Contact
 1. 7049-Hartoperatie (PID): H3 Opnameperiode

Patiënten Informatie Dossier

De opnamedag

Op de dag dat u opgenomen wordt, meldt u zich aan bij de aanmeldzuil in de Centrale hal. U gaat dan naar de Bloedafname om bloed te prikken. Soms vinden er nog meer onderzoeken plaats. Als dit zo is, dan heeft de secretaresse dit eerder aan u doorgegeven.
Daarna gaat u naar de afdeling waar u opgenomen wordt: V2.5 of V4.5.

In het ziekenhuis

U wordt meestal een dag voor de operatie opgenomen. Als u op maandag geopereerd wordt, verwachten wij u de vrijdag ervoor. In overleg met de hartchirurg kunt u eventueel tijdens het weekend naar huis.
Na de operatie gaat u naar de Intensive care (IC). Als de arts van de IC het goed vindt, gaat u naar verpleegafdeling V4.5. Dit gebeurt meestal nadat u één nacht op de IC bent gebleven.
Na de operatie blijft u gemiddeld zes dagen opgenomen. Dit hangt af van uw operatie, hoe snel u beter wordt en of u naar een ander ziekenhuis gaat. Wanneer de operatie uitgevoerd wordt met de Da Vinci-robot, blijft u nog ongeveer vier dagen in het ziekenhuis.

Fotoboek Hartoperatie

Wat gebeurt er allemaal bij een hartoperatie?
Dit leggen we uit met een fotoboek. Zo krijgt u een idee van de voorbereidingen, onze afdeling en wat we elke dag doen. Bekijk het fotoboek 'Hartoperatie' op onze website.

Verpleegafdeling V4.5

Afdeling V4.5 heeft als specialisme thoraxchirurgie. Er kunnen 24 patiënten worden opgenomen die een hartoperatie krijgen. De afdeling heeft een-, twee- en vier- persoonskamers. Op de kamers liggen zowel mannen als vrouwen.

Handige informatie

 • Op verpleegafdeling V4.5 mag niet worden gerookt. Dit geldt voor het hele ziekenhuis en ziekenhuisterrein.
 • Tijdens uw opname mag u verpleegafdeling V4.5 niet verlaten.
 • Op verpleegafdeling V4.5 mag u beperkt uw mobiele telefoon gebruiken. Dat betekent zo min mogelijk op uw kamer, en niet tussen 21.00 en 10.00 uur en tussen 12.30 en 14.30 uur.
 • Zet uw telefoon op de trilfunctie.

Programma opnamedag

Ochtend

Opnamegesprek met de verpleegkundige

De verpleegkundige verzamelt de verpleegkundige gegevens zodat uw opname goed verloopt. De verpleegkundige controleert ook met u of de informatie allemaal klopt.
U krijgt informatie over de opname, de operatie en de opname op de IC. U hoort het tijdstip van de operatie en de naam van de hartchirurg.
De verpleegkundige van de familiebegeleiding IC belt op de opnamedag met uw contactpersoon. Zij houdt uw contactpersoon op de hoogte tijdens de operatie en uw opname op de IC.
De verpleegkundige geeft u een rondleiding over de verpleegafdeling. Laat uw tas zo veel mogelijk ingepakt. Alleen uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. Tijdens de operatie en uw opname op de IC wordt uw tas bewaard in een afgesloten kast op de afdeling.

Opnamegesprek apotheekservicepunt (ASP)

De apothekersassistent neemt de medicijnen die u thuis gebruikt met u door. Dit gebeurt met een overzicht dat ze heeft opgevraagd bij uw apotheek.
Als u medicijnen anders gebruikt dan in het overzicht staat, kunt u dit melden in het gesprek. Bent u voor bepaalde stoffen of medicijnen overgevoelig (allergisch), geef dit dan ook door aan de apothekersassistent.

Middag

Rond 12.00 uur krijgt u een broodmaaltijd. Uw begeleider kan voor een lunch terecht in het ziekenhuisrestaurant of kan een zelf meegebrachte lunch eten.

Opnamegesprek physician assistant

De physician assistant doet een lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk fit genoeg bent voor de operatie. U bespreekt samen of uw gezondheid is veranderd. Als er bijzonderheden zijn, is het belangrijk dat u dit zegt.
Als er nog extra onderzoek is gedaan, krijgt u hiervan de uitslag. Het komt soms voor dat daardoor een operatie moet worden uitgesteld.
De zaalarts legt ook het reanimatiebeleid uit. Tijdens de hartoperatie en direct erna wordt bij een hart- en ademstilstand altijd gereanimeerd. Dit is een landelijke richtlijn. Deze richtlijn is er omdat een hart- en ademstilstand een direct gevolg kan zijn van de operatie. Door de afspraak tot reanimeren in uw dossier te vermelden, kan iedere arts deze behandelafspraak nakomen. De afspraak tot reanimeren kan na de operatie gewijzigd worden in niet reanimeren. 

Voorlichting fysiotherapie

Rond 13.30 uur krijgt u informatie van de fysiotherapeut over ademhalingsoefeningen en bewegen na de operatie.

Avond

Gesprek hartchirurg

In de namiddag of de avond komt de hartchirurg die u gaat opereren met u kennismaken. U krijgt de laatste informatie over de operatie. De verwachtingen over de operatie en de tijd erna worden met u besproken. Wat er bij u precies gaat gebeuren, kan de arts van tevoren nooit precies zeggen. Pas tijdens de operatie wordt duidelijk hoe uw hart en bloedvaten er uitzien en wat er precies gedaan moet worden.

Gesprek cardio-anesthesioloog

In de namiddag of de avond komt een cardio-anesthesioloog bij u langs. U krijgt uitleg over de narcose, de bijwerkingen ervan en mogelijke problemen en risico’s.
De cardio-anesthesioloog bewaakt tijdens de operatie de lichaamsfuncties en zorgt dat u van de operatie zelf niets merkt. Ook is deze arts verantwoordelijk voor uw opname op de IC.
De cardio-anesthesioloog vraagt soms naar extra medische gegevens die belangrijk zijn. Uw vragen over de narcose kunt u dan ook bespreken.
Als er na uw operatie bijzonderheden zijn, bespreekt de cardio-anesthesioloog deze met u. De cardio-anesthesioloog die met u komt praten, is meestal een andere dan die bij uw operatie is. Beiden zijn goed op de hoogte van uw situatie.

Let op
Het tijdstip van de operatie kan veranderen als er een spoedoperatie tussendoor komt, als een andere operatie uitloopt of als er geen IC-bed vrij is. Uw operatie kan hierdoor later op de dag zijn, maar ook een dag of langer uitgesteld worden. Houdt hier rekening mee.

Voorbereiding op de operatie

Voor een veilige operatie is een goede voorbereiding nodig. Deze voorbereiding ziet er als volgt uit:

 • De verpleegkundige weegt u op een weegstoel. Dit is nodig omdat uw lichaam na de operatie vaak vocht vasthoudt. De verpleegkundige weegt u daarna elke ochtend. U krijgt als dat nodig is plastabletten, totdat u weer op uw oude gewicht bent.
 • 's Avonds moet u zich goed douchen. Hierna trekt u schone nachtkleding aan. Als u 's ochtends om acht uur geopereerd wordt, slaapt u in de operatiekleding.
 • Als u nagellak gebruikt, moet u deze verwijderen.
 • Het is goed om de avond vóór de operatie voldoende te drinken. Als u geen suikerpatiënt bent, krijgt u twee uur voor de operatie twee glazen Roosvicee. Door het drinken van Roosvicee kunt u zich wat prettiger voelen (minder dorst, honger, angst) en het is goed voor de suiker- en glycogeenspiegel tijdens en na de operatie.
 • Voor en na de operatie is tandenpoetsen belangrijk om infecties te voorkomen.

De operatie

De dag van de operatie ziet er in grote lijnen zo uit:

 • ‘s Ochtends controleert de verpleegkundige uw temperatuur en geeft u de voorgeschreven medicijnen.
 • U wordt in de ochtend of in de middag geopereerd. Afhankelijk daarvan mag u nog iets eten of drinken.
 • Als u aan de beurt bent, krijgt u operatiekleding aan en brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer (OK). Daar wordt u op een operatietafel geholpen en naar de OK gereden.
 • De anesthesieassistent sluit u aan op de hartbewaking (monitor) en u krijgt een plakker op uw voorhoofd. Hiermee kunnen we signalen in de hersenen meten en zo de diepte van de slaap bepalen.
 • U krijgt een infuus op de hand of in de arm. Voor de veiligheid krijgt u, na plaatselijke verdoving, een dun buisje (canule) in de slagader aan de binnenkant van de pols. Hiermee meten we uw bloeddruk.

Op de operatiekamer krijgt u uitleg over alles wat bij u gedaan wordt.

 • Via het infuus wordt u in slaap gemaakt. Als u slaapt, krijgt u een buisje in uw luchtpijp voor de beademing en een kunststof buisje met een camera in de slokdarm om steeds de functie van uw hart te kunnen controleren.
 • Ook krijgt u een infuus in uw hals (centrale lijn), waarmee de drukken in het hart worden gemeten. In veel gevallen krijgt u nog een tweede infuus in een arm. U krijgt altijd een urinekatheter.
 • Behalve de hartchirurg, cardio-anesthesioloog en anesthesiemedewerker zijn er tijdens de operatie ook operatieassistenten en een perfusionist. De perfusionist werkt met de hart-longmachine.
Laatst gewijzigd 27 maart 2023 / 7049 / P

Hartoperatie

Wat gebeurt er allemaal bij een hartoperatie? Dit leggen we uit met een fotoboek. Zo krijgt u een idee van de voorbereidingen, onze afdeling en wat we elke dag doen. Met het fotoboek kunt u uzelf, uw familie en andere betrokkenen voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt binnen bij Isala Zwolle in de Centrale hal. Als u in een ander ziekenhuis bent opgenomen, gaat u met een ambulance naar Isala Zwolle.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich aan bij één van de aanmeldzuilen in de Centrale hal.
Aanmeldzuilen in de Centrale hal Isala Zwolle

Onderzoeken

U gaat eerst naar de Bloedafname om bloed te prikken. Soms vinden er meer onderzoeken plaats. Als dat voor u geldt, dan heeft de secretaresse dit  eerder aan u doorgegeven. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling.

Bij een patiënt wordt bloed afgenomen

Medicijnen

De apothekersassistent neemt met u de medicijnen door die u thuis gebruikt.
Medicijnen

De verpleegkundige

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. 
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

De zaalarts

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant is uw zaalarts en doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk fit genoeg bent voor de operatie.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

De fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft uitleg over ademhalingsoefeningen en het hoestkussen. U krijgt ook tips voor het bewegen na de operatie.

Gesprek met fysiotherapeut

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich. Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. De verpleegkundige legt het verder uit.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Tijdens de operatie en uw opname op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de verpleegafdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Familiebegeleiding

Een verpleegkundige van de afdeling Familiebegeleiding Intensive care belt met uw eerste contactpersoon tijdens de operatie en het verblijf op de Intensive care.
Bellen

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de IC. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie bij een eerste bezoek aan u.

Voorbereiding hartoperatie

Verpleegafdeling

Een dag na de operatie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. 

Naar de operatiekamer

Pijn

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag of u pijn heeft. U moet dan een cijfer geven tussen 0 en 10. Als het nodig is, krijgt u extra medicijnen tegen de pijn.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Bewegen

Na de operatie leert u uit bed te komen met een touw. Daardoor komt er minder druk te staan op uw borstbeen. U krijgt een elastische kous wanneer er een bloedvat uit uw been is gehaald.

Aan touw trekken

Voeding

Het is belangrijk dat u goed eet, dus voedsel waar veel eiwitten in zitten (eiwitrijk). De serviceassistent zorgt voor het eten en drinken. 

Menu eten bekijken

Artsenvisite

Elke dag komt de zaalarts bij u langs. Uw verpleegkundige is hier altijd bij.

 

Controle

Controles

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje, bloedonderzoek en een longfoto. Als de uitslagen van uw controles goed zijn, kunt u terug naar uw eigen ziekenhuis. Patiënten van Isala gaan naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Buisjes

Verder herstel

De avond voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U bespreekt samen de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief van de arts en een recept voor medicijnen. 

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie helpt bij een snellere genezing na uw operatie. Een verpleegkundige van Isala Harthuis neemt hierover contact met u op. Als u uit een ander ziekenhuis komt, kunt u contact opnemen met uw eigen ziekenhuis voor hartrevalidatie.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmeldzuilen in de Centrale hal Isala Zwolle
Bij een patiënt wordt bloed afgenomen
Medicijnen
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Bellen
Voorbereiding hartoperatie
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest