Contact
  1. Thuismonitoring na een herseninfarct

Het aantal patiënten dat zich meldt op de spoed met een herseninfarct, stijgt ieder jaar. Hoe zorg je ervoor dat er altijd genoeg bedden vrij zijn voor wie een bed nodig heeft? Neuroloog Heleen den Hertog: ‘Dat doen wij door patiënten met een “klein” herseninfarct direct vanaf de Spoedeisende hulp naar huis te ontslaan met hartmonitoring thuis. Uiteindelijk is het de bedoeling dat tien tot twintig procent van de patiënten naar huis gaat.’

medewerkers op trap

Het gaat om patiënten die niet in aanmerking komen voor reperfusietherapie (red. wordt gebruikt om de doorbloeding van het hersenweefsel te herstellen) en relatief weinig klachten hebben na hun herseninfarct. Heleen: ‘Denk daarbij bijvoorbeeld aan licht slepen met een been of een ander gevoel in de arm. Deze patiënten krijgen de diagnose op de Spoedeisende hulp en krijgen medicijnen mee naar huis. Later komen zij naar de polikliniek van Cardiologie voor een kastje dat het hartritme registreert. Dat hartkastje dragen ze thuis voor 3 tot 7 dagen. Bij cardiologie wordt het ritme continu in de gaten gehouden. Als zij boezemfibrilleren zien (red. onregelmatige en te hoge hartslag), dan krijgen wij een seintje en passen wij de medicatie aan.’

Hartritme

Maar waarom hartritmemonitoring na een herseninfarct? Heleen: ‘Een herseninfarct kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld slagaderverkalking, kleine vatenziekten, een stollingsprobleem of een probleem aan het hart waarvan boezemfibrilleren het meest voorkomt. Het onregelmatige hartritme kan een bloedstolsel veroorzaken in de boezem van het hart. Dit stolsel kan met de bloedstroom worden meegevoerd en een van de hersenslagaders afsluiten. Van 25 procent van de patiënten weten wij niet wat de oorzaak is. Wanneer wij iemand opnemen op de Braincare Unit monitoren wij standaard het hartritme. Bij patiënten waar we de oorzaak van het herseninfarct niet weten verwijzen we naar de cardioloog voor extra onderzoek. Nu wij deze patiënten thuis kunnen monitoren, hoeven zij niet voor een afspraak naar de cardioloog. Dus naast dat wij meer bedden vrijhouden voor de patiënten met een ernstiger herseninfarct, heeft cardiologie meer tijd voor andere patiënten. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

Samen beslissen

Patiënten vinden het fijn als ze direct naar huis mogen of minder lang in het ziekenhuis hoeven te liggen. Heleen: ‘Het is echt samen beslissen of deze keuze bij ze past. Patiënten krijgen medicijnen mee, een telefoonnummer dat zij altijd kunnen bellen en komen in dezelfde week op de polikliniek bij de verpleegkundig specialist Neurologie voor voorlichting. En als iemand het niet vertrouwt, dan nemen wij diegene alsnog op. Bovendien laten wij natuurlijk niemand naar huis gaan als wij niet zeker weten dat dit veilig kan. Vanuit neurologie zijn wij enorm blij met deze goede samenwerking met cardiologie.’

Gerelateerd nieuws