Contact
  1. 7049-Hartoperatie (PID): H3 Opnameperiode
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

​Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de Centrale balie. U wordt naar het laboratorium gebracht om bloed te laten prikken. Ook kan het voorkomen dat u nog andere onderzoeken moet laten doen; dit hoort u bij de Centrale balie. Vervolgens wordt u via het apotheekservicepunt (ASP) en Familiebegeleiding IC naar verpleegafdeling V2.5 of V4.5 gebracht.

Het ziekenhuisverblijf in het kort

U wordt meestal een dag voor de operatie op verpleegafdeling V2.5 of V4.5 opgenomen. Wordt u echter op maandag geopereerd, dan verwachten wij u de vrijdag hiervoor. In overleg met de hartchirurg kunt u eventueel met weekendverlof. Dit geldt alleen als u van huis komt, dus niet als u bent overgekomen uit een verwijzend ziekenhuis.

Na de operatie gaat u naar de afdeling Intensive care (IC). Zodra de Intensive care-arts vindt dat u voldoende bent hersteld, gaat u terug naar verpleegafdeling V4.5. Dit is op de dag na de operatie. Soms is een langer verblijf op de IC noodzakelijk.

Na de operatie blijft u gemiddeld zes à zeven dagen opgenomen (de dag na de operatie is dag één). Dit is afhankelijk van uw ingreep, uw herstel en eventuele overplaatsing naar een ander ziekenhuis. Wanneer de operatie gedaan zal worden met behulp van de Da Vinci Robot, zal de opnameduur ná de operatie nog ongeveer 4 dagen zijn, afhankelijk van uw hersteltijd.

Wat is de gang van zaken rondom een hartoperatie? Om dit kort en krachtig uit te leggen, hebben we een fotoreportage gemaakt. Zo krijgt u letterlijk een beeld van de voorbereidingen, onze afdeling en de dagelijkse handelingen. Bekijk het fotoalbum 'Hartoperatie' onderaan deze pagina.

Verpleegafdeling V4.5

Afdeling V4.5 heeft als specialisme thoraxchirurgie. Er kunnen 24 patiënten worden opgenomen. Alle bedden zijn bestemd voor patiënten die een hart­operatie ondergaan. De afdeling beschikt over een-, twee en vier- persoonskamers. Op de kamers liggen zowel mannen als vrouwen.

Praktische informatie

Op afdeling V4.5 mag niet worden gerookt. Dit geldt overigens voor het hele ziekenhuis en terrein. Tijdens uw verblijf mag u de afdeling niet verlaten. Wilt u dit toch, dan kunt u dit met de zaalarts overleggen. Op V4.5 mag u beperkt uw mobiele telefoon gebruiken, dat wil zeggen: zo min mogelijk op zaal en niet tussen 21.00 en 10.00 uur en tussen 12.30 en 14.30 uur. Zet uw telefoon bij voorkeur op de trilfunctie.

Programma opnamedag

Ochtend

Opnamegesprek met een verpleegkundige van de Familiebegeleiding IC en/of van de afdeling V4.5

De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC verzamelt de verpleegkundige gegevens die nodig zijn voor een goed verloop van de opname. Eventueel controleert zij of de informatie van het eerder voorbereidend opnamegesprek op de preoperatieve polikliniek nog actueel is. Ook krijgt u van haar informatie over de gang van zaken op de opnamedag en de operatiedag. Zij vertelt u het tijdstip van de operatie en de chirurg die u opereert. Verder geeft zij u uitleg over de gang van zaken tijdens de operatie en het verblijf op de IC. U en uw contactpersoon krijgen uitleg over het telefonisch informeren tijdens de operatie. Zij bespreekt ook uw eventuele wensen op dit gebied. Daarnaast gaat ze na of u de opvang thuis goed geregeld heeft in de periode na de ziekenhuisopname.

De verpleegkundige van V2.5 of V4.5 geeft u een rondleiding over de afdeling en laat u uw kamer zien. Laat uw tas zo veel mogelijk ingepakt. Alleen uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. Tijdens de operatie en uw verblijf op de IC wordt uw tas bewaard in een afgesloten kast op de afdeling.

Opnamegesprek apotheekservicepunt (ASP)

De apothekersassistent neemt (aan de hand van het medicatieoverzicht dat ze heeft opgevraagd bij uw apotheek) de medicijnen die u thuis gebruikt, met u door. In dat gesprek kunt u melden als u medicijnen anders gebruikt dan in het overzicht staat. Bent u voor bepaalde stoffen of medicijnen overgevoelig (allergisch), geef dit dan door aan de apothekersassistent.

Middag

Rond 12.00 uur krijgt u een broodmaaltijd. Uw begeleider kan voor een lunch terecht in het ziekenhuisrestaurant of een meegebrachte lunch op afdeling V4.5 nuttigen.

Opnamegesprek zaalarts

De zaalarts doet het lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk in staat bent de operatie te ondergaan. Hij informeert of er de laatste tijd veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn opgetreden. Het is belangrijk dat u eventuele bijzonderheden hieromtrent meldt. Als er nog aanvullend onderzoek is gedaan, krijgt u hiervan de uitslag. In een enkel geval kunnen de uitslagen van de onderzoeken afwijkend zijn. Het komt soms voor dat daardoor een operatie moet worden uitgesteld. Hij informeert u aangaande het reanimatiebeleid. Lees meer in de gerelateerde folder '(Niet) reanimeren'.

Voorlichting fysiotherapie

Voor patiënten die geen informatie over de fysiotherapie hebben gekregen, is er om 14.00 uur een korte informatiebijeenkomst. Hier wordt ingegaan op wat u van de fysiotherapie kunt verwachten na de operatie. U krijgt bijvoorbeeld uitleg over het gebruik van de uniflo en het zogenaamde hoestkussen.

Gesprek hartchirurg

In de loop van de middag of avond komt de hartchirurg die u gaat opereren met u kennismaken. U krijgt de laatste informatie over de operatie. De verwachtingen over de operatie en uw herstel worden met u besproken. Wat er bij u precies gaat gebeuren, kan de arts van tevoren nooit exact zeggen. Pas tijdens de operatie wordt duidelijk hoe uw hart en bloed­vaten eruitzien en wat er precies gedaan moet worden. 

Na de operatie, aan het einde van de dag, neemt de hartchirurg telefonisch contact op met uw contactpersoon over het verloop van de operatie.

Gesprek anesthesioloog

In de loop van de middag of avond komt een anesthesioloog bij u langs, als u nog niet op de polikliniek bij hem geweest bent. Hij informeert u over de narcose, de bijwerkingen hiervan en eventuele complicaties en risico’s. De anesthesioloog bewaakt tijdens de operatie de belangrijkste lichaamsfuncties en zorgt dat u van de operatie zelf niets voelt. Ook is hij verantwoordelijk voor uw verblijf op de IC.
Hij informeert soms naar eventueel aanvullende medische gegevens die voor hem van belang zijn. Vragen over de narcose kunt u aan hem stellen.

Als er na uw operatie speciale omstandigheden zijn, zal de anesthesioloog deze met u bespreken. De anesthesioloog die met u komt praten, is meestal een andere dan die bij uw operatie aanwezig is. Beiden zijn echter goed op de hoogte van uw situatie.

Let op
Het tijdstip van de operatie kan veranderen als er een spoedoperatie tussendoor komt, als een andere operatie uitloopt of als er geen IC-bed beschikbaar is. Uw operatie kan hierdoor van dagdeel veranderen maar ook een dag of langer uitgesteld worden. Houdt u hier rekening mee.

Voorbereiding op de operatie

Om de operatie goed en veilig te laten verlopen is een goede voorbereiding van belang. De verpleegkundige bepaalt nauwkeurig uw gewicht met de weegschaal. Dit is nodig omdat uw lichaam na de operatie vaak vocht vasthoudt. De verpleegkundige weegt u dan elke ochtend en u krijgt zo nodig plastabletten tot u weer op uw oude gewicht bent.

's Avonds moet u zich goed douchen. Hierna trekt u schone nachtkleding aan. Wanneer u 's ochtends om acht uur geopereerd wordt, slaapt u in de operatiekleding. Als u nagellak gebruikt, moet u deze verwijderen. Het is goed om de avond vóór de operatie voldoende te drinken. Als u geen suikerpatiënt bent, krijgt u 2 uur voor de operatie 2 glazen Roosvicee aangeboden. Het drinken van Roosvicee leidt tot verbetering van uw welzijn (minder dorst, honger, angst) en is gunstig voor de suiker- en glycogeenhuishouding tijdens en na de operatie. Rond 22.00 uur krijgt u van de verpleegkundige misschien een slaaptablet. Na het innemen van dit tabletje mag u niet meer alleen uit bed. Door de slaperigheid bestaat de kans dat u valt. Belt u daarom de verpleegkundige als u uit bed wilt.

De operatiedag

‘s Ochtends controleert de verpleegkundige uw temperatuur en geeft de medicijnen die de anesthesioloog heeft afgesproken. Afhankelijk van het operatieprogramma wordt ‘s ochtends of aan het begin van de middag begonnen met de operatie.

Afhankelijk van het tijdstip waarop u wordt geopereerd, krijgt u nog iets te eten of drinken. Als u aan de beurt bent, krijgt u speciale operatiekleding aan en brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer (OK). Daar wordt u op een operatietafel geholpen en naar de OK gereden.

De anesthesieassistent sluit u aan op de hartbewaking (monitor) en u krijgt een plakker op uw voorhoofd. Hiermee kunnen we hersensignalen meten en aan de hand daarvan de diepte van de slaap bepalen en sturen. Om u in slaap te brengen krijgt u een infuus in de hand of op de arm. Voor de veiligheid krijgt u, na plaatselijke verdoving, een dunne canule in de slagader aan de binnenkant van de pols om uw bloeddruk slag op slag te kunnen meten.
Alles wat wordt gedaan, wordt u van tevoren verteld.

Via het infuus wordt u in slaap gemaakt. Als u slaapt, krijgt u een buisje in uw luchtpijp voor de beademing en een kunststof buisje met een camera in de slokdarm om continu de functie van uw hart te kunnen controleren. Het is daarom van belang om het aan de cardio-anesthesioloog te vertellen als uw gebit niet goed vastzit of als uw mondopening beperkt is of als u uw nek maar beperkt kunt bewegen. Ook krijgt u een infuus in uw hals (centrale lijn), waarmee de drukken in het hart kunnen worden gemeten. In veel gevallen krijgt u nog een tweede infuus in een arm. U krijgt altijd een urinekatheter.
Behalve de hartchirurg, anesthesiemedewerker en anesthesioloog zijn tijdens de operatie ook enkele operatieassistenten aanwezig en een perfusionist die zorgt voor de instandhouding van uw hart- en longfunctie.

13 januari 2020 / 7049 / P

Hartoperatie

Wat gebeurt er allemaal bij een hartoperatie? Dit leggen we uit met een fotoboek. Zo krijgt u een idee van de voorbereidingen, onze afdeling en wat we elke dag doen. Met het fotoboek kunt u uzelf, uw familie en andere betrokkenen voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt binnen bij Isala Zwolle in de Centrale hal. Als u in een ander ziekenhuis bent opgenomen, gaat u met een ambulance naar Isala Zwolle.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich bij de Centrale balie in de Centrale hal.
Aanmelden bij de receptie

Onderzoeken

U gaat eerst naar de Bloedafname om bloed te prikken. Soms vinden er andere onderzoeken plaats. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling.
Gastvrouw of -heer

Medicijnen

De apothekersassistent neemt met u de medicijnen door die u thuis gebruikt.
Medicijnen

De verpleegkundige

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. 
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

De zaalarts

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant is uw zaalarts en doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk fit genoeg bent voor de operatie.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

De fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft uitleg over ademhalingsoefeningen en het hoestkussen. U krijgt ook tips voor het bewegen na de operatie.

Gesprek met fysiotherapeut

Familiebegeleiding

Een verpleegkundige van de afdeling Familiebegeleiding Intensive care belt met uw eerste contactpersoon tijdens de operatie en het verblijf op de Intensive care.
Bellen

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich. Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. De verpleegkundige legt het verder uit.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Tijdens de operatie en uw opname op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de verpleegafdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de IC. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie bij een eerste bezoek aan u.

Voorbereiding hartoperatie

Verpleegafdeling

Een dag na de operatie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. 

Naar de operatiekamer

Pijn

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag of u pijn heeft. U moet dan een cijfer te geven tussen 0 en 10. Als het nodig is, krijgt u extra medicijnen tegen de pijn.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Bewegen

Na de operatie leert u uit bed te komen met een touw. Daardoor komt er minder druk te staan op uw borstbeen. U krijgt een elastische kous wanneer er een bloedvat uit uw been is gehaald.

Aan touw trekken

Voeding

Het is belangrijk dat u goed eet, dus voedsel waar veel eiwitten in zitten (eiwitrijk). De serviceassistent zorgt voor het eten en drinken. 

Menu eten bekijken

Artsenvisite

Elke dag komt de zaalarts bij u langs. Uw verpleegkundige is hier altijd bij.

 

Controle

Controles

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje, bloedonderzoek en een longfoto. Als de uitslagen van uw controles goed zijn, kunt u terug naar uw eigen ziekenhuis. Patiënten van Isala gaan naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Buisjes

Verder herstel

De avond voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U bespreekt samen de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief van de arts en een recept voor medicijnen. 

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie helpt bij een snellere genezing na uw operatie. Een verpleegkundige van Isala Harthuis neemt hierover contact met u op. Als u uit een ander ziekenhuis komt, kunt u contact opnemen met uw eigen ziekenhuis voor hartrevalidatie.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmelden bij de receptie
Gastvrouw of -heer
Medicijnen
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Bellen
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Voorbereiding hartoperatie
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest