Contact
  1. ‘Met de CVA eCoach kunnen we beter afstemmen op elke patiënt’

Verpleegkundig specialist Gina van Vemde en neuroloog Heleen den Hertog zijn vastbesloten de thuisbegeleiding van mensen die een herseninfarct hebben gehad, naar een hoger plan te tillen. Eén van de middelen die ze hiervoor inzetten is de CVA eCoach.

Portret van Gina van Vemde

Gina van Vemde: ‘Patiënten die na een herseninfarct weer naar huis mogen, zien we standaard na zes weken terug op de polikliniek. Maar eigenlijk willen we toe naar meer maatwerk. Want waar de ene patiënt al na een paar weken vastloopt, gaat het met een ander juist heel goed en is een afspraak eigenlijk niet meer nodig.’ Eind vorig jaar is de afdeling Neurologie van Isala gestart met de pilot van de CVA-eCoach. Inmiddels maken 72 patiënten er gebruik van. ‘Veel van hen zien het echt als een meerwaarde. Daarom gaan we het de komende tijd verder uitrollen, zodat nog meer mensen van de app kunnen profiteren.’

Goed monitoren

‘De eCoach stelt ons als zorgprofessionals in staat om patiënten de eerste drie maanden na ontslag goed te monitoren en zorg beter af te stemmen op de persoon. Tegelijkertijd worden patiënten gestimuleerd om zelf de regie over hun herstel te houden. Via de chat kunnen zij contact zoeken met de verpleegkundig specialist. Een laagdrempelige manier om toch die ene vraag te stellen, waar ze niet zo snel voor zouden bellen. In de app is daarnaast veel informatie over de aandoening te vinden. Ook vullen patiënten regelmatig vragenlijsten in. Geeft iemand bijvoorbeeld aan vermoeid te zijn, dan worden er tips gegeven hoe hiermee om te gaan.’

Hersenrevalidatieprogramma

De app staat niet op zichzelf. Het maakt onderdeel uit van een nieuw hersenrevalidatieprogramma, dat Gina samen met neuroloog Heleen den Hertog en andere betrokken zorgprofessionals in de CVA-keten ontwikkelde. ‘Met als doel het herstel en leefstijlverandering na een herseninfarct te verbeteren. Het programma van twaalf weken is voor patiënten die rechtstreeks vanuit het ziekenhuis naar huis worden ontslagen. Ze krijgen onder meer fysieke training, begeleiding bij de onzichtbare gevolgen na een CVA en workshops over onder meer leefstijladviezen, therapietrouw en werkhervatting. Gina: ‘Aan dit programma is een groot onderzoek gekoppeld waar meerdere centra aan mee doen, waaronder het Radboud MC. Met elkaar gaan we nader onderzoeken wat de effectiviteit en doelmatigheid is van deze vorm van hersenrevalidatie.' 

Meer weten? 

Lees meer over hersenbloeding en herseninfarct in deze folder.