Contact
 1. 7047-Hartoperatie (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding

 • Inleiding
 • Bezoektijden
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Patiëntenverenigingen
 • Contact

Hoofdstuk 2: Voor de opname

 • PREDOCS-gesprek
 • Preoperatief onderzoek
 • Van te voren regelen
 • Een hartoperatie

Hoofdstuk 3: Tijdens de opname

 • De opnamedag
 • Programma opnamedag
 • Voorbereiding op de operatie
 • De operatie

Hoofdstuk 4: Na de operatie

 • Intensive care (IC)
 • Op de verpleegafdeling
 • Voorbereiden op ontslag
 • Als u naar huis gaat
 • Dag van ontslag

Hoofdstuk 5: Herstel thuis

 • Normale klachten na de operatie
 • Leefregels
 • Extra informatie voor hartkleppatiënten
 • Wanneer belt u de arts?
 • Contact

Optionele bijlagen:

 • Aorta operatie in borstkas
 • Bypassoperatie of omleidingsoperatie (CABG)
 • Endocarditis (ontsteking hartklep)
 • Opereren met de Da Vinci-robot
 • Repareren of vervangen van een mitralisklep
 • Thoracoscopische ablatie (pulmonaal venen isolatie)

(U ontvangt de optionele bijlagen als ze voor u van toepassing zijn.)

Inleiding

U hebt met uw cardioloog gesproken over uw hartklachten en de mogelijkheden om ze op te lossen. U heeft in de tussentijd ook onderzoeken gehad en de resultaten daarvan zijn besproken in het Hartteam van Isala. Het Hartteam heeft besloten dat u ingepland kunt worden voor een hartoperatie.

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over de opname, de operatie en de tijd daarna. Met deze informatie kunt u zich voorbereiden op uw hartoperatie. Ook kunt u meedenken over wat er gaat gebeuren. Leest u het PID dus vóór uw opname in Isala door.

Omdat iedere patiënt anders is, komt het soms voor dat de zorg die u krijgt anders is, dan wat u leest in dit PID.

Neem iemand mee

Tijdens uw behandeling krijgt u veel informatie. U heeft gesprekken met verschillende medewerkers van Isala. Wij raden u aan om iemand mee te nemen naar de gesprekken. Twee personen horen meer dan één.

Vragen?

Als iets niet duidelijk is, vraag dan de medewerker gerust om het nog een keer uit te leggen.

Bezoektijden

Verpleegafdeling V4.5 en V2.5

Bezoek is fijn, maar ook vermoeiend. Dus beperk de duur van uw bezoek.

Op de pagina Op bezoek bij Isala vindt u alle informatie over de actuele bezoektijden en eventuele andere maatregelen.

Tijdens de bezoektijden gaan de zorg en de behandeling gewoon door. Het kan gebeuren dat u even weg bent voor een onderzoek tijdens het bezoekuur. Het is ook mogelijk dat medewerkers u of een andere patiënt op de kamer verzorgen. Zij kunnen uw bezoek dan vragen de kamer voor korte tijd te verlaten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Patiënten van verpleegafdeling V4.5 mogen de afdeling niet alleen verlaten.

Intensive care (IC)

In overleg met Familiebegeleiding IC:

 • U kunt bezoek ontvangen tussen 14.00 en 20.00 uur. 
  Er mag in deze tijd twee keer bezoek komen van één of twee personen. Dit bezoek mag een half uur duren.

Postadres Isala

Isala
t.a.v. mevr. / dhr. …
Verpleegafdeling V4.5 kamer …
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Wetenschappelijk onderzoek

Om de zorg te verbeteren is het nodig om regelmatig onderzoek te doen. Het kan zijn dat de hartchirurg of anesthesioloog u vraagt om hieraan mee te doen. Daarvoor is wel uw schriftelijke toestemming nodig.

Het opslaan van medische gegevens

Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen meten, slaan wij de gegevens van alle operaties op. Deze gegevens worden zonder naam (anoniem) in het systeem gezet. Om uw gegevens anoniem te mogen gebruiken voor kwaliteitsonderzoek en verslag, verplicht de wet ons om u toestemming te vragen.
Ook zullen wij u of uw huisarts één maand en/of één jaar na de operatie een paar vragen stellen over uw gezondheid. Om dit te kunnen doen moet u uw handtekening op een verklaringsbrief zetten. De onderzoeksmedewerker bespreekt dit met u. Als u ernstige bezwaren heeft tegen het anonieme gebruik van uw gegevens, vragen wij u dit te melden bij de onderzoeksmedewerker.

De apotheek van Isala vraagt uw medicijngegevens op bij uw apotheek. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat melden tijdens het gesprek op de preoperatieve polikliniek.

Patiëntenverenigingen

Er zijn in Nederland verschillende patiëntenverenigingen die u kunnen informeren over hartziekten en een hartoperatie. Ook kunnen zij u helpen als u graag in contact wilt komen met iemand die in dezelfde situatie zit als u (lotgenoten). Als u hierover meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de volgende organisaties:

Op de verpleegafdelingen V4.5 en V2.5 in Isala zijn ook folders van de Nederlandse Hartstichting aanwezig.

Contact

In Isala werken acht hartchirurgen.
De dag vóór de operatie hoort u welke hartchirurg u opereert.

Hartchirurgen

 • R. Boon
 • M.R. Ghamati
 • R.R.P. Laurens
 • Dr. A.L.P. Markou
 • L.L.R. van der Pijl
 • Dr. S. Singh
 • R.P.H. Storm van Leeuwen
 • S.E. Verstraeten

De anesthesie (narcose) bij openhartoperaties wordt gedaan door cardio-anesthesiologen.

Cardio-anesthesiologen

 • Dr. E.P. Eijking
 • M.A. Hardziyenka
 • M. Kuijpers
 • Dr. A.P. Nierich
 • C. van Rijn
 • Dr. C.L.G. Rutten
 • F.T.F. Snellen
 • Dr. J.P.C. Sonneveld
 • A.J. Spanjersberg
 • J.A. Sterkenburg
 • Dr. M. Tolsma
 • Dr. J.K. Zuur

Verpleegafdeling V4.5

Op verpleegafdeling V4.5 lopen de assistenten van de hartchirurgen visite. Deze assistenten worden physician assistant genoemd. 

 • Mw. S. den Dikken-Bout
 • Mw. M. Hofman-Heideveld (physician assistant in opleiding)
 • Mw. K.W. Willemsen-van der Klauw
 • Mw. B.E. Kok (physician assistant in opleiding)
 • S.G. van Straten

Telefoonnummers

 • Isala
  088 624 50 00
 • Secretariaat Thoraxchirurgie
  088 624 28 66
  088 624 28 65
 • Familiebegeleiding IC
  088 624 42 84
 • Verpleegafdeling V4.5 (Thoraxchirurgie)
  088 624 14 55
 • Verpleegafdeling V2.5
  088 624 12 55
 • Transferbureau
  088 624 56 00

Verantwoording

Dit PID is samengesteld door medewerkers van Isala Hartcentrum en de stafdienst Marketing en Communicatie. Het is tot stand gekomen volgens de in het Universitair Medisch Centrum Utrecht ontwikkelde methodiek Patiënten Informatie Dossier.

Laatst gewijzigd 27 maart 2023 / 7047 / P

Hartoperatie

Wat gebeurt er allemaal bij een hartoperatie? Dit leggen we uit met een fotoboek. Zo krijgt u een idee van de voorbereidingen, onze afdeling en wat we elke dag doen. Met het fotoboek kunt u uzelf, uw familie en andere betrokkenen voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt binnen bij Isala Zwolle in de Centrale hal. Als u in een ander ziekenhuis bent opgenomen, gaat u met een ambulance naar Isala Zwolle.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich aan bij één van de aanmeldzuilen in de Centrale hal.
Aanmeldzuilen in de Centrale hal Isala Zwolle

Onderzoeken

U gaat eerst naar de Bloedafname om bloed te prikken. Soms vinden er meer onderzoeken plaats. Als dat voor u geldt, dan heeft de secretaresse dit  eerder aan u doorgegeven. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling.

Bij een patiënt wordt bloed afgenomen

Medicijnen

De apothekersassistent neemt met u de medicijnen door die u thuis gebruikt.
Medicijnen

De verpleegkundige

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. 
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

De zaalarts

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant is uw zaalarts en doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk fit genoeg bent voor de operatie.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

De fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft uitleg over ademhalingsoefeningen en het hoestkussen. U krijgt ook tips voor het bewegen na de operatie.

Gesprek met fysiotherapeut

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich. Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. De verpleegkundige legt het verder uit.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Tijdens de operatie en uw opname op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de verpleegafdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Familiebegeleiding

Een verpleegkundige van de afdeling Familiebegeleiding Intensive care belt met uw eerste contactpersoon tijdens de operatie en het verblijf op de Intensive care.
Bellen

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de IC. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie bij een eerste bezoek aan u.

Voorbereiding hartoperatie

Verpleegafdeling

Een dag na de operatie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. 

Naar de operatiekamer

Pijn

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag of u pijn heeft. U moet dan een cijfer geven tussen 0 en 10. Als het nodig is, krijgt u extra medicijnen tegen de pijn.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Bewegen

Na de operatie leert u uit bed te komen met een touw. Daardoor komt er minder druk te staan op uw borstbeen. U krijgt een elastische kous wanneer er een bloedvat uit uw been is gehaald.

Aan touw trekken

Voeding

Het is belangrijk dat u goed eet, dus voedsel waar veel eiwitten in zitten (eiwitrijk). De serviceassistent zorgt voor het eten en drinken. 

Menu eten bekijken

Artsenvisite

Elke dag komt de zaalarts bij u langs. Uw verpleegkundige is hier altijd bij.

 

Controle

Controles

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje, bloedonderzoek en een longfoto. Als de uitslagen van uw controles goed zijn, kunt u terug naar uw eigen ziekenhuis. Patiënten van Isala gaan naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Buisjes

Verder herstel

De avond voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U bespreekt samen de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief van de arts en een recept voor medicijnen. 

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie helpt bij een snellere genezing na uw operatie. Een verpleegkundige van Isala Harthuis neemt hierover contact met u op. Als u uit een ander ziekenhuis komt, kunt u contact opnemen met uw eigen ziekenhuis voor hartrevalidatie.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmeldzuilen in de Centrale hal Isala Zwolle
Bij een patiënt wordt bloed afgenomen
Medicijnen
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Bellen
Voorbereiding hartoperatie
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest