Contact
 1. 5259-Voorbereiding preoperatieve polikliniek Hartchirurgie

​Ter voorbereiding op een hartoperatie brengen patiënten een bezoek aan de preoperatieve polikliniek Hartchirurgie (officieel: cardio-thoracale chirurgie). Binnenkort heeft u een afspraak bij ons. Hier leest u meer over het doel van uw bezoek en over de gang van zaken.

Hartoperatie

Onlangs bent u bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten. Met uw cardioloog heeft u de mogelijkheden besproken om uw klachten te verhelpen. De gegevens van al uw onderzoeken zijn doorgestuurd en besproken in het Hartteam van Isala. Naar aanleiding van deze gegevens hebben de artsen van dit team (bestaande uit een cardioloog en een cardio-thoracaalchirurg, kortweg: hartchirurg) besloten dat u in aanmerking komt voor een hartoperatie. Hiervoor bent u op de wachtlijst geplaatst van Isala.

De cardioloog heeft u verteld welke operatie u zal ondergaan. De meest voorkomende hartoperaties zijn:

 • Een operatie waarbij omleidingen om een vernauwing in de kransslagader worden aangebracht (ook wel CABG genoemd, de afkorting van Coronary Artery Bypass Grafting).
 • Een operatie waarbij één of meer hartkleppen gerepareerd en/of vervangen worden.
 • Een operatie ter behandeling van hartritmestoornissen.
 • Een combinatie van bovenstaande operaties.
 • Het is ook mogelijk dat u voor een ander soort hartoperatie wordt opgenomen; uw cardioloog heeft u hierover geïnformeerd.

Preoperatieve polikliniek

Ter voorbereiding op uw hartoperatie heeft u een afspraak op de preoperatieve polikliniek Hartchirurgie. Dit betreft géén opname. Het doel is u te informeren over en voor te bereiden op uw hartoperatie. Daarnaast wordt beoordeeld of uw lichamelijke conditie zodanig is dat u een operatie kunt ondergaan.
Wij raden u aan om iemand te vragen u te vergezellen tijdens uw bezoek aan de preoperatieve polikliniek, want tijdens de gesprekken horen twee nu eenmaal meer dan één.

Uw bezoek aan de preoperatieve polikliniek Hartchirurgie duurt ongeveer twee uur.

Voorafgaand aan het gesprek met de hartchirurg gaat u naar het laboratorium voor bloedonderzoek en naar de röntgenafdeling voor een foto van hart en longen.

Vervolgens heeft u een gesprek met de hartchirurg of physician assistent. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de operatie. Om een beeld te krijgen van uw conditie, zal de arts eventueel lichamelijk onderzoek verrichten en informeren naar uw eventuele andere gezondheidsproblemen. In sommige gevallen zal hij u doorverwijzen naar een andere specialist (bijvoorbeeld een longarts) als aanvullend onderzoek nodig is.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw opname, de operatie en de periode daarna kunt u op de website van het ziekenhuis informatie vinden die voor u van belang is. Als eerste brochure adviseren wij u het zogenoemde Patiënten Informatie Dossier een hartoperatie (PID) te lezen. Dit dossier bevat 5 hoofdstukken, onder elk hoofdstuk vindt u verwijzingen naar andere aanvullende informatie. Omdat de situatie van elke patiënt anders is, kan het voorkomen dat er bij uw behandeling wordt afgeweken van wat u in de brochure leest. De arts bespreekt uw persoonlijke situatie met u.

Na uw bezoek in Isala wordt u later die dag thuis gebeld door de thorax-anesthesioloog. Deze informeert u over de narcose, de bijwerkingen hiervan en eventuele complicaties en risico’s.

In de periode voorafgaand aan uw operatie zult u ook een verpleegkundige spreken. Afhankelijk van uw situatie zal deze vooraf in Isala plaatsvinden óf telefonisch óf op de dag van opname. Er wordt contact met u opgenomen als er een afspraak moet worden gemaakt.

Zodra uw operatiedatum bekend is, krijgt u hierover op de donderdag in de week vóór uw operatie een telefonisch bericht van het secretariaat Thoraxchirurgie. Als u in deze periode andere gezondheidsproblemen krijgt zoals verkoudheid of griep, moet u contact opnemen met het secretariaat Thoraxchirurgie. In dat geval kan het nodig zijn de operatie uit te stellen.

Na de operatie

Overplaatsing naar eigen ziekenhuis

Het is de bedoeling dat u overgeplaatst wordt naar uw eigen ziekenhuis, meestal vanaf de derde dag na de operatie. Overplaatsing is alleen mogelijk als uw conditie het toelaat en als er in het andere ziekenhuis plaats is. De zaalarts bespreekt dit met u.

Herstel

Als u weer naar huis gaat, bent u al voor een belangrijk deel hersteld. U kunt zich zelfstandig wassen en aankleden en traplopen behoort ook weer tot de mogelijkheden. Reken erop dat u na uw ontslag uit het ziekenhuis ongeveer veertien dagen nodig heeft om aan de thuissituatie te wennen.
Wat u thuis beter wel en niet kunt doen tijdens uw herstel, staat uitgebreid beschreven in het PID. U vindt deze informatie in hoofdstuk 5. Natuurlijk is het zo dat het herstelproces bij iedere patiënt anders verloopt. De één heeft hiervoor wat langer de tijd nodig dan de ander. Van belang is, dat u luistert naar de signalen van uw lichaam en dat u zichzelf niet overvraagt.

De eerste controleafspraak vindt ongeveer vier weken na uw ontslag plaats bij uw eigen cardioloog. Dan wordt onder andere bekeken wanneer u met de hartrevalidatie kunt beginnen.

Nazorg

Het uitgangspunt is dat u na uw ontslag uit het ziekenhuis naar uw eigen huis kunt. Hier gaan uw herstelproces en revalidatie gewoon door. Het is prettig als u thuis gebruik kunt maken van mantelzorg, eventueel aangevuld met thuiszorg, personenalarmering en/of maaltijdvoorziening.

Het is mogelijk dat u na uw opname in ons ziekenhuis zorg nodig heeft. Als dat zo is, dan kan de transferverpleegkundige van Isala helpen bij het regelen van bepaalde zorg. In de folder ‘Zorg na ziekenhuisopname’ leest u wat de transferverpleegkundige voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen.

Voor informatie over aanschaf en vergoeding van personenalarmering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het aanvragen van personenalarmering kan enkele weken duren, vraag het daarom op tijd aan.

 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Deze kunt u stellen tijdens uw gesprek met de hartchirug en/of verpleegkundige van het team Familiebegeleiding IC.
Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

 

Hartchirurgen

In Isala werken onderstaande hartchirurgen:

 • R. Boon
 • dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma
 • M.R. Ghamati
 • R.R.P. Laurens
 • dr. A.L.P. Markou (chef de clinique)
 • dr. S.K. Singh
 • R.P.H. Storm van Leeuwen
 • S.E. Verstraeten.

De dag vóór de operatie hoort u welke hartchirurg u zal opereren.

Belangrijke telefoonnummers/Contact

Secretariaat Thoraxchirurgie: 088 624 28 66;
Familiebegeleiding Intensive care: 088 624  42 84;
Verpleegafdeling Thoraxchirurgie: 088 624 14 55;
Transferbureau: 088 624 56 00.

Bezoektijden en bezoek

Verpleegafdeling Thoraxchirurgie V4.5: kijk voor informatie over bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden.

Intensive care:

 • In overleg met Familiebegeleiding IC.
Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5259 / L

Hartoperatie

Wat gebeurt er allemaal bij een hartoperatie? Dit leggen we uit met een fotoboek. Zo krijgt u een idee van de voorbereidingen, onze afdeling en wat we elke dag doen. Met het fotoboek kunt u uzelf, uw familie en andere betrokkenen voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt binnen bij Isala Zwolle in de Centrale hal. Als u in een ander ziekenhuis bent opgenomen, gaat u met een ambulance naar Isala Zwolle.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich aan bij één van de aanmeldzuilen in de Centrale hal.
Aanmeldzuilen in de Centrale hal Isala Zwolle

Onderzoeken

U gaat eerst naar de Bloedafname om bloed te prikken. Soms vinden er meer onderzoeken plaats. Als dat voor u geldt, dan heeft de secretaresse dit  eerder aan u doorgegeven. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling.

Bij een patiënt wordt bloed afgenomen

Medicijnen

De apothekersassistent neemt met u de medicijnen door die u thuis gebruikt.
Medicijnen

De verpleegkundige

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. 
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

De zaalarts

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant is uw zaalarts en doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk fit genoeg bent voor de operatie.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

De fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft uitleg over ademhalingsoefeningen en het hoestkussen. U krijgt ook tips voor het bewegen na de operatie.

Gesprek met fysiotherapeut

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich. Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. De verpleegkundige legt het verder uit.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Tijdens de operatie en uw opname op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de verpleegafdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Familiebegeleiding

Een verpleegkundige van de afdeling Familiebegeleiding Intensive care belt met uw eerste contactpersoon tijdens de operatie en het verblijf op de Intensive care.
Bellen

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de IC. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie bij een eerste bezoek aan u.

Voorbereiding hartoperatie

Verpleegafdeling

Een dag na de operatie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. 

Naar de operatiekamer

Pijn

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag of u pijn heeft. U moet dan een cijfer geven tussen 0 en 10. Als het nodig is, krijgt u extra medicijnen tegen de pijn.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Bewegen

Na de operatie leert u uit bed te komen met een touw. Daardoor komt er minder druk te staan op uw borstbeen. U krijgt een elastische kous wanneer er een bloedvat uit uw been is gehaald.

Aan touw trekken

Voeding

Het is belangrijk dat u goed eet, dus voedsel waar veel eiwitten in zitten (eiwitrijk). De serviceassistent zorgt voor het eten en drinken. 

Menu eten bekijken

Artsenvisite

Elke dag komt de zaalarts bij u langs. Uw verpleegkundige is hier altijd bij.

 

Controle

Controles

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje, bloedonderzoek en een longfoto. Als de uitslagen van uw controles goed zijn, kunt u terug naar uw eigen ziekenhuis. Patiënten van Isala gaan naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Buisjes

Verder herstel

De avond voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U bespreekt samen de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief van de arts en een recept voor medicijnen. 

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie helpt bij een snellere genezing na uw operatie. Een verpleegkundige van Isala Harthuis neemt hierover contact met u op. Als u uit een ander ziekenhuis komt, kunt u contact opnemen met uw eigen ziekenhuis voor hartrevalidatie.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmeldzuilen in de Centrale hal Isala Zwolle
Bij een patiënt wordt bloed afgenomen
Medicijnen
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Bellen
Voorbereiding hartoperatie
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest