Contact
  1. ‘Terugkijken op een gewoon, bijzonder jaar’

Vandaag verschijnt Isala’s jaarverslag over afgelopen jaar. ‘Terugkijkend op 2019 was dat een gewoon, bijzonder jaar’, zegt bestuursvoorzitter Rob Dillmann. ‘“Gewoon” omdat corona er nog niet was, waardoor het voelt als een andere tijd. Tegelijkertijd “bijzonder” omdat we zowel zorginhoudelijk als financieel in 2019 heel mooie resultaten hebben neergezet.’

Jaarverslag 2019

Een groot deel van die resultaten staat opgetekend in Isala’s maatschappelijk jaarverslag 2019. Dillmann kijkt, naast op de goede patiëntenzorg die geleverd is, vooral met plezier terug op de ontwikkeling dat er binnen Isala steeds meer patiëntgericht wordt samengewerkt binnen zorgketens, op het opnieuw behalen van het JCI-keurmerk* voor alle Isala-locaties, op de goede afspraken die Isala maakte met Zilveren Kruis en op de start van de “7000 verhalen”, waarin Isala-medewerkers vertellen wat hen raakt en inspireert binnen hun werk. ‘Verder gaan mijn gedachten ook nog naar de cao-onderhandelingen in het najaar. Die waren spannend, maar we zijn er gelukkig samen wel goed uitgekomen. Tot slot sloten we het jaar ook financieel prima af met een positief resultaat van 9 miljoen euro.’

Verplichtingen en ambities

Roel Venema, lid Raad van Bestuur: ‘Dit mooie resultaat wisten we vooral te bereiken doordat we er met zijn allen steeds beter in slagen om onze processen beter op elkaar af te stemmen. Als een patiënt nergens hoeft te wachten, levert dit meer patiënttevredenheid op en tegelijkertijd minder verspilling en meer werkplezier. Ook kopen we slimmer in. Financieel stonden we begin 2020 dan ook op koers om aan onze verplichtingen te voldoen en daarnaast onze ambities waar te maken. Ambities als de nieuwbouw in Meppel, het in gebruik nemen van de Gamma Knife, de verdere digitalisering van de zorg waardoor we patiënten steeds beter thuis of bij de huisarts kunnen helpen. Kortom, investeringen waarmee we de zorg beter maken. Het zou zonde zijn als we, door corona nu een streep moeten zetten door die investeringen.’

Gevolgen corona

Vanaf maart jl. heeft Isala, net als de ziekenhuizen in de rest van het land, zoveel mogelijk capaciteit ingezet om coronapatiënten te behandelen. Dillmann: We hebben ons optimaal ingezet om patiënten met corona te behandelen. Hiervoor hebben we onze IC-capaciteit opgeschaald en de electieve en niet-spoedeisende zorg zoveel mogelijk afgeschaald. Als Isala hebben we kunnen laten zien wat we waard zijn; dat we ook onder hoogspanning de juiste zorg kunnen bieden. Daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd heeft dit natuurlijk wel een grote impact op de financiën.’

Brandbrief

‘Onze kosten gingen door of pakten zelfs hoger uit’, zegt Venema. ‘Tegelijkertijd kwamen er geen inkomsten binnen. Het verlies is binnen Isala in het eerste kwartaal uitgekomen op 5 miljoen euro. Dit loopt nu nog op met 4 à 5 miljoen per week, waarmee we in totaal uitkomen op een verlies van enkele tientallen miljoenen euro’s. Alle ziekenhuizen worden hiermee geconfronteerd. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een brandbrief gestuurd naar VWS voor financiële steun. Met VWS en de zorgverzekeraars wordt inmiddels gesproken over een oplossing. Met dat geld kunnen we de geplande investeringen voor onze ambities laten doorgaan. Daarnaast zal er extra geld moeten komen om de IC-capaciteit structureel te verhogen. Dat is nodig om bij een volgende uitbraak of bijvoorbeeld een griepgolf in het najaar niet opnieuw de IC-capaciteit op te hoeven schalen ten koste van de reguliere zorg.’

Bekijk hier het jaarverslag 2019.

* Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst (World Health Organisation).