Contact
  1. 7050-Hartoperatie (PID): H4 Na de operatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

​Intensive care (IC)

Na de operatie brengt de anesthesioloog u, terwijl u nog slaapt, naar de IC. Hier wordt u intensief in de gaten gehouden en behandeld door een speciaal hiervoor opgeleid team van IC-verpleegkundigen en IC-artsen. Zij kunnen uw familie informeren over uw situatie en uitleg geven over de apparatuur. De anesthesioloog blijft u behandelen tot u de IC verlaat.

Meestal wordt u een aantal uren na de operatie wakker. Soms zullen we u langer laten slapen. Dit kan zijn als het een grote operatie is of als er toch complicaties zijn zoals bijvoorbeeld meer bloedverlies dan normaal. Als u wakker wordt, kunt u in het begin niet praten omdat er een buisje in uw keel zit voor de beademing (door de slaapmedicijnen kunt u na de operatie nog niet goed zelf ademen). De communicatie verloopt dan met gebaren, schrijven en een letterbord. Als de IC-arts en verpleegkundige vinden dat u zelf weer goed kunt ademen, haalt de verpleegkundige het buisje uit uw keel. U kunt dan weer gewoon praten maar u kunt nog wat hees zijn. Misschien heeft u last van uw keel. Er is een verpleegkundige in uw buurt die u helpt en uitleg geeft over wat gebeurt.

Rondom uw bed staat speciale apparatuur om optimale zorg en controle te bieden. Zo bent u bijvoorbeeld aangesloten aan een monitor. Dit apparaat registreert onder meer uw hartslag, bloeddruk en temperatuur. U heeft op bepaalde plaatsen slangetjes voor het afvoeren van wondvocht en urine.
Gedurende uw verblijf op de IC voeren verpleegkundigen en artsen dag en nacht controles bij u uit. Ook verzorgen zij uw wond. Omdat de wonden nog pijnlijk kunnen zijn, krijgt u pijnstillers. Als de pijn hinderlijk is bij goed door ademen, meldt u dit dan aan de verpleegkundige. Zij probeert ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk pijn heeft. Lees meer over Pijnbestrijding.

Na een hartoperatie zijn maar weinig mensen misselijk. Als u zich toch misselijk voelt, meldt u dit dan aan de verpleegkundige; dan krijgt u hier medicijnen tegen.
Er wordt regelmatig bloed afgenomen en een röntgenfoto van uw borst gemaakt.

Per dienst is er één verpleegkundige die u verzorgt. Zij is vrijwel altijd op de zaal aanwezig. De contactpersoon kan telefonisch informatie inwinnen bij de IC, liever niet tussen 7.30 en 9.30 uur.

De ochtend na de operatie komt de fysiotherapeut bij u aan bed. Hij helpt u met ademhalingsoefeningen en met het gebruik van de uniflo en het hoest­kussen. Door gebruik te maken van het hoestkussen kunt u krachtiger hoesten en zal het hoesten minder pijnlijk zijn. Zodra de IC-arts vindt dat u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar verpleegafdeling V4.5.

Bezoek op de IC

De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC coördineert het bezoek op de IC en begeleidt het eerste bezoek. Zij bespreekt met uw contactpersoon wanneer uw direct betrokkenen na de operatie voor de eerste keer op bezoek willen komen. Op de dag van de operatie is er eenmalig een kort bezoek mogelijk vanaf 16.00 uur (maximaal vier personen). Wij verzoeken uw direct betrokkenen zich voor elk bezoek te melden bij Familiebegeleiding IC, afdeling V3.5.

Een bezoek aan u op de IC kan een grote indruk maken op uw direct betrokkenen. Door de intensieve zorg is er veel bedrijvigheid en staat er veel apparatuur. Ook kan het zijn dat u er bleek/geel uitziet. Op de IC geeft een verpleeg­kundige uitleg over uw situatie op dat moment en vertelt zij waar alle apparatuur voor dient.

Twee belangrijke huishoudelijke regels voor bezoekers op de IC zijn:
In verband met infectiegevaar zijn bloemen en planten op de IC niet toe­gestaan. Een kaart of foto mag wel.
Op de IC moet u uw mobiele telefoon uitzetten omdat deze storingen aan de apparatuur kan veroorzaken.

Terug op V4.5

Zodra u terug mag naar de verpleegafdeling, brengen de IC-verpleegkundigen u naar afdeling V4.5 of wordt u opgehaald door de verpleegkundigen van V4.5. Op deze afdeling is de zorg minder intensief dan op de IC. Wel wordt u aangesloten op een monitor door middel van een draagbaar kastje. Vaak is er tijdens de operatie een pacemakerdraad in het hart gebracht. Dit draadje komt via uw buik naar buiten. Als het nodig is kan daar een uitwendige pacemaker op worden aangesloten om uw hartritme (tijdelijk) te ondersteunen. U kunt nog wat slaperig zijn van de narcose. Het is de bedoeling dat u ’s middags al even op de stoel komt zitten om uw herstel te bespoedigen. Wanneer er een ader uit uw been gebruikt is voor een omleiding, krijgt u een elastische kous aangemeten. Deze is alleen voor overdag. Het is de bedoeling dat u deze de eerste zes weken na de operatie draagt.

De verpleegkundige begeleidt u de komende dagen bij uw herstel. De eerste dagen na de operatie voelen de meeste patiënten zich moe, zijn emotioneel en hebben een grieperig gevoel. De wonden kunnen pijnlijk zijn, misschien heeft u geen eetlust en voelt u spierpijn in uw nek of schouders. Als u zich zo voelt, hoeft u zich hierover niet ongerust te maken. Dit is een reactie op de operatie. Het is wel van belang dat u uw klachten zoals pijn doorgeeft aan de verpleegkundige. Zij zal u meerdere keren per dag vragen om aan de pijn een cijfer te geven tussen 0 en 10. Mede afhankelijk daarvan geeft zij u pijnbestrijding.

Dagelijks tussen 8.00 en 11.00 uur loopt de zaalarts visite. Zo nodig zijn een hartchirurg en een cardioloog hierbij aanwezig. Zij volgen uw herstel en informeren u over eventuele noodzakelijke onderzoeken en medicijngebruik. Als u vragen heeft over de operatie of over uw herstel, kunt u deze altijd aan de zaalarts stellen. De artsen informeren u over het verloop van de operatie. Ook vertellen zij hoeveel omleidingen zijn geplaatst of, bij een hartklepoperatie, welke soort klep u hebt gekregen. Eventueel opgetreden complicaties komen eveneens aan de orde.

Het is belangrijk dat u na de operatie goed en het goede (eiwitrijke voeding) eet en drinkt. De aanbevolen hoeveelheid eiwitten die u per dag nodig heeft na deze grote operatie is 1,5 keer uw lichaamsgewicht aan grammen. Dus bij een gewicht van 80 kilogram, 120 gram eiwit. Dit kan lukken door zuivelproducten, vlees, vis en ei te kiezen.
Als bezoeker kunt u beter noten of pinda's meenemen dan zoetigheid.

Fysiotherapie

Vanaf de eerste dag na de operatie krijgt u begeleiding van een fysiotherapeut. De eerste dagen staan in het teken van verbeteren van de ademhaling, adviezen omtrent lichaamshouding en bewegen. Er wordt een begin gemaakt met het uit bed komen en kleine stukjes lopen.
Na deze fase is de fysiotherapie meer gericht op inspanningen die passen bij uw thuissituatie om uw zelfredzaamheid te vergroten.

Voorbereiding op ontslag

Als u wordt overgeplaatst naar uw eigen ziekenhuis.

Als u wordt overgeplaatst naar uw eigen ziekenhuis, hoort u dit meestal een dag van tevoren van de zaalarts. Op de dag van de overplaatsing wordt u in de loop van de dag met de ambulance naar uw eigen ziekenhuis gebracht. De zaalarts, apotheek, verpleegkundige en fysiotherapeut verzorgen een schriftelijke overdracht voor de zorgverleners in uw eigen ziekenhuis. Hierin staat beschreven welke operatie u heeft ondergaan, hoe uw herstel tot nu toe is verlopen en welke medicijnen u gebruikt.
In uw eigen ziekenhuis wordt de verdere revalidatie voortgezet.

Leest u voor u naar huis gaat het hoofdstuk ‘Herstel thuis’ door. Eventuele vragen hierover kunt u dan nog bespreken.

Als u vanuit ons ziekenhuis naar huis gaat

Zaalarts/PA

De zaalarts bespreekt met u minimaal een dag van tevoren wanneer u met ontslag mag. Hij doet een lichamelijk onderzoek en controleert uw longen en de borst- en eventuele arm- en/of beenwond. Hij bespreekt met u de verwachtingen over uw herstel.

Verpleegkundige

Een dag voor ontslag heeft u ‘s middags of ‘s avonds tijdens het bezoekuur een afsluitend gesprek met de verpleegkundige en uw direct betrokkenen. Overlegt u van tevoren met uw partner of familielid wie hierbij aanwezig is. Dit gesprek gaat over de opnameperiode in ons ziekenhuis en over de herstelperiode die nog voor u ligt. Zij bespreekt met u de onderwerpen uit het volgende hoofdstuk ‘Herstel thuis’. Leest u dit daarom vooraf door, eventuele vragen kunt u dan bespreken.

Hartrevalidatie

De laatste fase van het herstel van uw hartoperatie is hartrevalidatie. Een verpleegkundige van de hartrevalidatie neemt contact met u op om dit te bespreken. Dit kan gebeuren tijdens uw opname maar ook na ontslag bij uw polibezoek.
Mocht u door de cardioloog vanuit een ander ziekenhuis zijn verwezen en aldaar willen revalideren, dan kunt u contact opnemen met het betreffende ziekenhuis om daar een afspraak voor hartrevalidatie te maken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de filmpjes over Hartrevalidatie.

Filmpjes

Dag van ontslag

In de loop van de ochtend, als de informatie voor uw huisarts en apotheek klaar is, kunt u opgehaald worden. U krijgt de volgende papieren mee:

  • voorlopige brief en medicatieoverzicht die u bij u houdt ter overbrugging tot uw huisarts een definitieve brief van Isala heeft ontvangen; 
  • een briefje waarop staat dat u een afspraak voor over 2 tot 4 weken bij uw cardioloog krijgt toegestuurd;
  • een recept waarmee u uw (nieuwe) thuismedicatie bij uw eigen apotheek of bij de Isala apotheek kunt ophalen.

Eventueel:

  • sintromkaart van de trombosedienst;
  • afspraak voor bloedonderzoek en/of een longfoto;
  • poliklinische controle op de polikliniek Thoraxchirurgie.

Uw mening telt

Wij hechten veel waarde aan uw mening over uw verblijf in Isala en met name op afdeling V4.5b . Het delen van uw ervaringen kan onze zorgverlening in de toekomst verbeteren.

19 oktober 2020 / 7050 / P

Hartoperatie

Wat gebeurt er allemaal bij een hartoperatie? Dit leggen we uit met een fotoboek. Zo krijgt u een idee van de voorbereidingen, onze afdeling en wat we elke dag doen. Met het fotoboek kunt u uzelf, uw familie en andere betrokkenen voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt binnen bij Isala Zwolle in de Centrale hal. Als u in een ander ziekenhuis bent opgenomen, gaat u met een ambulance naar Isala Zwolle.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich bij de Centrale balie in de Centrale hal.
Aanmelden bij de receptie

Onderzoeken

U gaat eerst naar de Bloedafname om bloed te prikken. Soms vinden er andere onderzoeken plaats. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling.
Gastvrouw of -heer

Medicijnen

De apothekersassistent neemt met u de medicijnen door die u thuis gebruikt.
Medicijnen

De verpleegkundige

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. 
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

De zaalarts

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant is uw zaalarts en doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk fit genoeg bent voor de operatie.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

De fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft uitleg over ademhalingsoefeningen en het hoestkussen. U krijgt ook tips voor het bewegen na de operatie.

Gesprek met fysiotherapeut

Familiebegeleiding

Een verpleegkundige van de afdeling Familiebegeleiding Intensive care belt met uw eerste contactpersoon tijdens de operatie en het verblijf op de Intensive care.
Bellen

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich. Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. De verpleegkundige legt het verder uit.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Tijdens de operatie en uw opname op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de verpleegafdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de IC. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie bij een eerste bezoek aan u.

Voorbereiding hartoperatie

Verpleegafdeling

Een dag na de operatie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. 

Naar de operatiekamer

Pijn

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag of u pijn heeft. U moet dan een cijfer te geven tussen 0 en 10. Als het nodig is, krijgt u extra medicijnen tegen de pijn.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Bewegen

Na de operatie leert u uit bed te komen met een touw. Daardoor komt er minder druk te staan op uw borstbeen. U krijgt een elastische kous wanneer er een bloedvat uit uw been is gehaald.

Aan touw trekken

Voeding

Het is belangrijk dat u goed eet, dus voedsel waar veel eiwitten in zitten (eiwitrijk). De serviceassistent zorgt voor het eten en drinken. 

Menu eten bekijken

Artsenvisite

Elke dag komt de zaalarts bij u langs. Uw verpleegkundige is hier altijd bij.

 

Controle

Controles

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje, bloedonderzoek en een longfoto. Als de uitslagen van uw controles goed zijn, kunt u terug naar uw eigen ziekenhuis. Patiënten van Isala gaan naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Buisjes

Verder herstel

De avond voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U bespreekt samen de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief van de arts en een recept voor medicijnen. 

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie helpt bij een snellere genezing na uw operatie. Een verpleegkundige van Isala Harthuis neemt hierover contact met u op. Als u uit een ander ziekenhuis komt, kunt u contact opnemen met uw eigen ziekenhuis voor hartrevalidatie.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmelden bij de receptie
Gastvrouw of -heer
Medicijnen
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Bellen
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Voorbereiding hartoperatie
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest