Contact
 1. 7048-Hartoperatie (PID): H2 Voor de opname
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

​Preoperatief onderzoek

Veel patiënten worden voor de operatie uitgenodigd voor de preoperatieve polikliniek. U krijgt hiervoor een schriftelijke of digitale uitnodiging van het secretariaat Thoraxchirurgie. Dit betreft géén opname. Het doel is u te informeren over en voor te bereiden op uw hartoperatie. Daarnaast wordt beoordeeld of uw lichamelijke conditie zodanig is dat u een operatie kunt ondergaan. Dit alles duurt ongeveer vier uur en ziet er als volgt uit:

 • Gesprek en lichamelijk onderzoek door de hartchirurg of zaalarts.
 • Gesprek met een thoraxanesthesioloog.
 • Voorbereidend opnamegesprek met de verpleegkundige van Familiebegeleiding IC. De verpleegkundige verzamelt verpleegkundige gegevens en bespreekt met u de opvang thuis na de operatie.
 • Eventueel een gesprek met de fysiotherapeut, waarin u instructies krijgt om de longfunctie te trainen, zodat u beter voorbereid de operatie ingaat.
 • Routineonderzoeken: o.a. bloedonderzoek, ECG (hartfilm), longfoto en longfunctieonderzoek.

Gesprek met de arts

De hartchirurg of zaalarts geeft u uitleg over de operatie en vertelt u zo mogelijk wanneer de opnamedatum ongeveer zal zijn. Ook geeft hij informatie over de duur van de operatie en wat de eventuele risico’s en complicaties kunnen zijn.

Bij een hartklepoperatie krijgt u informatie over de soort kunstklep: een mechanische of biologische klep. Meer hierover leest u in de brochure van de Hartstichting 'Een hartklepaandoening'.
U krijgt uitleg over de periode dat u op de IC ligt en welke complicaties eventueel kunnen optreden (een nabloeding, infectie, hartritmestoornissen). Daarnaast bestaat er een kleine kans op een hartinfarct of hersenletsel.
Om een beeld te krijgen van uw lichamelijke conditie informeert de arts naar eventuele gezondheidsproblemen. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig door een andere specialist, bijvoorbeeld door een longarts.

Gesprek met de anesthesioloog

De thoraxanesthesioloog bespreekt met u de eventuele risico’s en complicaties van de narcose. Verder bespreekt hij in ieder geval de volgende punten:

 • overgevoeligheid voor medicijnen;
 • problemen met uw gebit of met uw mondopening;
 • problemen met uw nek beweging;
 • de mogelijkheid tot het ontvangen van bloedproducten;
  Als u absoluut geen bloedproducten wilt krijgen, kunt u niet bij ons worden geopereerd.
 • de narcose en de bijwerkingen hiervan;
 • mogelijke risico's en complicaties van de narcose;
 • verblijf op de IC.

Familiebegeleiding IC

Familiebegeleiding IC is gedurende uw verblijf op de Intensive care (IC) een schakel tussen u, uw direct betrokkenen en het ziekenhuis.

De verpleegkundigen van Familiebegeleiding IC:

 • Informeren u en uw direct betrokkenen in grote lijnen over het verloop van de opnameperiode.
 • Als het op prijs gesteld worden, houden zij uw contactpersoon tijdens de operatie telefonisch op de hoogte over het verloop van de operatie.
 • Begeleiden en coördineren van het bezoek op de IC.

Overplaatsing naar eigen ziekenhuis

Vanaf de derde dag na uw operatie kunt u overgeplaatst worden naar uw eigen ziekenhuis. Dit is afhankelijk van uw conditie en of er plaats is in uw eigen ziekenhuis. De zaalarts bespreekt dit met u. Wanneer u onder behandeling bent of komt bij een cardioloog in Isala, wordt u overgeplaatst naar de Verpleegafdeling- en beweegafdeling (VBA) of de afdeling Cardiologie. Meer informatie over de VBA leest in de folder De Verpleeg- en beweegafdeling. U kunt uw verpleegkundige ook vragen om de papieren versie.

Vooraf regelen

Oproep voor operatie

Zodra uw operatiedatum bekend is, krijgt u hierover op de donderdag in de week vóór uw operatie een telefonisch bericht van het secretariaat Thoraxchirurgie. Ook is dit te zien op het digitale portaal MijnIsala. Als u in deze periode andere gezondheidsproblemen krijgt zoals verkoudheid of griep, moet u contact opnemen met het secretariaat Thoraxchirurgie. In dat geval kan het nodig zijn de operatie uit te stellen. Ook mag u in deze periode (tenminste twee weken voordien) geen griepprik krijgen.

Niet ontharen

Ontharen voor een operatie is niet altijd gewenst omdat u daarmee het risico op infecties na de operatie vergroot. Daarom mag u vanaf zeven dagen voorafgaand aan de operatie géén lichaamsbeharing meer met een scheermesje of ontharingscrème verwijderen. Het verwijderen van gezichtsbeharing is geen probleem. Als de arts van mening is dat in uw situatie het operatiegebied toch onthaard moet worden, dan doet de afdelingsmedewerker dit de middag of avond voor de operatie met een speciale tondeuse.

Wat neemt u mee:

 • medicijnen die u gebruikt (in de originele verpakking, voor een paar dagen);
 • toiletartikelen (zo nodig brillenkoker/gebitsprothesebakje);
 • dames: een stevige bh zonder beugels;
 • nachtkleding en gemakkelijk zittende kleding voor overdag;
 • legitimatiebewijs: paspoort of identiteitskaart;
 • geschikt schoeisel (stevig en passend).

Indien van toepassing:

 • medicijnkaart;
 • allergiekaart;
 • dieetvoorschrift.

Waardevolle spullen

Wij adviseren u dringend zo min mogelijk mee te nemen naar het ziekenhuis en waardevolle zaken thuis te laten. Denk hierbij aan sieraden (ook uw trouwring die tijdens de operatie af moet), geld en mobiele telefoon. U kunt uw trouwring door de juwelier laten verwijderen, als het uzelf niet lukt.

Als u naar de operatiekamer en daarna naar de IC gaat, gaan alleen uw toiletartikelen mee. De rest van uw spullen wordt op verpleegafdeling V4.5 bewaard tot na uw verblijf op de IC. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er iets zoek raakt.

Zorg na ontslag

Verwacht u na ontslag nog zorg nodig te hebben op het gebied van zelfzorg of huishoudelijke zorg, wilt u dan bij familie, vrienden of buren informeren wie u waarmee kan helpen. Behoort dit niet tot de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige van het Steunpunt Zorg (038) 424 56 00.

Contactpersoon

Wij verzoeken u om bij opname de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon door te geven aan de verpleegkundige. De contactpersoon kan namens u uw direct betrokkenen informeren over hoe het met u gaat. Ook is hij of zij tevens het aanspreekpunt voor de zorgverleners. Telefonische informatie over u wordt alleen aan uw contactpersoon verstrekt. Dit gebeurt ter bescherming van uw privacy.

Operatie

Een hartoperatie is een grote operatie. U weet van uw arts welke operatie bij u zal plaatsvinden. De meest voorkomende operaties zijn:

 • een operatie waarbij omleidingen om een vernauwing in de kransslagader worden gelegd (Coronaire Arterie Bypass Graft operatie, CABG);
 • een reparatie of vervanging van een of meer hartkleppen.

Soms wordt een operatie aan de kransslagader gecombineerd met een operatie aan de hartkleppen. Het kan ook zijn dat er een omleidingsoperatie (bypassoperatie) wordt gedaan of dat de Da Vinci-robot wordt ingezet, waarbij het hart blijft doorkloppen. Er wordt tijdens de operatie dus geen gebruik gemaakt van de hartlongmachine. De hartchirurg informeert u over het al dan niet toepassen van één van deze methoden.

Onderzoek

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het noodzakelijk om regelmatig onderzoek te doen om te bekijken of onze methodes nog kunnen worden verbeterd. Het is daarom mogelijk dat de hartchirurg of anesthesioloog u vraagt om aan een van deze onderzoeken mee te doen. In dit geval zal hij u hierover informeren en uw toestemming vragen.

Registratie medische gegevens

Om onze kwaliteit van zorg te kunnen meten, worden de gegevens van alle operaties geregistreerd en anoniem verwerkt. Door toenemende regelgeving zijn wij verplicht uw toestemming te vragen om uw gegevens anoniem te mogen gebruiken voor kwaliteitsonderzoek en rapportage.

Ook zullen wij u of uw huisarts één maand en/of één jaar na de operatie enkele vragen stellen over uw gezondheidstoestand. Om dit te kunnen doen moet u een verklaringsbrief tekenen. De researchmedewerker zal dit met u bespreken en u vragen deze brief te tekenen. Als u ernstige bezwaren heeft tegen het anonieme gebruik van uw gegevens, verzoeken wij u dit aan de researchmedewerker te melden.

De apotheek van Isala vraagt uw medicijngegevens op bij uw apotheek. Als u daar bezwaar tegen heeft, moet u dat melden tijdens het gesprek op de preoperatieve polikliniek.

Risico’s en complicaties

Iedere operatie betekent een zeker risico, dus ook een hartoperatie. Net als bij alle operaties is er een overlijdensrisico aan een hartoperatie verbonden en kunnen er complicaties optreden. Bij sommige patiënten bestaat er een verhoogd risico. Wanneer dit het geval is, heeft uw eigen cardioloog dat waarschijnlijk al met u en uw familie of partner besproken. Ook in ons ziekenhuis zal de hartchirurg die u opereert, dat de dag vóór de operatie nog met u bespreken.

Uitleg over de werking van het hart, de operatie, risico’s en complicaties staan beschreven in de brochures van de Nederlandse Hartstichting ‘Een bypassoperatie van de kransslagaders’ en ‘Een hartklepaandoening, wat betekent dat’. Tijdens het voorbereidend gesprek met de arts wordt er precies besproken om welke operatie het bij u gaat en wat er gaat gebeuren. Wilt u zich nog verder verdiepen hierin, dan kunt u deze folders lezen. U krijgt daardoor een beeld van wat u te wachten staat. Zodoende kunt u zich voorbereiden op de komende periode. Eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u dan tijdig met uw arts bespreken. De folders zijn aanwezig op de V2.5 en V4.5, of te lezen op internet.

Het is ook mogelijk dat u voor een andere hartoperatie wordt opgenomen. Uw cardioloog heeft u hierover vooraf geïnformeerd. Een grote operatie, zoals een hartoperatie, geeft een verhoogde kans op acuut optredende verwardheid (delier) na de operatie. U kunt hierdoor bijvoorbeeld vergeetachtig zijn, of zich onrustig of angstig voelen. Deze verschijnselen zijn van tijdelijke aard. Indien nodig zal de verpleegkundige u en uw direct betrokkenen hierover verder informeren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Acuut optredende verwardheid en delier'.

U doet er goed aan om in de aanloop naar de operatie een zo goed mogelijke conditie en voedingstoestand te bewerkstelligen of te behouden door voldoende beweging te nemen en goed te eten. Met een energie- en eiwitverrijkte voeding kunt u uw lichamelijke conditie verbeteren. Voor meer informatie over voeding verwijzen wij u naar deze folder Voedingsadvies bij ziekte en herstel.
Hierdoor voelt u zich beter en kunt u de kans op complicaties tijdens en na de operatie verkleinen. In dit filmpje wordt samengevat wat u zelf kunt doen.

19 oktober 2020 / 7048 / P

Hartoperatie

Wat gebeurt er allemaal bij een hartoperatie? Dit leggen we uit met een fotoboek. Zo krijgt u een idee van de voorbereidingen, onze afdeling en wat we elke dag doen. Met het fotoboek kunt u uzelf, uw familie en andere betrokkenen voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt binnen bij Isala Zwolle in de Centrale hal. Als u in een ander ziekenhuis bent opgenomen, gaat u met een ambulance naar Isala Zwolle.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich bij de Centrale balie in de Centrale hal.
Aanmelden bij de receptie

Onderzoeken

U gaat eerst naar de Bloedafname om bloed te prikken. Soms vinden er andere onderzoeken plaats. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling.
Gastvrouw of -heer

Medicijnen

De apothekersassistent neemt met u de medicijnen door die u thuis gebruikt.
Medicijnen

De verpleegkundige

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. 
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

De zaalarts

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant is uw zaalarts en doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk fit genoeg bent voor de operatie.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

De fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft uitleg over ademhalingsoefeningen en het hoestkussen. U krijgt ook tips voor het bewegen na de operatie.

Gesprek met fysiotherapeut

Familiebegeleiding

Een verpleegkundige van de afdeling Familiebegeleiding Intensive care belt met uw eerste contactpersoon tijdens de operatie en het verblijf op de Intensive care.
Bellen

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich. Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. De verpleegkundige legt het verder uit.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Tijdens de operatie en uw opname op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de verpleegafdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de IC. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie bij een eerste bezoek aan u.

Voorbereiding hartoperatie

Verpleegafdeling

Een dag na de operatie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. 

Naar de operatiekamer

Pijn

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag of u pijn heeft. U moet dan een cijfer te geven tussen 0 en 10. Als het nodig is, krijgt u extra medicijnen tegen de pijn.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Bewegen

Na de operatie leert u uit bed te komen met een touw. Daardoor komt er minder druk te staan op uw borstbeen. U krijgt een elastische kous wanneer er een bloedvat uit uw been is gehaald.

Aan touw trekken

Voeding

Het is belangrijk dat u goed eet, dus voedsel waar veel eiwitten in zitten (eiwitrijk). De serviceassistent zorgt voor het eten en drinken. 

Menu eten bekijken

Artsenvisite

Elke dag komt de zaalarts bij u langs. Uw verpleegkundige is hier altijd bij.

 

Controle

Controles

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje, bloedonderzoek en een longfoto. Als de uitslagen van uw controles goed zijn, kunt u terug naar uw eigen ziekenhuis. Patiënten van Isala gaan naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Buisjes

Verder herstel

De avond voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U bespreekt samen de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief van de arts en een recept voor medicijnen. 

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie helpt bij een snellere genezing na uw operatie. Een verpleegkundige van Isala Harthuis neemt hierover contact met u op. Als u uit een ander ziekenhuis komt, kunt u contact opnemen met uw eigen ziekenhuis voor hartrevalidatie.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmelden bij de receptie
Gastvrouw of -heer
Medicijnen
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Bellen
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Voorbereiding hartoperatie
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest