Contact
  1. Verpleegkundig onderzoekers: nu bestendigen en uitbreiden

Enkele jaren geleden introduceerde Isala als een van de eerste ziekenhuizen de functie van verpleegkundig onderzoeker. Deze professional combineert klinisch werk met wetenschappelijk onderzoek. ‘Hun meerwaarde wordt steeds zichtbaarder, het is tijd voor verbreding én verdieping’, concludeert promovenda Dieke Martini van onderzoeksprogramma RN2Blend. ‘Isala kan nú de vruchten plukken.’

Verpleegkundig onderzoeker Yvonne Jordens en lid Raad van Bestuur Ina Kuper

Verpleegkundig onderzoeker Yvonne Jordens en lid Raad van Bestuur Ina Kuper

Enkele jaren geleden introduceerde Isala als een van de eerste ziekenhuizen de functie van verpleegkundig onderzoeker. Deze professional combineert klinisch werk met wetenschappelijk onderzoek. ‘Hun meerwaarde wordt steeds zichtbaarder, het is tijd voor verbreding én verdieping’, concludeert promovenda Dieke Martini van RN2Blend. ‘Isala kan nú de vruchten plukken.’

Onderzoekers van RN2Blend hielden de functie van verpleegkundig onderzoeker gedurende een half jaar tegen het licht. Ze keken mee over de schouders van de verpleegkundig onderzoekers zelf en ze ondervroegen 29 stakeholders. Van ziekenhuisbestuurders en verpleegkundigen tot medisch specialisten en verpleegkundig onderzoekers.

Deze grondige analyse resulteerde in vijf podcasts en een omvangrijke leergeschiedenis. ‘Dit onderzoek geeft Isala handvatten om een duidelijke koers uit te zetten omtrent verpleegkundig onderzoek’, aldus Yvonne Jordens, centraal verpleegkundig onderzoeker.

Start

Dat de verpleegkundig onderzoekers in korte tijd een stevige positie hebben verworven in Isala heeft een goede reden. ‘Isala heeft zélf een functieprofiel opgesteld in plaats van te wachten op een landelijk beschrijving’, schetst Ina Kuper, lid van de Raad van Bestuur van Isala. Verder is gekozen voor een bottom-up benadering. ‘De verpleegkundig onderzoekers zijn, onder verantwoordelijkheid van de Isala Academie, gestart in enthousiaste RVE’s die deze pioniers met positieve energie verwelkomden. Dit bleek een cruciale zet om verpleegkundig onderzoek op de kaart te zetten.’

Meerwaarde

Uit de vele observaties en interviews blijkt dat verpleegkundig onderzoek van grote meerwaarde is voor de organisatie, de afdeling, de verpleegkundige beroepsgroep én voor de patiënt. Zo bevordert deze combi-functie het onderzoeksklimaat op de afdeling en de multidisciplinaire samenwerking. Ook op het gebied van evidence based practice en primaire patiëntenzorg wordt winst geboekt. RN2Blend laat zien dat verpleegkundig onderzoek ondersteunend is aan voorlichting op maat, meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de patiënt en een kortere ligduur. De cliëntenraad (CR) van Isala is eveneens enthousiast. Volgens de CR staat verpleegkundig onderzoek dicht bij de beleefwereld van patiënten.

Hoe verder?

Er zijn dus volop voorbeelden die de meerwaarde van verpleegkundig onderzoekers illustreren. De (RVE-)managers en leidinggevenden weten één ding zeker: ze willen ‘hun’ verpleegkundig onderzoekers niet meer kwijt. ‘Sterker nog, ze willen er juist meer’, constateert Dieke. ‘Volgens Isala is verpleegkundig onderzoek nodig om de best mogelijke zorg te kunnen leveren.’ Yvonne onderschrijft die conclusie. ‘Iedere verpleegafdeling verdient daarom een verpleegkundig onderzoeker.’

De hamvraag is: wat is er nodig om verpleegkundig onderzoek in Isala duurzaam te verankeren? Op basis van het onderzoek doet RN2Blend verschillende aanbevelingen: verbreden, verdiepen, senior onderzoekers aantrekken en krachten bundelen. ‘Als verpleegkundig onderzoeker ben je onderdeel van een grote verpleegkundige beroepsgroep. Door samen op te trekken met verpleegkundig specialisten, regieverpleegkundigen, verpleegkundigen en de VAR sta je veel sterker’, verzekert Dieke. Zij wijst er verder op dat dit soort complexe processen een lange adem vergt. ‘Heb geduld, geef niet op en zorg voor medestanders op sleutelposities binnen de organisatie.’

Meer lef

Tot slot zouden de pioniers hun bescheidenheid van zich moeten afschudden. ‘Laat zien wat je kunt en wees trots en ambitieus’, adviseren Dieke en Yvonne. Verpleegkundig onderzoekers moeten het podium pakken én krijgen. ‘Managers en bestuurders, faciliteer hen nog meer en geef hun de ruimte’, luidt hun devies.
De geschiedenis van de verplegingswetenschap maakt volgens hen duidelijk dat praktisch verpleegkundig onderzoek van grote waarde is om de kwaliteit van zorg te verbeteren. ‘Bestendiging en uitbreiding zijn de enige logische weg vooruit.’

Luister de podcast

De vijf podcastafleveringen die in Isala zijn vervaardigd, luistert u via Spotify (afspeellijst 'BlendFM Uniform en Onderzoek' van Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen).
Of lees de leergeschiedenis.

Gerelateerd nieuws