnen bij Isala Zwolle in de Centrale hal. Als u in een ander ziekenhuis bent opgenomen, gaat u met een ambulance naar Isala Zwolle.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich bij de Centrale balie in de Centrale hal.
Aanmelden bij de receptie

Onderzoeken

U gaat eerst naar de Bloedafname om bloed te prikken. Soms vinden er andere onderzoeken plaats. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling.
Gastvrouw of -heer

Medicijnen

De apothekersassistent neemt met u de medicijnen door die u thuis gebruikt.
Medicijnen

De verpleegkundige

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. 
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

De zaalarts

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant is uw zaalarts en doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk fit genoeg bent voor de operatie.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

De fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft uitleg over ademhalingsoefeningen en het hoestkussen. U krijgt ook tips voor het bewegen na de operatie.

Gesprek met fysiotherapeut

Familiebegeleiding

Een verpleegkundige van de afdeling Familiebegeleiding Intensive care belt met uw eerste contactpersoon tijdens de operatie en het verblijf op de Intensive care.
Bellen

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich. Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. De verpleegkundige legt het verder uit.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Tijdens de operatie en uw opname op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de verpleegafdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de IC. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie bij een eerste bezoek aan u.

Voorbereiding hartoperatie

Verpleegafdeling

Een dag na de operatie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. 

Naar de operatiekamer

Pijn

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag of u pijn heeft. U moet dan een cijfer te geven tussen 0 en 10. Als het nodig is, krijgt u extra medicijnen tegen de pijn.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Bewegen

Na de operatie leert u uit bed te komen met een touw. Daardoor komt er minder druk te staan op uw borstbeen. U krijgt een elastische kous wanneer er een bloedvat uit uw been is gehaald.

Aan touw trekken

Voeding

Het is belangrijk dat u goed eet, dus voedsel waar veel eiwitten in zitten (eiwitrijk). De serviceassistent zorgt voor het eten en drinken. 

Menu eten bekijken

Artsenvisite

Elke dag komt de zaalarts bij u langs. Uw verpleegkundige is hier altijd bij.

 

Controle

Controles

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje, bloedonderzoek en een longfoto. Als de uitslagen van uw controles goed zijn, kunt u terug naar uw eigen ziekenhuis. Patiënten van Isala gaan naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Buisjes

Verder herstel

De avond voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U bespreekt samen de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief van de arts en een recept voor medicijnen. 

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie helpt bij een snellere genezing na uw operatie. Een verpleegkundige van Isala Harthuis neemt hierover contact met u op. Als u uit een ander ziekenhuis komt, kunt u contact opnemen met uw eigen ziekenhuis voor hartrevalidatie.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmelden bij de receptie
Gastvrouw of -heer
Medicijnen
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Bellen
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Voorbereiding hartoperatie
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest