Contact
 1. 7047-Hartoperatie (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding
 • Inleiding
 • Contact
 • Aanvullende informatie
Hoofdstuk 2: Voor de opname
 • Preoperatief onderzoek
 • Vooraf regelen
 • Operatie
Hoofdstuk 3: De opnameperiode
 • Programma opnamedag
Hoofdstuk 4: Na de operatie
 • Intensive care (IC)
 • Voorbereiding op ontslag
Hoofdstuk 5: Herstel thuis
 • Normale verschijnselen na de operatie
 • Leefregels

Inleiding

U bent bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten. Met uw cardioloog heeft u de mogelijkheden besproken om uw klachten te verhelpen. De gegevens van al uw onderzoeken zijn besproken in het Hartteam van Isala. Naar aanleiding van deze gegevens zijn de artsen van dit team van mening dat u in aanmerking komt voor een hartoperatie. Daarvoor bent u op de wachtlijst geplaatst van Isala. Ook kan het zijn dat u al bent opgenomen op de afdeling Cardiologie van Isala. Of u bent opgenomen in een verwijzend ziekenhuis in de regio waar u in afwachting bent van een hartoperatie in Isala.

Een hartoperatie

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de opname, de operatie en de periode daarna leest u dit Patiënten Informatie Dossier. Hierin is informatie opgenomen die voor u van belang kan zijn. Met deze infomatie kunt u meedenken over wat er gebeurt tijdens deze voor u zo belangrijke periode. Leest u het dossier al vóór uw opname door.
Omdat iedere patiënt anders is, komt het voor dat er van hetgeen u gelezen heeft wordt afgeweken. Uw arts zal uw persoonlijke situatie met u en zo mogelijk met uw direct betrokkenen bespreken.

Aandachtspuntenlijst

Gedurende uw behandeling krijgt u veel informatie. U heeft gesprekken met verschillende zorgverleners. Wij raden u aan om iemand (maximaal twee personen) te vragen aan te sluiten bij de verschillende gesprekken op de preoperatieve polikliniek en op de opnamedag. Twee horen nu eenmaal meer dan één.

Vragen

Is er iets niet duidelijk, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende zorgverlener. Wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan bij ons. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Contact

In Isala werken acht hartchirurgen.
De dag vóór de operatie hoort u wie van hen u opereert.

Hartchirurgen

 • R. Boon
 • Dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma
 • M.R. Ghamati
 • R.R.P. Laurens
 • Dr. A.L.P. Markou
 • Mw. G.M.M. Shahin
 • Dr. S. Singh
 • R.P.H. Storm van Leeuwen
 • S.E. Verstraeten.

De anesthesie bij openhartoperaties wordt gedaan door cardio-anesthesiologen.

Cardio-anesthesiologen

 • Dr. E.P. Eijking
 • M.A. Hardziyenka
 • M. Kuijpers
 • C.J. Kwik
 • Dr. A.P. Nierich
 • C. van Rijn
 • Dr. C.L.G. Rutten
 • F.T.F. Snellen
 • Dr. J.P.C. Sonneveld
 • A.J. Spanjersberg
 • Dr. J.K. Zuur

Verpleegafdeling V4.5

Op de afdeling wordt visite gelopen door pysician assistants, de assistenten van de hartchirurgen.

 • Mw. S. den Dikken-Bout (physician assistant = PA)
 • Mw. M. Hofman-Heideveld (physician assistent in opleiding = PA i.o.)
 • Mw. K.W. van der Klauw (physician assistant = PA)
 • Hr. S.G. van Straten (physician assistant = PA)
 • Mw. W.L. Vink (physician assistant = PA).

In dit PID spreken we verder over zaalarts.

Telefoonnummers

 • Isala
  (038) 424 50 00
 • Secretariaat Thoraxchirurgie
  (038) 424 28 66
  (038) 424 28 65
 • Familiebegeleiding IC
  (038) 424 42 84
 • Verpleegafdeling Thoraxchirurgie V4.5
  (038) 424 14 55
 • Steunpunt Zorg/transferverpleegkundige
  (038) 424 56 00

Uw postadres in Isala

Isala
t.a.v. mevr. / dhr. …..
Verpleegafdeling V4.5 , kamer …..
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Bezoektijden

Verpleegafdeling V4.5

 • Dagelijks: van 18.00 tot 20.00 uur.
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen extra bezoekuur van 10.30 tot 12.00 uur en van 15.30-17.00 uur.

De bezoektijden zijn ruim zodat uw familie en andere bezoekers kunnen komen op het moment dat hen het beste schikt. Wij verzoeken u vriendelijk uw bezoek te beperken tot twee personen tegelijkertijd bij het bed (dus afwisselen).

Wij willen u erop wijzen dat ook tijdens de bezoektijden de zorg en behandeling gewoon door gaan. Het kan gebeuren dat de patiënt die u bezoekt even weg is/moet voor een onderzoek. Het is ook mogelijk dat medewerkers zorg verlenen aan de patiënt die u bezoekt of aan een andere patiënt op de kamer. Zij kunnen u dan vragen de kamer voor korte tijd te verlaten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Patiënten van de afdeling Thoraxchirurgie mogen de afdeling alleen verlaten voor onderzoek, onder begeleiding van een verpleegkundige.

Intensive care (IC)

In overleg met Familiebegeleiding IC:

 • 11.00 tot 11.30 uur
 • 14.00 tot 20.00 uur (maximaal 30 minuten).

Wij verzoeken u vriendelijk uw bezoek te beperken tot twee personen tegelijkertijd bij het bed. Bezoek op andere tijden en bezoek van kinderen jonger dan 12 jaar gaat alleen in overleg met Familiebegeleiding IC en/of de IC-verpleegkundige.

Hartbewaking

 • Dagelijks in overleg tussen 10.00 tot 20.00 uur.

Aanvullende informatie

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen informeren over hartziekten en een hartoperatie. Zij geven bijvoorbeeld brochures uit over uiteenlopende onderwerpen rondom hart- en vaatziekten. Ook kunnen zij u informeren als u graag in contact wilt komen met lotgenoten. Als u over deze zaken informatie wilt, kunt u zich wenden tot de onderstaande organisaties.

Harteraad

Nederlandse Hartstichting

Daarnaast zijn er op de verpleegafdelingen V2.5 en V4.5 relevante folders van onder andere de Hartstichting aanwezig.

Verantwoording

Deze tekst is samengesteld door medewerkers van Thoraxchirurgie en de stafdienst Marketing en Communicatie. Het is tot stand gekomen met behulp van de in het Universitair Medisch Centrum Utrecht ontwikkelde methodiek Patiënten Informatie Dossier.

26 augustus 2020 / 7047 / P

Hartoperatie

Wat is de gang van zaken rondom een hartoperatie? Om dit kort en krachtig uit te leggen, hebben we een fotoreportage gemaakt. Zo krijgt u letterlijk een beeld van de voorbereidingen, onze afdeling en de dagelijkse handelingen. Het kan zijn dat de Da Vinci-robot wordt ingezet. De hartchirurg informeert u over het al dan niet toepassen van deze methode. Daarom ziet u in het fotoboek een aantal foto’s van de robot. 

Met het fotoboek kunt u uzelf, familie of bekenden voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt aan met de ambulance vanuit een ander ziekenhuis of u komt zelf via de hoofdingang binnen.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich bij de balie in de Centrale hal.
Aanmelden bij de receptie

Gastvrouw of -heer

Een gastvrouw of -heer brengt u naar het laboratorium om bloed te prikken. Ook kan het voorkomen dat u nog andere onderzoeken moet laten doen.
Gastvrouw of -heer

Gang van zaken

Een verpleegkundige van Familiebegeleiding Intensive care informeert u over de gang van zaken tijdens uw opname. Zij is gedurende uw verblijf op de Intensive care (IC) de schakel tussen u, uw direct betrokkenen en het ziekenhuis.
Kamer bezet

Medicatie

De apothekersassistent neemt de medicijnen die u thuis gebruikt met u door.
Medicijnen

Lichamelijk onderzoek

 

Op de afdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk in staat bent de operatie te ondergaan.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

Controles

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. Hij meet onder andere uw bloeddruk, polsslag en temperatuur.
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft u voorlichting over het hoestkussen en de uniflow.

Gesprek met fysiotherapeut

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich en krijgt u een slaapmiddel. Voldoende drinken is goed. Daarom krijgt u, naast wat u normaal drinkt, twee glazen Roosvicee voor extra energie en vitaminen.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. TIjdens de operatie en uw verblijf op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de afdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Da Vinci-robot

Sommige hartoperaties worden uitgevoerd met de Da Vinci-robot (kleine sneden) om hetzelfde resultaat te bereiken als via traditionele openhartoperaties (grote borstwond). Het herstel is sneller. De opname in het ziekenhuis duurt veelal korter.

Artsen opereren

Bewegingen

Terwijl de chirurg de knoppen van het paneel bedient, reageert het systeem direct op de handelingen. De robot zet de bewegingen van de hand, pols en vingers van de arts om in precieze bewegingen van de instrumenten.

Arts opereert met robot

Getraind chirurgisch team

Een speciaal getraind chirurgisch team voert de operatie uit: een chirurg bedient de robot, de andere chirurg maakt incisies en brengt robotinstrumenten in. De operatieassistent geeft onder ander per operatiestap het juiste instrument aan de chirurg.

Artsen aan het werk in de operatiekamer

Familiebegeleiding IC

Tijdens uw operatie informeert een medewerker van Familiebegeleiding IC uw contactpersoon over het verloop van uw operatie.

Bellen

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de Intensive care. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie voor een eerste bezoek aan u.

Naar de operatiekamer

Pijnscore

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag om de pijn een cijfer te geven tussen 0 en 10. Mede afhankelijk daarvan geeft zij u pijnbestrijding.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Touw optrekken

U leert uw borstbeen te ontzien, door u onder andere in bed aan een touw op te trekken. Als er een bloedvat uit uw been is gehaald, draagt u een elastische kous voor uw beenwond.

Aan touw trekken

Eetwensen

Het is belangrijk dat u goed eet. De serviceassistent komt 's middags langs om uw eetwensen op te nemen. U krijgt 's avonds tussen 17.00 en 18.00 uur een warme maaltijd.

Menu eten bekijken

Zaalarts

 

Dagelijks wordt u bezocht door de zaalarts. Uw verpleegkundige is hier altijd bij aanwezig.

 

Controle

Onderzoeken

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje en bloedonderzoek. Ook wordt er een longfoto van uw borstkas gemaakt.

Buisjes

Herstelperiode

Als de uitslagen van de controles goed zijn, wordt u nog een aantal dagen verpleegd in Isala of uw eigen ziekenhuis. Tijdens het ontslaggesprek adviseert de verpleegkundige u over uw herstelperiode en de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief voor uw huisarts.

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie kan een bijdrage leveren aan het leren omgaan met klachten die horen bij de herstelperiode na uw operatie. Een verpleegkundige van hartrevalidatie van Isala neemt hierover contact met u op of u kunt contact opnemen met uw eigen ziekenhuis.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmelden bij de receptie
Gastvrouw of -heer
Kamer bezet
Medicijnen
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Artsen opereren
Arts opereert met robot
Artsen aan het werk in de operatiekamer
Bellen
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest