Contact
 1. 5259-Voorbereiding preoperatieve polikliniek Hartchirurgie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Ter voorbereiding op een hartoperatie brengen patiënten een bezoek aan de preoperatieve polikliniek Hartchirurgie (officieel: cardio-thoracale chirurgie). Binnenkort heeft u een afspraak bij ons. Hier leest u meer over het doel van uw bezoek en over de gang van zaken.

Hartoperatie

Onlangs bent u bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten. Met uw cardioloog heeft u de mogelijkheden besproken om uw klachten te verhelpen. De gegevens van al uw onderzoeken zijn doorgestuurd en besproken in het Hartteam van Isala. Naar aanleiding van deze gegevens hebben de artsen van dit team (bestaande uit een cardioloog en een cardio-thoracaalchirurg, kortweg: hartchirurg) besloten dat u in aanmerking komt voor een hartoperatie. Hiervoor bent u op de wachtlijst geplaatst van Isala.

De cardioloog heeft u verteld welke operatie u zal ondergaan. De meest voorkomende hartoperaties zijn:

 • Een operatie waarbij omleidingen om een vernauwing in de kransslagader worden aangebracht (ook wel CABG genoemd, de afkorting van Coronary Artery Bypass Grafting).
 • Een operatie waarbij één of meer hartkleppen gerepareerd en/of vervangen worden.
 • Een operatie ter behandeling van hartritmestoornissen.
 • Een combinatie van bovenstaande operaties.
 • Het is ook mogelijk dat u voor een ander soort hartoperatie wordt opgenomen; uw cardioloog heeft u hierover geïnformeerd.

Preoperatieve polikliniek

Ter voorbereiding op uw hartoperatie heeft u een afspraak op de preoperatieve polikliniek Hartchirurgie. Het doel is u te informeren over en voor te bereiden op uw hartoperatie. Daarnaast wordt beoordeeld of uw lichamelijke conditie zodanig is dat u een operatie kunt ondergaan.
Wij raden u aan om iemand te vragen u te vergezellen tijdens uw bezoek aan de preoperatieve polikliniek, want tijdens de gesprekken horen twee nu eenmaal meer dan één.

Uw bezoek aan de preoperatieve polikliniek Hartchirurgie duurt ongeveer vier uur. In deze periode heeft u gesprekken met de volgende zorgverleners:

 • De hartchirurg of physician assistant. De hartchirurg informeert u over de hartoperatie die u moet ondergaan en de mogelijke complicaties en risico’s.
 • Een verpleegkundige van het team Familiebegeleiding Intensive care (IC).
 • De thoraxanesthesistioloog, eigenlijk de anesthesist. Dit is niet perse degene die ook bij de operatie aanwezig is. Dit geldt overigens ook voor de hartchirurg die het gesprek met u voert op de polikliniek. De thoraxanesthesioloog informeert u over de narcose, de bijwerkingen hiervan en eventuele complicaties en risico's. De anesthesioloog bewaakt tijdens de operatie de belangrijkste lichaamsfuncties en zorgt dat u van de operatie zelf niets voelt. Een hartoperatie gebeurt namelijk altijd onder volledige narcose.

Onder begeleiding van een vrijwilliger van ons ziekenhuis bezoekt u het laboratorium, voor bloed- en eventueel urineonderzoek. Ook gaat u naar de röntgenafdeling voor een foto van uw hart en longen. 

Gesprek met hartchirurg of physician assistant 

De hartchirurg of physician assistant geeft u uitleg over de operatie. Hij zal onder meer vertellen waaruit de operatie bestaat, wat het doel is, hoe lang de operatie ongeveer zal duren en wat de risico's zijn. Zo krijgt u bijvoorbeeld bij een hartklepvervangende operatie uitleg over het type kunstklep.

Om een beeld te krijgen van uw conditie, zal de arts eventueel lichamelijk onderzoek verrichten en informeren naar uw eventuele andere gezondheidsproblemen. In sommige gevallen zal hij u doorverwijzen naar een andere specialist (bijvoorbeeld een longarts) als aanvullend onderzoek nodig is.

Gesprek met verpleegkundige Familiebegeleiding IC

De verpleegkundigen van het team Familiebegeleiding IC zijn gedurende uw operatie en uw verblijf op de Intensive care de schakel tussen u, uw direct betrokkenen en het ziekenhuis. Tijdens uw gesprek met één van de verpleegkundigen krijgt u onder andere informatie over wat zij voor u en uw direct betrokkenen kan betekenen.

De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC:

 • verzamelt verpleegkundige informatie ter voorbereiding op uw opname;
 • informeert u over de oproep voor de opname;
 • bespreekt in grote lijnen het verloop van de opnameperiode;
 • informeert telefonisch uw direct betrokkenen tijdens uw operatie;
 • coördineert en begeleidt uw bezoek op de Intensive care.

Patiënteninformatie

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw opname, de operatie en de periode daarna kunt u op de website van het ziekenhuis informatie vinden die voor u van belang is. Als eerste brochure adviseren wij u het zogenoemde Patiënten Informatie Dossier een hartoperatie (PID) te lezen. Dit dossier bestaat uit 5 hoofdstukken. Onder elk hoofdstuk vind u verwijzingen naar andere aanvullende informatie. Tijdens de preoperatieve polikliniek ontvangt u deze informatie ook op papier.

Omdat de situatie van elke patiënt anders is, kan het voorkomen dat er bij uw behandeling wordt afgeweken van wat u in de brochures leest. De arts bespreekt uw persoonlijke situatie met u.

Na de operatie

Overplaatsing naar eigen ziekenhuis

Het is de bedoeling dat u overgeplaatst wordt naar uw eigen ziekenhuis, meestal vanaf de derde dag na de operatie. Overplaatsing is alleen mogelijk als uw conditie het toelaat en als er in het andere ziekenhuis plaats is. De zaalarts bespreekt dit met u.

Herstel

Als u weer naar huis gaat, bent u al voor een belangrijk deel hersteld. U kunt zich zelfstandig wassen en aankleden en traplopen behoort ook weer tot de mogelijkheden. Reken erop dat u na uw ontslag uit het ziekenhuis ongeveer veertien dagen nodig zult hebben om aan de thuissituatie te wennen.
Wat u thuis beter wel en niet kunt doen tijdens uw herstel, staat uitgebreid beschreven in het PID. U vindt deze informatie in hoofdstuk 5. Natuurlijk is het zo dat het herstelproces bij iedere patiënt anders verloopt. De één heeft hiervoor wat langer de tijd nodig dan de ander. Van belang is, dat u luistert naar de signalen van uw lichaam en dat u zichzelf niet overvraagt.

De eerste controleafspraak vindt ongeveer vier weken na uw ontslag plaats bij uw eigen cardioloog. Dan wordt onder andere bekeken wanneer u met de hartrevalidatie kunt beginnen.

Nazorg

Het uitgangspunt is dat u na uw ontslag uit het ziekenhuis naar uw eigen huis kunt. Hier gaan uw herstelproces en revalidatie gewoon door. Het is prettig als u thuis gebruik kunt maken van mantelzorg, eventueel aangevuld met thuiszorg, personenalarmering en/of maaltijdvoorziening.

Het is mogelijk dat u na uw opname in ons ziekenhuis zorg nodig heeft. Als dat zo is, dan kan de transferverpleegkundige van Isala helpen bij het regelen van bepaalde zorg. In de folder ‘Zorg na ziekenhuisopname’ leest u wat de transferverpleegkundige voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen.

Voor informatie over aanschaf en vergoeding van personenalarmering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het aanvragen van personenalarmering kan enkele weken duren, vraag het daarom op tijd aan.

 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Deze kunt u stellen tijdens uw gesprek met de hartchirug en/of verpleegkundige van het team Familiebegeleiding IC.
Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

 

Bekijk het fotoalbum Hartoperatie onderaan deze pagina over de gang van zaken rondom een hartoperatie. Dit fotoalbum bevat geen operatiebeelden.

 

Hartchirurgen

In Isala werken onderstaande hartchirurgen:

 

 • R. Boon
 • dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma
 • R.R.P. Laurens
 • dr. A.L.P. Markou (chef de clinique)
 • mw. G.M.M. Shahin
 • dr. S.K. Singh
 • R.P.H. Storm van Leeuwen.

De dag vóór de operatie hoort u welke hartchirurg u zal opereren.

Belangrijke telefoonnummers/Contact

Secretariaat Thoraxchirurgie: (038) 424 28 66;
Familiebegeleiding Intensive care: (038) 424 42 84;
Verpleegafdeling Thoraxchirurgie: (038) 424 14 55;
Transferbureau: (038) 424 56 00.

Bezoektijden en bezoek

Verpleegafdeling Thoraxchirurgie V4.5: kijk voor informatie over bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden.

Intensive care:

 • In overleg met Familiebegeleiding IC.
22 juli 2020 / 5259 / L

Hartoperatie

Wat is de gang van zaken rondom een hartoperatie? Om dit kort en krachtig uit te leggen, hebben we een fotoreportage gemaakt. Zo krijgt u letterlijk een beeld van de voorbereidingen, onze afdeling en de dagelijkse handelingen. 

Met het fotoboek kunt u uzelf, familie of bekenden voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt aan met de ambulance vanuit een ander ziekenhuis of u komt zelf via de hoofdingang binnen.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich bij de balie in de Centrale hal.
Aanmelden bij de receptie

Gastvrouw of -heer

Een gastvrouw of -heer brengt u naar het laboratorium om bloed te prikken. Ook kan het voorkomen dat u nog andere onderzoeken moet laten doen.
Gastvrouw of -heer

Gang van zaken

Een verpleegkundige van Familiebegeleiding Intensive care informeert u over de gang van zaken tijdens uw opname. Zij is gedurende uw verblijf op de Intensive care (IC) de schakel tussen u, uw direct betrokkenen en het ziekenhuis.
Kamer bezet

Medicatie

De apothekersassistent neemt de medicijnen die u thuis gebruikt met u door.
Medicijnen

Lichamelijk onderzoek

 

Op de afdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk in staat bent de operatie te ondergaan.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

Controles

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. Hij meet onder andere uw bloeddruk, polsslag en temperatuur.
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft u voorlichting over het hoestkussen en de uniflow.

Gesprek met fysiotherapeut

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich en krijgt u een slaapmiddel. Voldoende drinken is goed. Daarom krijgt u, naast wat u normaal drinkt, twee glazen Roosvicee voor extra energie en vitaminen.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. TIjdens de operatie en uw verblijf op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de afdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Familiebegeleiding IC

Tijdens uw operatie informeert een medewerker van Familiebegeleiding IC uw contactpersoon over het verloop van uw operatie.

Bellen

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de Intensive care. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie voor een eerste bezoek aan u.

Naar de operatiekamer

Pijnscore

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag om de pijn een cijfer te geven tussen 0 en 10. Mede afhankelijk daarvan geeft zij u pijnbestrijding.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Touw optrekken

U leert uw borstbeen te ontzien, door u onder andere in bed aan een touw op te trekken. Als er een bloedvat uit uw been is gehaald, draagt u een elastische kous voor uw beenwond.

Aan touw trekken

Eetwensen

Het is belangrijk dat u goed eet. De serviceassistent komt 's middags langs om uw eetwensen op te nemen. U krijgt 's avonds tussen 17.00 en 18.00 uur een warme maaltijd.

Menu eten bekijken

Zaalarts

 

Dagelijks wordt u bezocht door de zaalarts. Uw verpleegkundige is hier altijd bij aanwezig.

 

Controle

Onderzoeken

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje en bloedonderzoek. Ook wordt er een longfoto van uw borstkas gemaakt.

Buisjes

Herstelperiode

Als de uitslagen van de controles goed zijn, wordt u nog een aantal dagen verpleegd in Isala of uw eigen ziekenhuis. Tijdens het ontslaggesprek adviseert de verpleegkundige u over uw herstelperiode en de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief voor uw huisarts.

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie kan een bijdrage leveren aan het leren omgaan met klachten die horen bij de herstelperiode na uw operatie. Een verpleegkundige van hartrevalidatie van Isala neemt hierover contact met u op of u kunt contact opnemen met uw eigen ziekenhuis.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmelden bij de receptie
Gastvrouw of -heer
Kamer bezet
Medicijnen
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Bellen
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest